Volume 52,Issue 5,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Research Review

Application Status and Corresponding Protection Technology of Titanium Alloy in Marine Environment
  LI Jin-long, LAI Si-ying, DONG Min-peng
  2023,52(5):1-13
  View Abstract(1323)  Download PDF(762)
Research Progress of Alloy Coating Deposited by Mechanical Plating
  ZHAO Qing-xu, ZHANG Shao-bo, WANG Zhi-bin, ZHAO Xiao-jun, WANG Sheng-min
  2023,52(5):14-25, 60
  View Abstract(915)  Download PDF(528)
Research Progress on Protective Coatings for Bipolar Plates of Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  SUN Xian-wei, LI Xi-chao, ZHAO Jing-xiang, WANG Jing-hao, LIU Fei, ZHAO Pei-wen, DAI Zuo-qiang, ZHENG Li-li
  2023,52(5):26-36
  View Abstract(1001)  Download PDF(756)
Research Progress of Surface Corrosion Protection Technology for Mg Alloys
  XIA Xian-chao, PAN Yue, YUAN Xing, NIE Jing-jing, SUN Jing-li, YUAN Yong, DONG Ze-hua
  2023,52(5):37-50, 70
  View Abstract(1818)  Download PDF(806)

Friction, Wear and Lubrication

Influencing Factors and Limits of Asymmetrical Wheel Wear of High-Speed EMUs
  QI Ya-yun, DAI Huan-yun, GAN Feng, SANG Hu-tang, WANG Rui-an
  2023,52(5):51-60
  View Abstract(858)  Download PDF(568)
Restraint Friction Reduction Mechanism of Graphene Coating on Copper Substrate
  RAN Di, ZHENG Peng, YUAN Ze-wei, WANG Ning
  2023,52(5):61-70
  View Abstract(749)  Download PDF(715)
Wear and Corrosion Properties of AlCoCrFeNi High Entropy Alloy Coatings Prepared by Plasma Activated Sintering Process
  ZHAO Jian-guo, WU Ming-jie, LU Shang-zhi, WEI Bo-chen, GUO Ya-jie
  2023,52(5):71-78, 89
  View Abstract(719)  Download PDF(629)
Preparation and Wear Resistance of Nano-Al2O3 Doped PF/EP Polymer Matrix Composite
  GUO Peng-yan, ZHANG Rui-zhu, BAO Zhong-bao, ZHANG Zhi-fang, FENG Jia-he, LI Yan-yan
  2023,52(5):79-89
  View Abstract(817)  Download PDF(665)
Numerical Analysis of Erosion Resistance of Elbow with Bionic Inner Surface Structure
  GUO Zi-han, ZHANG Jun, HUANG Jin-man, LI Hui
  2023,52(5):90-100
  View Abstract(769)  Download PDF(662)
Simulation Study on Erosion Law of Wellhead Equipment in Underground Coal Gasification Production Well
  WANG Chen-long, WANG Jie, JING Xin, QIAO Lei, HE Ai-guo, LIU Yi-shan, TANG Yang
  2023,52(5):101-110, 130
  View Abstract(776)  Download PDF(674)
Preparation and Properties of Vacuum Cladding Ni-based Composite Coating
  WU Kang-kai, ZHANG Zi-jian, LI Song-ze, WANG Long-long, LI Ming-ke, YI Xue-mei
  2023,52(5):111-120, 130
  View Abstract(841)  Download PDF(647)

