Volume 52,Issue 8,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Research Review

Progress in Cemented Carbide Cutting Tools Coating by Chemical Vapor Deposition
  ZENG Fang-fang, QIU Lian-chang, WU Li-ying, XIE Jing, DU Yong
  2023,52(8):1-26, 70
  View Abstract(932)  Download PDF(583)
Research Progress of Tool Wear in Cutting of CFRP
  SU You-liang, MENG Zhi-jian, GAO Xue-nan, HU Jian, WANG Ming
  2023,52(8):27-48
  View Abstract(753)  Download PDF(533)
Research Status of Multi-energy Field Composite Additive Manufacturing Technology Based on Arc
  FAN Shi-chong, YIN Feng-shi, REN Zhi-qiang, HAN Guo-feng, FU Hua, LIU Ya-fan, WANG Hong-qi, LU Ke-feng, SUN Jin-zhao, WANG Wen-yu
  2023,52(8):49-70
  View Abstract(806)  Download PDF(580)
Review on Microstructure Evolution of Metallic Materials Induced by Severe Plastic Deformation during Ultrasonic Surface Rolling
  YANG Yu-hui, WEI Xin, LONG Zhi-li, WANG Yong-chao, DU Zhi-gang, LI Yi
  2023,52(8):71-88
  View Abstract(779)  Download PDF(492)
Research Progress on Improvement of Tribological Properties of Materials by Surface Micro-texture and Thermal Diffusion Technology
  ZHAO Tao, WANG You-qiang, LI Meng-jie, ZHU Yu-ling, HE Yan
  2023,52(8):89-103
  View Abstract(690)  Download PDF(469)
Research Progress of Target Preparation by Plasma Spraying
  LI Yu-jing, YANG Kai-jun, ZHU Jin-peng, QING Yu-bin, LI Qing-kui, SUN Ben-shuang, HE Ji-lin
  2023,52(8):104-115
  View Abstract(826)  Download PDF(586)
Research Progress on Copper Microelectrodes Materials for Laser Direct Writing
  CHENG Jian, JIANG Sheng, ZHANG Zhi-wei, XIE Feng, CHEN Yu-long, HU Wen-xiang
  2023,52(8):116-128, 150
  View Abstract(639)  Download PDF(467)
Research Progress of on Processing and Modification Methods of Degradable Magnesium Zinc Alloy Scaffolds
  SONG Li-yun, A Na-ri, LIU Yang, BAO Sa-ru-la, WANG Ye-ling
  2023,52(8):129-141
  View Abstract(612)  Download PDF(457)

Friction, Wear and Lubrication

Effect of Current Load on Tribological Behavior of Sliding Electrical Contact System
  LI Fa-qiang, WANG Dong-wei, WU Ying-wei, CHEN Xiao, CHEN Ze-sheng, YANG Rui
  2023,52(8):142-150
  View Abstract(600)  Download PDF(477)
Numerical Study on Particle Erosion and Energy Conversion Characteristics of Titanium Alloy Target
  HOU Yan-fang, CAI Liu-xi, YAO Jia-wei, HE Yao, LI Yun
  2023,52(8):151-160, 207
  View Abstract(650)  Download PDF(476)
#$NPEffect of Particle Size of MoS2 on Tribological Propertiesof TPU-based Composite
  ZHENG Zhan-mo, DONG Cong-lin, YUAN Cheng-qing, ZHANG Xiang-jun, BAI Xiu-qin, WU Yu-hang
  2023,52(8):161-172
  View Abstract(754)  Download PDF(502)
Simulation and Lubrication Characteristics of Cylinder Liner Honing Surface
  TANG Yi-hu, HE Lin, HUANG Li, LI Li-ting, MENG Xiang-hui
  2023,52(8):173-181
  View Abstract(772)  Download PDF(460)
#$NP Thermal Stability, Mechanical and Tribological Properties of CrN and CrAlN Coatings
  JIN Yu-hua, LI Xin-dong, CHAI Li-qiang, ZHANG Xue-xi, QIAO Li, WANG Peng
  2023,52(8):182-196
  View Abstract(862)  Download PDF(481)
Effect of Deposition Power on Friction and Wear Properties of Ce-Ti/MoS2 Composite Coatings
  TIAN Chang-ling, CAI Hai-chao, XUE Yu-jun, YE Jun, LI Ji-wen
  2023,52(8):197-207
  View Abstract(644)  Download PDF(467)
Effect of Si Content on Tribological Properties of Si-GLC Film in Marine Environment
  GUO Wu-ming, WANG Chun-ting, WANG Hai-xin, ZHU Ye-biao
  2023,52(8):208-215
  View Abstract(563)  Download PDF(461)
Effect of Electrolyte on Micro-arc Oxidation Discharge Mode and Wear Resistance of Titanium Alloy
  ZHANG Hao, XIE Feng-kuan, LIU Qian
  2023,52(8):216-225, 236
  View Abstract(617)  Download PDF(462)

