Volume 52,Issue 6,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—New Technology of Liquid Plasma Electrolytic Technology

Novel Surface Modification Method of Cathodic Plasma Electrolytic Oxidation
  XUE Wen-bin, JIN Xiao-yue, LI Hui, XU Chi, DU Jian-cheng, ZHOU Qian, CHEN Hu
  2023,52(6):1-12
  View Abstract(821)  Download PDF(157)
Research Progress of Cathode Plasma Electrolytic Deposition Technology
  ZHANG Shu-guang, ZHANG Jin
  2023,52(6):13-23
  View Abstract(883)  Download PDF(133)
Advance in Plasma Electrolytic Oxidation on Non-valve Metals
  CHENG Yu-lin, CHENG Ying-liang
  2023,52(6):24-40
  View Abstract(1028)  Download PDF(111)
Effect of Al2O3 Nanoparticles on Microarc Oxidation Coatings Formed on Mg-Gd-Y-Zr Alloy under the Action of Ultra-high Frequency Pulse Current
  LIU Xiao-he, SHI Chun-xiao, ZHANG Bo, LIU Lei, DONG Shuai, DONG Jie
  2023,52(6):41-50
  View Abstract(752)  Download PDF(141)
Process, Surface Structure and Properties of 304 Steel by Plasma Electrolytic Polishing
  ZOU Yong-chun, WANG Shu-qi, CHEN Guo-liang, ZHANG Chao-ren, WANG Ya-ming, OUYANG Jia-hu, JIA De-chang, ZHOU Yu
  2023,52(6):51-60
  View Abstract(786)  Download PDF(134)
Effect of Rare Earths on Microstructure and Properties of Plasma Electrolytic Carburized Layer
  FANG Yu-lan, LIU Rui-liang, SONG Tian-yu, LIU Ai-dong
  2023,52(6):61-69, 79
  View Abstract(613)  Download PDF(113)
Effect of NH4F Concentration on Microstructure and Properties of Fluoride Coatings on Magnesium Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation
  LUO Lan, PENG Zhen-jun, ZHOU Jian-song, LIANG Jun
  2023,52(6):70-79
  View Abstract(697)  Download PDF(153)
Tribo-Electrochemical Characteristics of PEB/C/N Layer on Low-Carbon Steel
  WANG Bin, ZHOU Qian, GAO Chuan-li, LI Hui, JIN Xiao-yue, XUE Wen-bin
  2023,52(6):80-87
  View Abstract(704)  Download PDF(126)
FeNi/N Doped Carbon Coating by Cathodic Plasma Electrolytic Deposition and Its Electrocatalytic Oxygen Production
  JIANG Yan-li, DAI Peng-cheng, WANG Jian-kang, XIA Qi-xing, YAO Zhong-ping, JIANG Zhao-hua
  2023,52(6):88-95
  View Abstract(679)  Download PDF(130)

Research Review

Research and Application of Surface Hardening Techniques on Railway Axles
  LIU Li-gen, XIAO Peng, HAN Rui-peng, ZHAO Hai, ZHAO Jun-wen, HAN Jing, GAO Jie-wei, ZHANG Fei
  2023,52(6):96-111
  View Abstract(810)  Download PDF(122)
Review on Fatigue Evolution of Surface State Characteristics of Deformation Strengthened Metal Materials
  YANG Yu-hui, WEI Xin, LONG Zhi-li, DU Zhi-gang, LI Yi
  2023,52(6):112-125, 234
  View Abstract(828)  Download PDF(108)
Research Progress on Service Damage and Protection of Slipper-swashplate Pairs of Axial Piston Pump
  WANG Qiang, WANG Huan-huan, YUAN Shuo, WANG Jie, LIN Nai-ming, LIU Zhi-qi, ZENG Qun-feng, WU Yu-cheng
  2023,52(6):126-139
  View Abstract(702)  Download PDF(119)
Research Progress of Corrosion Prevention Technologies for Iron Cultural Relics
  WANG Qiang, ZHANG Hong-zhi, QIAN Run-ling, NIU Wen-juan
  2023,52(6):140-152
  View Abstract(642)  Download PDF(138)
Research Progress of Anti-cavitation Erosion Polyurethane Coating
  WANG Tian-cong, HOU Guo-liang, SU Qiong, CUI Hai-xia, CHEN Lei, ZHOU Hui-di, CHEN Jian-min
  2023,52(6):153-165
  View Abstract(719)  Download PDF(145)
Research Progress of Electromagnetic Field Assisted Laser Cladding Technology
  WANG Qian, ZHANG Liang, LI Qian, ZHANG Jun-wei, BAN Chun-yan
  2023,52(6):166-179
  View Abstract(948)  Download PDF(161)
Research Progress of Biological Properties of Medical Titanium Implants with Laser Micro Texture
  ZHANG Yi-jia, PAN Yong-zhi, WANG Zhen-da, MEN Xiu-hua, FU Xiu-li
  2023,52(6):180-195
  View Abstract(624)  Download PDF(115)

