Volume 52,Issue 9,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Research Review

Research Progress of Modified Mn-Co Spinel Coating of SOFCs Metal Interconnect
  ZHANG Yong, LI Qiang, WU Cai-hong, FU Ming-jun, MA Jiang, SUN Ye-ze-mou
  2023,52(9):1-9
  View Abstract(782)  Download PDF(442)
Research Status and Progress of Ultrasonic Elliptical Vibration Cutting Technology and Device Application
  JIANG Shuai, FU Xiu-li, WANG Zhen-da, PAN Yong-zhi, JIANG Zhen-feng
  2023,52(9):10-22
  View Abstract(796)  Download PDF(500)
Research Status of Ceramic-based Coatings Prepared by Laser-hybrid Thermal Spraying Technology
  LI Si-yuan, HE Peng-fei, CHENG Yan-hai, LIANG Xiu-bing, SUN Chuan
  2023,52(9):23-38, 95
  View Abstract(677)  Download PDF(490)
Research Progress on Thermal Barrier Coating Evolution, Failure Theory and Modeling
  WANG Zhi-ping, ZHAN Jin-ying, LIU Yan-kuan, WANG Lu-lu
  2023,52(9):39-62
  View Abstract(714)  Download PDF(481)
Research Progress and Development Trend of Green and Environmental Friendly Superhydrophobic Coating
  SUN Ying-chun, LIU Ru, XU Jian-feng, LONG Ling
  2023,52(9):63-78
  View Abstract(713)  Download PDF(487)
Research Progress of Fabrication Methods for Copper-based Superhydrophobic Surfaces
  LI Xian-zhun, ZHANG Hao-qiang, DING Lan, DONG Shu-liang
  2023,52(9):79-95
  View Abstract(663)  Download PDF(511)
Research Progress of Cellulose and Its Component-based Superwetting Materials in Oil-water Separation
  WANG Ya-pei, LIN Kai-ge, GAO Chen-chen, WU Ming-ming, CHEN Cheng, RAN Jie
  2023,52(9):96-107, 124
  View Abstract(664)  Download PDF(460)
Research Advance in Application of Surface Grafting Modification of Polyethylene
  DENG Ya-ling, LI Yu-wen-cheng, XU Yu, YU Bo, TANG Qing-xin, GAO Chen-hong, WANG Yu-xin
  2023,52(9):108-124
  View Abstract(781)  Download PDF(550)

Friction, Wear and Lubrication

Surface Nitriding Treatment and Tribocorrosion Properties of L-PBF Ti6Al4V
  QIN Wen-tao, MAN Cheng, PANG Kun, ZHANG Hong-wei, CUI Zhong-yu, WANG Xin, CUI Hong-zhi
  2023,52(9):125-134, 159
  View Abstract(561)  Download PDF(469)
Erosion Mechanism of 30CrMo Steel Impacted by High Speed Solid Particles
  LIU Bing, LIU Xu, DENG Kuan-hai, LIN Yuan-hua, ZHOU Nian-tao, MEI Zong-bin, LI Shuang-gui
  2023,52(9):135-145
  View Abstract(723)  Download PDF(478)
Effect of Elliptical Micro-textured Structure Parameters on Sealing Performance of Floating Ring with Gas Film
  WANG Shi-peng, DING Xue-xing, DING Jun-hua, HONG Xian-zhi, BAO Xin
  2023,52(9):146-159
  View Abstract(695)  Download PDF(443)
Effect of Sputtering Technology on Microstructure and Mechanical Properties of TiN Coatings
  GU Jia-bin, LI Jian-yong, LI Liu-he, JIN Jie, ZHANG Hai-peng
  2023,52(9):160-169, 188
  View Abstract(737)  Download PDF(514)
High Temperature Oxidation Resistance and Friction Properties of Cr-Al-Y Coating on DZ125 Alloy
  TIAN Xing-da, LI Yong-quan, WANG Cun-xi, LIANG Guo-dong
  2023,52(9):170-177
  View Abstract(647)  Download PDF(407)
Effect of Operating Conditions on Friction Surface Film Formation of Carbon Brush/Slip Ring Assemblies
  QIN Hong-ling, WANG Jin-tao, LI Hong-bo, ZHAO Xin-ze, YI Jing-wen, ZHAO Yi-jun, REN Zhi-ying
  2023,52(9):178-188
  View Abstract(620)  Download PDF(437)

