Volume 52,Issue 3,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Research Review

Research Status of Superalloy Grinding Thermal Mechanical Coupling and Their Effects on Surface Integrity
  LIU Ying, XU Jia-yu, XIAO Gui-jian, ZHOU Kun, LI Shao-chuan, HUANG Yun
  2023,52(3):1-18, 34
  View Abstract(1153)  Download PDF(665)
Progress in Controllable Growth of Multilayer Graphene on Single Crystal Metal Substrate
  GUO Yan-rui, PAN Meng-chun, ZHANG Qi, HU Jia-fei, WU Rui-nan, PENG Jun-ping, QIU Wei-cheng
  2023,52(3):19-34
  View Abstract(1270)  Download PDF(706)
Research Status of Laser Additive Manufacturing Material System for Aluminum Alloy
  YU Liang, LIU Yong-ye, ZHAO Yang
  2023,52(3):35-51
  View Abstract(1026)  Download PDF(741)
Research Progress on Methods for Obtaining Constitutive Model of Metal Material Additive Manufacturing
  WANG Feng, LIU Meng, LI Guo-he, WANG Da-chun, YAN Dong, FAN Jian-xun
  2023,52(3):52-63
  View Abstract(977)  Download PDF(512)
Research Progress and Application of Fe-based Amorphous Coatings
  GAO Peng-fei, CHEN Yong-jun, WANG Zeng-rui, XIE Zhi-wen, CONG Jie, LIU Peng, ZHAO Ling, XIONG Yun-long
  2023,52(3):64-74, 110
  View Abstract(1183)  Download PDF(624)
Research Progress on Interface Adhesion and Friction Properties of Rubber/Diamond-like Carbon Composites
  CUI Li, SUN Li-li, GUO Peng, LI Hao, ZHOU Jing-yuan, WANG Ai-ying
  2023,52(3):75-90
  View Abstract(962)  Download PDF(689)
Research Progress on Erosion Theory and Prediction in Pipe String of Gas Storage
  WANG Zhi-yuan, YANG He-min, ZHANG Yang-yang, LIU Xiao
  2023,52(3):91-110
  View Abstract(919)  Download PDF(631)
Research Progress in Biological Modification of Polyether-ether-ketone Bone Implants
  MA Huan-huan, QIU Wen-hao, HUANG Hao, QIAO Yang
  2023,52(3):111-121
  View Abstract(1001)  Download PDF(717)
Research Progress on Performance Optimization of Micro-arc Oxidation Films on Magnesium Alloys
  ZHANG Xiang, ZHOU Liang, JIA Hong-yao, FENG Yan-rong, ZHAO Li-bin, FANG Da-qing
  2023,52(3):122-133
  View Abstract(1066)  Download PDF(582)

Friction, Wear and Lubrication

Effect of Groove on the Tribological Properties of Copper from a Nanoscale
  WANG Guo-qing, CAO Xin-xin, ZHAO Gai, SONG Jing-fu, DING Qing-jun
  2023,52(3):134-142, 216
  View Abstract(1052)  Download PDF(662)
Mechanical and Tribological Properties of FHG97/WS2 Self-lubricating Composites
  YU Cheng-tao, CHEN Ming-hui, WANG Fu-hui
  2023,52(3):143-150, 227
  View Abstract(837)  Download PDF(666)
Load Carrying Performance of Gear Using Two-dimensional Nano Graphene as Transmission Oil Additive
  LI Dong-shan, KONG Ning, ZHANG Qing-dong, CAO Xue-qian, LU Zhi-bin, WAN Xiao-na, LIN Bo
  2023,52(3):151-160
  View Abstract(1021)  Download PDF(593)
Fretting Wear Properties of Nuclear 2.25Cr-1Mo Steel in Different Environments
  WANG Li-wen, CHEN Xu-dong, WANG Jun, FENG Shuo, TANG Rui, MO Kun, GUAN Xue-mei, ZHANG Qiang-sheng, CAI Zhen-bing
  2023,52(3):161-171
  View Abstract(814)  Download PDF(653)
Structure and Wear Resistance of CuZn35 Coating Prepared by Cold Spraying
  ZHANG Long-long, HUANG Ji-bo, DIAO Peng-yuan, LI De-yuan, HUANG Ren-zhong, ZHANG Nan-nan, XIE Ying-chun
  2023,52(3):172-180, 216
  View Abstract(980)  Download PDF(684)
Influence of Substrate Bias Voltage on Structure and Properties of AlCrVN Coatings Deposited by Cathodic Arc Ion Platings
  TIAN Can-xin, ZOU Chang-wei, WANG Ze-song, XIANG Yan-xiong, XIE Wei, LI Zhu-jun, LIU Yi-fei
  2023,52(3):181-188
  View Abstract(870)  Download PDF(583)
Effects of Dissolving and Precipitating of WC Particles on Performance of Ni60 Coating
  LU Hai-jun, SHUI Jian-hong, WANG Kai, SHANG Yong, JIANG Hai-feng, WEI Jin
  2023,52(3):189-196
  View Abstract(976)  Download PDF(557)
Microstructure and Properties of Al-Cu-Fe Quasicrystal Coating Prepared by Explosive Spraying
  WANG Zhong-xun, ZHANG Shu-ai, XING Qin, YU Ren-ping, GONG Xiao-feng, XIAO Feng-yan, WANG Hao
  2023,52(3):197-206
  View Abstract(752)  Download PDF(609)
Wear Behavior of Brush Seal Ring Coating and Bristles Friction Pair under High Speed and High Temperature
  GUO Hui-ming, YANG Li-qi, ZHANG Hang, WANG En-qing, LIU Yan-fei, TIAN Wei, ZHONG Yan, XUE Wei-hai
  2023,52(3):207-216
  View Abstract(893)  Download PDF(634)