Friction, Wear and Lubrication

Behaviour and Utilization Rate of SiO2 Particles by Electrostatic Spraying on Rail Surface
  HUANG Qi-rui, ZHANG Shu-yue, WANG Wen-jian, SHI Lu-bing, LIN Qiang, DING Hao-hao
  2023,52(6):196-207
  View Abstract(700)  Download PDF(137)
Friction and Wear Characteristics of Electrochemically Corroded Surfaces of GaN Wafers
  YAN Jie-wen, YAN Qiu-sheng, PAN Ji-sheng
  2023,52(6):208-222
  View Abstract(698)  Download PDF(124)
Comparison of Tribological Performance between Two Oil-soluble Ionic Liquids and Imported Additives
  LI Fei-zhou, YANG Zhao-zhao, GUO Bian, LIANG Yi-jing, ZHOU Kang, LYU Hui-ying, FAN Feng-qi, HUANG Qing, YU Qiang-liang, CAI Mei-rong, ZHOU Feng
  2023,52(6):223-234
  View Abstract(629)  Download PDF(106)
Tribological Properties of TiB2 Doped WS2 Composite Films in Wide Temperature Range
  LIU Jin-long, LI Hong-xuan, JI Li, LIU Xiao-hong, ZHANG Ding-jun
  2023,52(6):235-245
  View Abstract(820)  Download PDF(155)
Comparison of Tribological Behavior of Polyetheretherketone Matched with Different Hard Coatings
  ZHOU Xiao-hui, SUN Li-li, JIANG Xian-chun, CUI Li, WANG Ai-ying, CUI Ping, KE Pei-ling
  2023,52(6):246-255, 360
  View Abstract(702)  Download PDF(93)
Performance of Water-lubricated Composite Micro-texture Thrust Bearing Considering Roughness
  WANG Li-li, DUAN Jing-dong, LI Long-chao, LIU Ying-ao, BAO Yun-long
  2023,52(6):256-265, 409
  View Abstract(583)  Download PDF(102)
Interactions between Zinc Corrosion and Abrasion of Sleeves and Bushings in Continuous Hot-Dip Galvanizing Line
  RAO Si-xian, ZUO Jing-cheng, HUANG Guo-hui, SHI Ya-fei, WANG Xiao-yi
  2023,52(6):266-275
  View Abstract(761)  Download PDF(108)

Corrosion and Protection

Oxidation Resistance of HY3 Coating Deposited by Arc Ion Plating with Powder Metallurgy Target
  LI Meng-qi, PENG Hui, WEN Jiao, GUO Hong-bo
  2023,52(6):276-284, 360
  View Abstract(645)  Download PDF(125)
Numerical Simulation of Film Formation on V-shaped Surface by Spraying
  CHEN Shi-ming, CHEN Yan, CHEN Wen-zhuo, JIANG Jun-ze, ZHOU Shuang
  2023,52(6):285-295
  View Abstract(859)  Download PDF(95)
Preparation of Aluminum Coating on Steel Plate by Pressure-assisted Solid State Forming
  ZHAO Xue-ni, YIN Qin-yue, ZHAO Zhen-yang, LIU Jia-hao, WANG Peng-yi, WANG Xian-xian
  2023,52(6):296-306
  View Abstract(625)  Download PDF(109)
Electrochemical Characteristics of Chemical Conversion Film of Cadmium Coating on 30CrMnSiA Steel Surface
  PI Zhi-chao, SONG Yi-qiang, YAN Jiang-tao, LI Zhu-xiang, HU Shui-lian, ZHOU Fei
  2023,52(6):307-318
  View Abstract(657)  Download PDF(114)
Oxidation Behaviors of Aluminized Coatings on K403 Ni-based Superalloy Prepared by Various Methods
  YANG Jiu-feng, SHU Xiao-yong, DONG Shu-he, WANG Yun-cheng, PENG Xiao
  2023,52(6):319-326
  View Abstract(612)  Download PDF(115)
Accelerated Indoor Corrosion Behavior and Mechanism of Galvanized Steel in Simulated Acid Rain Atmospheric Environment
  CHEN Cui, WANG Jin, CHEN Na-na, LIU Qian-qian, ZHANG Xin, XIAO Kui
  2023,52(6):327-336
  View Abstract(622)  Download PDF(129)