Corrosion and Protection

Effect of Nano-titanium Polymer on Microstructure and Corrosion Resistance of Water-based Epoxy Coatings
  JIAO Zhi-qiang, WEI Shi-cheng, HAN Qing, WANG Bo, CHEN Jian-she, LI Bin-chuan
  2023,52(9):189-198
  View Abstract(606)  Download PDF(472)
High-temperature Oxidation Resistance of IN718-Hf Coating by Ultrasonic Vibration-assisted Laser Cladding
  JI Chun-yan, HUANG Lei, XU Jia-le, CAI Jie, ZHANG Teng, MENG Xian-kai, HUANG Shu, ZHOU Jian-zhong
  2023,52(9):199-208
  View Abstract(699)  Download PDF(540)
Preparation and Anti-corrosion Properties of SiO2/PDMS Super-hydrophobic Coating on Q235 Carbon Steel
  YU Yuan-hao, DONG Yu-hua, XING Jing, CHEN Ya-min, NING Hao-liang, ZHAO Tong, PENG Shu-ge
  2023,52(9):209-219
  View Abstract(760)  Download PDF(535)
Film Characteristics and Corrosion Behavior of Anti-microbial Corrosion Pipe in SRB/CO2 Environment
  ZHAO Guo-xian, DING Lang-yong, LIU Ran-ran, WANG Ying-chao, ZHANG Si-qi, DONG Bo-xing, SONG Yang
  2023,52(9):220-231
  View Abstract(593)  Download PDF(444)
Effects and Difference of Ce and Y on Corrosion Behaviors of Mg-Mn-RE Magnesium Alloys
  WANG Yi-wei, GUO Feng, HU Wen-xin, LIU Liang, ZHAO Xue-ping
  2023,52(9):232-240, 264
  View Abstract(520)  Download PDF(478)
High-temperature Air Oxidation/Diffusion Behavior of Cr-coated Zr-4 Alloy Cladding
  LI Zhi-ping, SONG Peng, ZHANG Rui-qian, LI Qing
  2023,52(9):241-246, 264
  View Abstract(614)  Download PDF(427)
Preparation and Performance Investigation of Ablative Marine Antifouling Coating
  YU Xue-yan, GAO Peng, CHEN Zheng-tao, KANG Si-bo, ZHANG Hua-qing, WANG Xiao-jun, LIU Shu-hui, CONG Wei-wei, ZHANG Kai, GUI Tai-jiang
  2023,52(9):247-252
  View Abstract(616)  Download PDF(378)
Composition Analysis and Corrosion Resistance of Different Surface Treatment Systems for Zn-Al-Mg Coating
  SHAO Rong, LI Min, LIU Yong-zhuang, CAO Jian-ping, LI Xue-tao
  2023,52(9):253-264
  View Abstract(617)  Download PDF(485)

Precision and Ultra-precision Machining

Nano-cutting Mechanism of Single Crystal Copper at Different Temperature
  ZHANG Peng, LI Xin-jian, ZHANG Jian-sheng, ZHANG Yi, HUANG Xiao-guang, YE Gui-gen
  2023,52(9):265-277
  View Abstract(600)  Download PDF(506)
Multi-objective Parameter Optimization of Hard Turning Process for Green High Surface Quality Manufacturing
  CHI Yu-lun, FAN Zhi-hui, GE Ai-li, LI Yi-lin
  2023,52(9):278-293
  View Abstract(597)  Download PDF(392)
Prediction and Experiment on Surface Morphology of Longitudinal- torsional Ultrasonic Grinding of GCr15 Shaft Sleeve
  CHU Shuai-zhen, NIU Ying, WANG Zhuang-fei, JIAO Feng
  2023,52(9):294-305, 339
  View Abstract(507)  Download PDF(449)

Surface Functionalization

Wettability Recovery Mechanism of Natural Superhydrophobic Surface after Icing Damage
  HU Qin, YANG Hang, JIANG Xing-liang, SHU Li-chun
  2023,52(9):306-312
  View Abstract(623)  Download PDF(470)
Preparation of Ultra-thin Adhesive-free Flexible Copper Clad Laminate Based on Energetic Ion Beam Technology
  ZHANG Yi-fan, YAN Wei-qing, LI Qian, YUAN Heng, SHEN Yong-qing, CHEN Lin, PANG Pan, OUYANG Xiao, LIAO Bin
  2023,52(9):313-321
  View Abstract(568)  Download PDF(440)
Effect of Different Activation Methods on Adhesion Performance of Rubber Asphalt-aggregate
  XIE Juan, CHEN Xue-ru, LUO Hao-chen, ZHAO Xu-cheng, HE Wen
  2023,52(9):322-330
  View Abstract(665)  Download PDF(408)
One-step Electrodeposition and Performance of Superhydrophobic Structure from Deep Eutectic Solvent
  LI Meng-qing, CUI Wei-wei, BAI Zi-long, XU Yin-xing, YU Hui-zhu, LI Rui-qian
  2023,52(9):331-339
  View Abstract(569)  Download PDF(454)
Superhydrophobic Properties of Aluminum Alloy Surfaces Modified by Two Silane Coupling Agents
  LI Wen-yan, YANG Han-ming, XIA Zu-xi, PENG Hua-qiao, SHI Tao
  2023,52(9):340-350
  View Abstract(632)  Download PDF(424)
Directional Droplet Movement Based on Spatial Quadric Pyramid Composite Surface
  WANG Xiang-han, WAN Yan-ling, CHU Shun-shun, XU Jin-kai, WU Qing-tang
  2023,52(9):351-357, 407
  View Abstract(541)  Download PDF(417)
Preparation and Oil-water Separation Performance of Underwater Superoleophobic Stainless Steel Mesh
  WU Jin-long, FU Yu-kun, LI Hao-qi, SHI Dong-mei, FAN Rui-juan, ZHANG Yong-lan, TAN Meng-yan, WANG Peng
  2023,52(9):358-367
  View Abstract(523)  Download PDF(463)
Porosity of Ag/AgCl Marine Electric Field Detection Electrode Modified by Carbon Material
  XIAO Hai-jian, SONG Yu-su, LI Hong-xia
  2023,52(9):368-376, 429
  View Abstract(518)  Download PDF(470)