Corrosion and Protection

Wear Resistance and Corrosion Resistance of Laser Cladding WC/Co06 Coating on the Piston Rod of Hydraulic Damper
  XIAO Ju-peng, YANG Xue-feng, LI Wan-yang, HOU Qi-min
  2023,52(3):217-227
  View Abstract(1286)  Download PDF(795)
Effect of Electroless Pt Plating on High Temperature Oxidation Behavior of Multi-arc Ion Plated NiCoCrAlY Coating
  YAN Lv-ying, DONG Zhi-hong, BAO Ze-bin
  2023,52(3):228-236
  View Abstract(886)  Download PDF(589)
Effect of Water on the Properties of Electrodeposited Zn-Fe Alloy Coating in Deep Eutectic Solvent
  ZHOU Guo-qing, XIANG Qian, QIN Shui-ping, WU Min-xian, NAOTOSHI Mitsuzaki, WANG Wen-chang, CHEN Zhi-dong
  2023,52(3):237-245, 265
  View Abstract(800)  Download PDF(554)
Effects of Laser Power on Microstructure and Properties of Titanium Alloy Coatings Prepared on Low Carbon Steel by Laser Cladding
  GAO Wei, YU Hong-ying, JIANG Xu-zhou, SI Jia-jia, SUN Dong-bai
  2023,52(3):246-254, 265
  View Abstract(1092)  Download PDF(569)
Effect of Film Formation Time on the Morphology and Corrosion Resistance of Praseodymium Salt Conversion Film of AZ31B Magnesium Alloy
  LIU Kun, ZOU Zhong-li, MA Lin-meng, ZHANG Xu, WANG Bei-ping
  2023,52(3):255-265
  View Abstract(818)  Download PDF(660)
Microstructure and Galvanic Corrosion Properties of Al2O3-13%TiO2 Insulation and Protection Composite Coatings
  WU Hu-lin, ZHANG Zhi-feng, PENG Dong, YANG Zhao, SONG Kai-qiang, CONG Da-long, LI Yi, XIE Yang, CHEN Shuang, HUANG An-wei, LI Zhong-sheng
  2023,52(3):266-275, 286
  View Abstract(928)  Download PDF(581)
Corrosion Behavior of Nickel-based Alloy Cladding Layer on Q235 Weld in NaCl Solution
  CHAI Ting-xi, YAN Li-qin, XU Hong-tong, JIANG Kai, LIU Peng
  2023,52(3):276-286
  View Abstract(778)  Download PDF(652)