Precision and Ultra-precision Machining

#$NPMechanism of Electrostatic Atomization and Surface Quality Evaluation of 7075 Aluminum Alloy under Electrostatic Minimum Quantity Lubrication Milling
  WU Xi-feng, XU Wen-hao, MA Hao, ZHOU Zong-ming, LIU Bo, CUI Xin, LI Chang-he
  2023,52(6):337-350
  View Abstract(696)  Download PDF(117)
Effect of Primary Diamond Grain Size on Lapping Performance and Wear Process of Fixed Agglomerated Diamond Abrasive Pads
  NIU Feng-li, WANG Ke-rong, REN Chuang, LIU Ning, ZHU Nan-nan, ZHU Yong-wei
  2023,52(6):351-360
  View Abstract(653)  Download PDF(125)
Technology of Grinding Complex Surfaces Obtained by Additive Manufacturing with Profiling Combined Magnetic Pole
  SUN Yan, PAN Ming-shi, WANG Jie, CHEN Yan
  2023,52(6):361-368
  View Abstract(641)  Download PDF(106)

Surface Functionalization

Electron Emission Characteristics and Discharge Suppression of PTFE-SiO2 Composite Coating
  CAI Ya-hui, WANG Dan, ZHANG Wen, HE Yong-ning
  2023,52(6):369-376
  View Abstract(700)  Download PDF(111)
#$NP Structure and Ferroelectric Photovoltaic Properties of Epitaxial BiFeO3 Thin Films on MgO Substrate
  HUO Xing-min, ZHANG Xian-gui, LIU Li-fang, HOU Zhi-qing, ZHAO Bin, WANG Yun-ming, WEI Dong-rui, DONG Lei, ZENG Hao-yu, SONG Jian-min
  2023,52(6):377-383
  View Abstract(615)  Download PDF(95)
Photoelectric Properties of p-GaN/ZnO Nanowires/ZnO Thin Film Sandwich Heterojunction Ultraviolet Photodetector
  LI Gang, FU Zheng-wei, SONG Yan-dong, MA Zong-yi, LIU Zi-tong, FENG Li-zhi, FENG Si-yu
  2023,52(6):384-391
  View Abstract(678)  Download PDF(115)
Preparation of Nickel-based Branched ZnOHF Surface and Oil-water Separation Properties
  YI Wen-jing, WANG Chun-ying, LIU Chang-song, LI Xin-ming
  2023,52(6):392-399
  View Abstract(569)  Download PDF(183)
Surface Wetting Characteristics of Aluminum Oxide Modified by Stearic Acid
  HAO Xiao-ru, ZHANG Yu, XIE Jun, SHENG Wei
  2023,52(6):400-409
  View Abstract(666)  Download PDF(134)
Preparation of MOFs Mixed Matrix Membrane and Its Separation Effect on Co(Ⅱ)
  LI Yan-qiu, TANG Yi, PENG Yin-yin, LI Hong-jiang, LIU Lei, LIU De-rong, XIONG Wei, LIU Ning, YUAN Guo-yuan
  2023,52(6):410-419, 438
  View Abstract(613)  Download PDF(6131)
Surface Treatment Performance of Open Low-temperature Plasma on Resin Matrix Composites
  BA De-ma, QIAO Qian-sen, LI Chang-qing, CUI Hai-chao
  2023,52(6):420-428
  View Abstract(553)  Download PDF(140)

Surface Strengthening Technology

Microstructure/Stress Evolution and Notch Vibration Fatigue Property of Laser Shock Peened TC17 Titanium Alloy Blades
  XU Ming, SUN Ru-jian, CAO Zi-wen, ZOU Shi-kun
  2023,52(6):429-438
  View Abstract(566)  Download PDF(113)
#$NP Effect of Working Pressure on Structure and Properties of Si/O-DLC Films Deposited on Inner Wall of the Tube
  XU Hao-jie, CHEN Ren-de, ZHOU Guang-xue, YE Yu-min, WANG Ai-ying
  2023,52(6):439-499
  View Abstract(779)  Download PDF(105)