Corrosion and Protection

Effect of Barnacle Adhesion on Cathodic Protection of Low Alloy High Strength Steel by Sacrificial Anode
  CAI Fan-fan, HUANG Yan-liang, XING Shao-hua, XU Yong, WANG Xiu-tong
  2023,52(8):226-236
  View Abstract(488)  Download PDF(436)
Corrosion Damage Mechanism of Ti6Al4V Alloy in Alternating High and Low Temperature Marine Environment
  CHEN Wei, HU Su-ying, XIANG Lin, GAO Xu, TAO Jian-quan, CHEN Yong-jun, SUN Ji-peng, XIE Zhi-wen
  2023,52(8):237-246
  View Abstract(586)  Download PDF(447)
Effect of Boron Content on High-temperature Oxidation Resistance of NiCrB Surfacing Alloy
  WANG Xu, HE Ding-yong, SHAO Wei, ZHOU Zheng, WU Xu, ZHANG Tie-jun
  2023,52(8):247-254, 300
  View Abstract(590)  Download PDF(509)
TaC Modification of High-density C/C Surface and Its High Temperature Oxidation Resistance
  LI Zhong-sheng, CHEN Da-jun, MO Fei, HUANG An-wei, FU Yang-fan, LIU Zheng-tao, WU Xia, CONG Da-long
  2023,52(8):255-262
  View Abstract(533)  Download PDF(490)
#$NPCorrosion Inhibition Performance and Mechanism of Orange Peel Extract in H3PO4 Solution
  LIU Xin-hua, GUAN Jun-xia, FU Zhan-da, ZHAO Hong-li, ZHANG Qing, LI Fan-lin, WANG Lei, MA Nan, LI Bo, WEI Heng-yong
  2023,52(8):263-277
  View Abstract(618)  Download PDF(446)
Corrosion Protection of Imidazoline Corrosion Inhibitors with Different Carbon Chain Length in CO2 Driving Oil Environment
  NI Xiao-long, LI Huan, LI Yun-fei, HAO Wei-guo, YANG Qing, LIN Bing, ZHENG Hong-peng, TANG Jun-lei
  2023,52(8):278-289
  View Abstract(578)  Download PDF(544)
Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Ni-graphene Oxide Nanocomposite Coatings
  FU Chuan-qi, LIN Yong-wei, HUANG Ya-zhong, LI Sheng-jun
  2023,52(8):290-300
  View Abstract(547)  Download PDF(474)
Comparative Study on Microstructure and Corrosion Property of Fe-20Mn-7Cr-0.9Mo Steel and TWIP Steel
  GUO Da-shan, XIAO Chun-jiang, WANG Tong, MO De-min
  2023,52(8):301-308
  View Abstract(572)  Download PDF(449)