Corrosion and Protection

Electrochemical Oxidation Performance Changes of Si/BDD Electrode under Concentrated Acidic/Basic Electrolytic Conditions
  BAI He-na, WANG Run, YANG Wan-lin, CHEN Wei-peng, DENG Ze-jun, WEI Qiu-ping, LI Jing, MA Li
  2023,52(5):121-130
  View Abstract(1112)  Download PDF(704)
Microstructure and Resistance to Molten Salt Corrosion of Si-Yb2O3/Yb2Si2O7/Yb2SiO5 EBC
  WANG Da-wang, LI Qi-lian, ZHANG Le, LI Shu-qing, YANG Wei-hua
  2023,52(5):131-139, 162
  View Abstract(777)  Download PDF(722)
Effect of Coating Thickness on Fe-based Amorphous Detonation Spraying Deposition Characteristics and Properties
  LI Xu-qiang, LI Wen-sheng, ZHAI Hai-min1,MA Xu
  2023,52(5):140-148, 162
  View Abstract(836)  Download PDF(645)
Preparation and Properties of Chopped Basalt Fiber Reinforced Epoxy Composite Coatings
  ZHANG Han-lu, CAO Jing-yi, HU Jian-hai, ZHENG Hong-peng, WANG Ying-ying, LIN Bing, ZHANG Hai-long, ZENG Shu-yi, TANG Yun-lei
  2023,52(5):149-162
  View Abstract(779)  Download PDF(720)
Effect of Cathode Gas Oxygen on Corrosion Resistance of Graphene/Polyaniline/Stainless Steel Bipolar Plates
  LI Wan-jing, ZHOU Wan-qiu, XIN Shi-gang, SU Gui-tian, KANG Yan-hong, SUN Qiu-ju
  2023,52(5):163-174
  View Abstract(776)  Download PDF(622)
Effect of Graphene on Corrosion Resistance of Laser Cladding Nickel Base Composite Coating
  SHAN Jia-lu, AIYITI.Wurikaixi, GUO Gang
  2023,52(5):175-188
  View Abstract(751)  Download PDF(763)
Effect of Magnetic Field on AC Corrosion Behavior of Pipeline Steel in Simulated Yingtan Soil Solution
  YANG Yong, RAN Wen-shen, LI Lin-tao, SUN Ming, HE Xiao-gang
  2023,52(5):189-196, 225
  View Abstract(845)  Download PDF(635)
High-temperature Oxidation Resistance Behavior of TiC0.91N0.09 and TiC0.77N0.23 Coating
  BIAN Yuan-yuan, ZHU Li-hui, SI Ting-ting
  2023,52(5):197-207
  View Abstract(755)  Download PDF(650)
Surface Color and Oxide Formation Rule of Galvanized Hot-formed Steel
  LU Yue, ZHANG Cai-dong, QI Jian-jun, SUN Li, MA Cheng, LIU Yan-li, XIONG Zi-liu
  2023,52(5):208-217
  View Abstract(767)  Download PDF(774)

Precision and Ultra-precision Machining

Nano-conductor Dominated Giant Electrorheological Polishing Fluid and Its Application to Silicon Materials
  QIU Zhao-hui, JIANG Bo, LU Kun-quan, SHEN Rong, XIONG Xiao-min
  2023,52(5):218-225
  View Abstract(946)  Download PDF(654)
Experiment on Point Cloud Pattern Recognition and Magnetic Particle Grinding of Elbow
  LI Xin, CHEN Song, LI Yu-long, ZHAO Yao-yao, LI Chang-long, XIE Zhi-wen
  2023,52(5):226-234, 246
  View Abstract(719)  Download PDF(684)
Experiment on Hole Making Surface Quality and Cutting Force of Carbon Fiber Reinforced Composite Based on MQL
  SHI Wen-tian, WANG Lin, LI Jie, YAN Tian-ming, LIU Yu-de
  2023,52(5):235-246
  View Abstract(811)  Download PDF(820)
Characteristics of Chip Morphology and Surface Topography in Milling TC4
  ZHAO Zhong-lin, AN Li-bao, ZHANG Hao-qiang, DONG Shu-liang, GUO Yi
  2023,52(5):247-256
  View Abstract(737)  Download PDF(786)

Surface Functionalization

#$NPMussel-inspired and Click Chemistry Engineered Surface Strategies for Constructing Efficient Antibacterial Coating
  QIAN Ji-dong, GUO Yuan-lai, WANG Xing-hao, MOU Xiao-hui, YANG Zhi-lu, XIONG Kai-qin, HUANG Nan, TU Qiu-fen
  2023,52(5):257-267
  View Abstract(824)  Download PDF(611)
Preparation and Properties of Anti-fatigue and Antibacterial Double-network Hydrogel
  LI Shi-ming, LI Xing-lin-mao, CHEN Shou-gang, GOU Jiang-lin, LI Wen
  2023,52(5):268-277
  View Abstract(781)  Download PDF(713)
Homogeneity of Single Crystal Diamond under Epitaxial Growth by MPCVD High Power
  LI Ting-yang, LIU Fan, WENG Jun, ZHANG Qing, WANG Jian-hua, XIONG Li-wei, ZHAO Hong-yang
  2023,52(5):278-287, 305
  View Abstract(999)  Download PDF(650)
Effect of Bonding Characteristics of Pure Silicon Anode Prepared by Cold Spraying on Electrode Performance
  SONG Jun, JIANG Ming-jie, CHU Xiao-wan, WAN Chi, LI Hui-jie, ZHANG Qi, CHEN Yu-hui, WU Xue-hong, LIU Juan-fang
  2023,52(5):288-297
  View Abstract(985)  Download PDF(693)
Preparation and Characterization of Self-cleaning and High-temperature-resistant Composite Coating on Magnesium Alloy
  ZHOU Yi, HU Lin, ZHAO Xing-wang, DENG Jie-wen
  2023,52(5):298-305
  View Abstract(738)  Download PDF(708)
Effect of Oxidation Treatments on Performance of Electrodeposited Wick
  HUANG Wen-tao, SHAO Zhi-song, ZHANG Guo-guang, ZHOU Wei
  2023,52(5):306-312, 335
  View Abstract(826)  Download PDF(742)
Effect of Corrosion Failure of Radar Absorbing Coating on Radar Stealth Performance
  LI Xi, ZHANG Tian-cai, CHEN Qing-cang, JIANG He-yue, LI Zhong-sheng, WANG Zhong-wei, WEI Wen-zheng
  2023,52(5):313-321
  View Abstract(852)  Download PDF(617)