Laser Surface Modification Technology

Corrosion Behavior of Laser Deposited Non-equiatomic CoCrFeNiSi-(Al,Ti) HEA Coatings
  TANG Yan-chuan, WANG You-xing, LIU De-jia, JIAO Hai-tao, HU Yong, TANG Xing-chang, ZHAO Long-zhi
  2023,52(9):377-387, 396
  View Abstract(602)  Download PDF(500)
Effect of Laser Shock Finishing on the Surface Quality of 2024 Aluminum Alloy with Milled Plane
  LI Hai-yang, ZHAO Zhe, ZHENG Chao, JI Zhong, ZHAO Guo-qun
  2023,52(9):388-396
  View Abstract(541)  Download PDF(442)
Effect of Laser Processing Parameters on Surface Micro-texture Quality of Invar 36 Alloy
  WANG Bin, GUO Yan-bao, ZHANG Zheng, WANG Jing-xin, WANG De-guo
  2023,52(9):397-407
  View Abstract(486)  Download PDF(521)
Properties of Laser Cladded Coating on Pick with Different Content of WC Particles
  LIU Dong-gang, LIANG Guo-xing, HAO Xin-hui, JIA Wen-ting, YANG Shi-qing, HUANG Yong-gui, ZHAO Jian, LYU Ming
  2023,52(9):408-419
  View Abstract(647)  Download PDF(451)
Laser Cladding of 18CrNiMo7-6 Gear Steel and Its Scuffing Load Capacity
  DU Jia-jun, MI Jia-liang, SHI Lu-bing, CHEN Chao, LIU Zhong-ming, WANG Wen-jian, DING Hao-hao
  2023,52(9):420-429
  View Abstract(678)  Download PDF(497)
Microstructure and Properties of Laser Cladding (Ni60+NbC)+h-BN@Cu Coatings
  HUANG Xu, XU Wei-qi, ZHANG Jia-cheng, JIANG Ji-bin, LIAN Guo-fu, HUANG Wen-tai, HU Xin-xin, YU Jin-yu
  2023,52(9):430-438, 468
  View Abstract(641)  Download PDF(437)

Thermal Spraying and Cold Spraying Technology

Effect of Explosive Spraying Process Parameters on Mechanical Properties of AlCuFeSc Quasicrystalline Coatings
  LI Zhang, TIAN Hao-liang, WANG Chang-liang, XIAO Chen-bing, JIN Guo, WANG Hao, WEI Shi-cheng
  2023,52(9):439-450
  View Abstract(639)  Download PDF(452)
Numerical Simulation on Effect of Nozzle Downstream Shape on Acceleration Behavior of Cold Spray Particles
  LI Zun-jia, ZHOU Hong-xia
  2023,52(9):451-458
  View Abstract(482)  Download PDF(479)
Preparation and Properties of Plasma-sprayed FeCrBC-NiAl-TiB2 Composite Coating
  CHEN Dong, LU Jing, SUN Cheng-chuan, WU Ying-dong, LI Ting
  2023,52(9):459-468
  View Abstract(561)  Download PDF(492)
Structural Design and Bonding Strength Variation of 8YSZ Thermal Barrier Coating
  ZHANG Wen-zhan, XIAO He, QIU Cheng, QIU Xiao-lin, QUAN Cai-bing, LIAO Dan, ZHOU Dong-lan, LIU Ding-rong, CHEN Qiu-xiang
  2023,52(9):469-477
  View Abstract(756)  Download PDF(441)