Precision and Ultra-precision Machining

Grinding Surface Formation Mechanism of TC4 Titanium Alloy with a Single-aggregated CBN Grain
  ZHAO Biao, ZHANG Min-xiu, DING Wen-feng, LI Hai
  2023,52(8):309-318
  View Abstract(617)  Download PDF(495)
Microscopic Removal Mechanism of Torsional Ultrasonic Assisted Cutting CFRP Materials
  WANG Xiao-bo, SONG Chao-sheng, TONG Jing-lin, ZHAO Bo, LI Lu-lu, WU Ming-qiang
  2023,52(8):319-328
  View Abstract(518)  Download PDF(426)
Contact Behavior of TBM Cutters with Different Profiles in Composite Stratum
  DENG Yu, ZHANG Meng-qi, MO Ji-liang, ZHOU Zhong-rong
  2023,52(8):329-339
  View Abstract(534)  Download PDF(473)
Effect of Working Pressure on Structure and Electrical Properties of Y-Doped HfO2 Thin Films
  XI Ying-xue, LIU Lei, ZHAO Ji-wu, ZHANG Chang-ming, QIN Xing-hui, LIU Wei-Guo
  2023,52(8):340-345, 354
  View Abstract(578)  Download PDF(547)
Dielectric Energy Storage Performance of Alumina Coated SrTiO3 Nanofiber/Polyvinylidene Fluoride Composites
  LIU Shao-hui, WANG Jiao, WANG Fei-fei, WANG Yuan
  2023,52(8):346-354
  View Abstract(618)  Download PDF(415)
Effect of Bio-inspired Surface Structure Design on Droplet Condensation and Harvesting Behavior
  ZHOU Peng, HU Jian-hua, LI Bei
  2023,52(8):355-362, 379
  View Abstract(607)  Download PDF(486)
Self-transport of Oil Droplets in Various Environments on Biomimetic Groove Tapered Structure
  LEI Chao-xiang, SONG Yue-gan, WU Wei-ming, LI Yao-xia, CHEN Zu-qiao, LI Guo-qiang
  2023,52(8):363-370
  View Abstract(710)  Download PDF(478)
Magnetic Field Simulation and Structure Design of Cylindrical Magnetron Sputtering Target
  WANG Dong, CAI Chang-long, MI Qian, WANG Lin-bo, LIU Hua-chen, HOU Jie
  2023,52(8):371-379
  View Abstract(833)  Download PDF(518)
Preparation of Cu-Ni-Mo Ternary Electrode by Electrodeposition and Its Hydrogen Evolution Performance
  DU Jin-jing, LIU Xin-hai, WANG Bin, LIU Zhuo-qi, ZHAO Dan-dan, LI Qian, ZHANG Xuan, ZHU Jun
  2023,52(8):380-386, 423
  View Abstract(824)  Download PDF(438)
Surface-enhanced Raman Spectrum of Nano-silver Composited As-grown Graphene on Dielectric Substrate by APCVD
  CHENG Hao-ze, DIAO Hang, ZHANG Zhao-kai, ZHANG Wan-ying, JIANG Kai, ZHANG Min, ZHANG Jie, CHEN Xin, PIAO Xian-qing, LIN Bo, JING Cheng-bin, SONG Ye-nan
  2023,52(8):387-396
  View Abstract(666)  Download PDF(455)
Preparation and Electromagnetic Wave Absorbing Properties of Light Magnetic Carbon Aerogel
  YE Zheng-wei, ZHAO Qi-zhi, WANG Ke-jun, LI Xiao-qiong, YANG Jian-jian
  2023,52(8):397-405
  View Abstract(691)  Download PDF(495)
Interface between Sn-1.5Ag-2Zn Low Silver Lead-free Solder and Oriented Copper
  XIAO Jin, QU Fu-kang, CHENG Wei, LI Wu-chu
  2023,52(8):406-412
  View Abstract(492)  Download PDF(432)

Surface Strengthening Technology

Preparation of Laser Cladding Coating for TBM Cutter Ring Based on Optimization of Residual Stress Distribution
  CUI Shao-jie, WANG Hao-ping, MO Ji-liang, MENG Shu-li, DUAN Wen-jun, FENG Jian
  2023,52(8):413-423
  View Abstract(615)  Download PDF(480)
Variation of Microstructure and Property of In-situ Nanoparticle-reinforced AA6016 Matrix Composite after Ultrasonic Cavitation Strengthening
  ZOU Yang, LIU Hai-xia, CHEN Jie, OUYANG Ya-dong, WANG Lei-bo
  2023,52(8):424-432, 443
  View Abstract(532)  Download PDF(417)
Experimental Study on Organization and Properties of Ultrasonic Micro-forging Ti3Al Cladding Layers
  GAO Guo-fu, PAN Xian-rong, CHANG Li-ming, WANG De-yu, ZHAO-Bo
  2023,52(8):433-443
  View Abstract(644)  Download PDF(511)
First-principles Calculations of Stability, Electronic Structure and Mechanical Properties of Y-doped MgZn2
  CHEN Jing-chang, LIU Jian-guo, LU Shao-min, ZHONG Li-hui, CHEN Li-ping, WANG Yuan
  2023,52(8):444-450
  View Abstract(559)  Download PDF(411)
Effects of Y2O3 on Pack Boronizing of TC4 Titanium Alloy
  HAN Bin-long, TIAN Xiao-dong, LU Peng-jun, QI Xian
  2023,52(8):451-457
  View Abstract(650)  Download PDF(482)
An Efficient Approach in Numerical Simulation of Shot Peening
  CHEN Sheng, DING Teng-fei, ZHANG Chao-yang, GAO Jian-yong, FU Jing-yi, LU Shi-hong
  2023,52(8):458-465
  View Abstract(665)  Download PDF(465)