Laser Surface Modification Technology

#$NP Numerical Simulation of Temperature Field and Process Research of Wide- band Cladding with Dual Linear Laser by Inside-laser Powder Feeding
  LIU Guang, SHI Tuo, FU Ge-yan, WU Jie, YANG Qiang, WEI Chao, LI Kuan, LI Jian-bin
  2023,52(5):322-335
  View Abstract(748)  Download PDF(638)
Effect of Laser Synchronous Irradiation on Microstructure and Binding Force of Electrodeposition Copper
  XIONG Ting-chao, FU Gao-qi, WU Guo-long, CHEN Zhi-jun, YAO Jian-hua, WU Rang-da
  2023,52(5):336-346
  View Abstract(856)  Download PDF(653)
Thermal Effect of Laser Shock Peening without Coating
  DOU Yang, ZHOU Wang-fan, WU Yong-sheng, CHEN Lan, REN Xu-dong
  2023,52(5):347-355
  View Abstract(824)  Download PDF(719)
Effect of Laser Shock Peening without Coating on Friction and Wear Properties of 40CrNiMo Structural Steel
  CHEN Chun-lun, FENG Ai-xin, WEI Ya-cheng, WANG Yu, PAN Xiao-ming, QIU Hui
  2023,52(5):356-363, 397
  View Abstract(1035)  Download PDF(753)
Effect of Laser Energy Density on Microstructure and Properties of Al2O3 Particle Reinforced Ni60A Laser Cladding Coating
  MA Bao-shan, JIANG Fu-lin, YANG Fa-zhan, WANG Yu-ling, LIANG Peng
  2023,52(5):364-377
  View Abstract(731)  Download PDF(767)
Effect of Grain Growth Orientation and Morphology of Laser-cladded 316L Coating on Its Corrosion Resistance
  ZHOU Yong, XU Long, ZHOU Shuang, DONG Hui, GUO Peng-fei, YANG Zi-chen, ZHANG San-qi
  2023,52(5):378-387
  View Abstract(690)  Download PDF(748)
Anisotropy Effects on Tribo-Corrosion Performance of Fe60 Prepared by Laser Cladding
  SUN Wei-tao, LI Ming-hai, ZHAO Chang-de, ZHANG Wei, WANG Bin
  2023,52(5):388-397
  View Abstract(806)  Download PDF(674)
Effect of Process Parameters on Resistance of Laser Metallized Layer of AlN Ceramics
  XU Shuai, ZHAO Xing-ke, ZHAO Zeng-lei
  2023,52(5):398-404
  View Abstract(779)  Download PDF(559)

Thermal Spraying and Cold Spraying Technology

Numerical Analysis of the Effect of Substrate Surface Roughness on the Process of Cold Spray Particle Deposition Based on the Material Point Method
  XIE Gui-lan, XIAO Fang-yu, GONG Shu-guang, HOU Kun, SONG Mu-qing, ZUO Li-lai
  2023,52(5):405-412
  View Abstract(1005)  Download PDF(760)
Preparation and Oxidation Properties of HVOF Sprayed NiCoCrAlY/Al2O3-10%B4C Coatings
  CAO Yu-xia, SUN Jing-wei, ZHOU Hai-jing, HUANG Yan, HAO Bin
  2023,52(5):413-419
  View Abstract(901)  Download PDF(645)