Precision and Ultra-precision Machining

Mechanism and Numerical Simulation of Abrasive Flow Polishing for Impeller Parts
  SUO Wen-hua, WANG Yi, WEN Jia-cheng, LIANG Xiang-yu, LIU Zhuang-zhuang, WANG Shan-fei, SUO Hong-li
  2023,52(3):287-298
  View Abstract(1038)  Download PDF(622)
Deburring and Passivation Polishing Technology of Tap Tool with Rotary Abrasive Flow
  GAO Hang, GUO Tian-bo, PENG Can, WANG Xuan-ping, LI Wei-qiu, LIN Hai-sheng
  2023,52(3):299-307
  View Abstract(1418)  Download PDF(786)
Surface Roughness of 6061 Aluminum Alloy Cylinder Turned by Two-dimensional Ultrasonic Vibration
  LIU Zi-qiang, TONG Jing-lin, BIAN Ping-yan, ZAI Peng-hui, ZHANG Zhi-peng
  2023,52(3):308-317
  View Abstract(735)  Download PDF(544)
Thickness Uniformity of Electroplating 3D Printing Based on Numerical Simulation
  TANG Jia-gang, GE Da-li
  2023,52(3):318-326
  View Abstract(688)  Download PDF(530)

Surface Functionalization

Chemical-mediated Nitric Oxide-generating Coatings on Catechol-(Amine) Surface
  LIU Miao, XIE Xin, ZHOU Wu-yi-fan, MIAO Wan, TU Qiu-fen, XIONG Kai-qin
  2023,52(3):327-337
  View Abstract(867)  Download PDF(542)
Control and Optimization of Surface Morphology and Orientation Evolution of Iridium Films Prepared by Magnetron Sputtering
  XIA Tian, HAUNG Ke, ZHENG Yu-ting, CHEN Liang-xian, LIU Jin-long, WEI Jun-jun, LI Cheng-ming
  2023,52(3):338-344, 369
  View Abstract(841)  Download PDF(617)
Preparation and Properties of Transparent and Wear-resistant Hydrophobic Silicone Modified Acrylic Resin
  CHEN Si-an, ZHU Ben-feng, ZHANG Mu-xuan, LU Xiao-yi, YANG Yu-meng, WEI Guo-ying
  2023,52(3):345-351
  View Abstract(987)  Download PDF(606)
Wettability and Anisotropy of Laser Patterned Aluminum Alloy Surfaces
  GUO Yong-gang, LYU Zhi, ZHU Ya-chao
  2023,52(3):352-359, 369
  View Abstract(1062)  Download PDF(598)
Fabrication and Properties of Micro-nano Superhydrophobic Titanium Alloy Surface
  ZHAO Xin, HUANG Cheng-chao, LI Meng, YANG Hua-rong, ZHAO Hao-dong
  2023,52(3):360-369
  View Abstract(982)  Download PDF(674)
Effect of Surface Oxides on Bonding Properties of DP980
  SHAO Rong, LIU Yong-zhuang, DONG Ni-ni, LI Run-chang, LIU Xin-hua, LIU Yang, LI Min, LI Xue-tao, CAO Jian-ping
  2023,52(3):370-378
  View Abstract(866)  Download PDF(584)

Laser Surface Modification Technology

Forming Morphology of 316L Horizontal Overhanging Structure Initial Layer by Selective Laser Melting
  LI Zi-shan, YANG Gao-lin, DONG Gang, YAO Jian-hua
  2023,52(3):379-387, 437
  View Abstract(918)  Download PDF(641)
Effect of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of 18Ni300 Maraging Steel Prepared by Laser Melting Deposition
  ZHENG Bu-yun, CHEN Xin, LEI Jian-bo, WANG Tian-qi
  2023,52(3):388-398
  View Abstract(858)  Download PDF(653)
Effect of Fractal-based Subarea Strategy on Substrate Deformation Produced by Laser Melting Deposition
  YAO Shao-ke, SUN Hui-lei, LI Zheng-yang, JIANG Hua-zhen
  2023,52(3):399-407
  View Abstract(757)  Download PDF(593)
Effect of Laser Power on Mechanical Property and Strengthening Mechanism of DH36 Marine Steel
  LIU Rui, YU Jia-cheng, YANG Qi-fan, WU Zhi-jie, XI Ming-zhe, GAO Shi-you
  2023,52(3):408-417
  View Abstract(893)  Download PDF(604)
Microstructure and Properties of Laser Cladding CoCrCu0.4FeNi High Entropy Alloy Coating
  XU Hong-yang, LU Jin-bin, PENG Xuan, MA Ming-xing
  2023,52(3):418-428, 437
  View Abstract(872)  Download PDF(598)
Microstructure and Properties of CoCrFeNiWx High Entropy Alloy Coated by Laser Cladding
  MA Shi-zhong, SUN Rong-lu, NIU Wei, GU Mi, ZUO Run-yan, ZHANG Lian-wang
  2023,52(3):429-437
  View Abstract(827)  Download PDF(558)