Volume 52,Issue 2,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题——航空构件高服役表面加工技术

Experimental Study on Variable Parameter Optimization Method of Surface Slow Feed Abrasive Belt Grinding of Titanium Alloy
  ZHANG You-dong, XIAO Gui-jian, CAI Dong-sheng, GAO Hui, HUANG Yun
  2023,52(2):1-13
  View Abstract(1112)  Download PDF(849)
Effect of Service Condition and Shot Peening on Rolling Contact Fatigue Performance of Aviation Gear Steel
  LI Jia-wei, ZHAO Xin-hao, LI Yan-jun, WU Ji-zhan, WEI Pei-tang, LIU Huai-ju
  2023,52(2):14-24, 54
  View Abstract(1394)  Download PDF(784)
Hole Damage of Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic Composites Using Helical Milling
  ZHANG Hong-zhe, ZHENG Zhi, YIN Guo-yun, CHEN Chen, DENG Cheng-lin, BAO Yong-jie
  2023,52(2):25-34
  View Abstract(879)  Download PDF(746)
Effects of Turned and Milled Surface Plastic Deformation on Fatigue Properties of TC4 Specimens
  ZHANG Hong-bin, ZHAO Wen-shuo, GUO Zhi-yuan, GOU Rui-jie, LI Xun
  2023,52(2):35-42, 66
  View Abstract(1050)  Download PDF(709)
Grinding and Polishing Test of 3D-printed Superalloy Blade Based on Elastic-matrix Abrasive Tool
  GUO Lei, WANG Jia-qing, MING Zi-hang, GUO Wan-jin, MA Zhen, JIN Qi-chao
  2023,52(2):43-54
  View Abstract(921)  Download PDF(625)
Subsurface Damage and Experiment of Silicon Nitride by Longitudinal Torsional Ultrasonic Assisted Grinding
  YAN Yan-yan, MA Qian-li, ZHANG Ya-fei, QIN Fei-yue, ZHAO Bo
  2023,52(2):55-66
  View Abstract(989)  Download PDF(622)
Experimental Investigation of Magnetic Finishing for Improving Blade Surface Quality
  XIA Nan, MA Xiao-gang, WU Chuan-zong, ZHANG Liang, YANG Shi-rui, CHEN Yan
  2023,52(2):67-77
  View Abstract(1191)  Download PDF(663)

Research Review

Research Status of Graphene Friction Reduction and Anti-wear Coating Technology
  LIU Zi-yi, MA Guo-zheng, XIAO Yi-feng, WANG Xiao-he, YU Tian-yang, WANG Hui-peng, WANG Hai-dou
  2023,52(2):78-87, 121
  View Abstract(1092)  Download PDF(687)
Advances in Mechanical and Tribological Properties of Black Phosphorus
  WANG Jun-shuai, WU Shuai, ZHENG Jie, YANG Bo, WEI Qiang, HU Ning
  2023,52(2):88-106
  View Abstract(1013)  Download PDF(659)
Research Progress and Prospect of Materials/Hardness Matching Behaviors of Wheel and Rail
  HU Yue, TAN De-qiang, DING Hao-hao, ZHOU Shao-bo, LIU Jia-peng, WANG Wen-jian, ZHANG Yin-hua, LIU Qi-yue
  2023,52(2):107-121
  View Abstract(1183)  Download PDF(633)
State of the Art of Ultrasonic Surface Rolling Technology and Its Combination Technology
  TAO Guan-yu, LUO Xiao-shuang, SUN Qing-yun, DUAN Hai-tao
  2023,52(2):122-134
  View Abstract(1015)  Download PDF(658)
Review of Research Methods on Galvanic Corrosion of Aluminum Alloy
  ZHU Hui-xin, HUANG Zhi-yong, JIN Guo-feng, LIU De-jun, ZHAO Jian-shuo
  2023,52(2):135-147, 195
  View Abstract(1195)  Download PDF(605)
Review of Carbon Steel Under Deposit Corrosion in CO2 Environment
  HE San, LUO Si-qi, ZHAO Hao-tong, XUE Pei-qiang
  2023,52(2):148-157
  View Abstract(1016)  Download PDF(603)
Research Progress on Corrosion Influencing Factors and Protective Coatings of Superheater in Waste Incineration Power Plants
  WU Duo-li, ZHENG Jia-yin, LIU Su, CAO Pan, WEI Xin-long, ZHANG Chao
  2023,52(2):158-171, 195
  View Abstract(881)  Download PDF(586)
Research Progress of Superwetting Oil-water Separation Membrane
  JING Jing, LIU Zhan-jian, ZHANG Xi-guang, REN Li-na, WANG Huai-yuan
  2023,52(2):172-182, 224
  View Abstract(1298)  Download PDF(691)
Research Progress of Liquid-assisted Laser Micro-hole Processing
  CHENG Jian, KONG Wei-chang, YANG Zhen, LIAO Jian-fei, LIU Dun
  2023,52(2):183-195
  View Abstract(1162)  Download PDF(599)

Friction, Wear and Lubrication

Simulation Study on the Drag Reduction of Centrifugal Pump with Bionic Micro-structured Blade
  HUANG Ming-ji, LIU Sheng-yan, QIAO Xiao-xi, CHEN Ping, LIU Zhong-hai, ZHANG Xiao-hao
  2023,52(2):196-205
  View Abstract(1275)  Download PDF(720)
Effect of Cross-linked Structure on Mechanical and Tribological Properties of Phenolic Modified Epoxy Coatings
  YAN Xing-xing, CHEN Lei, XU Hai-yan, CUI Hai-xia, LEI Zi-qiang, ZHANG Yue
  2023,52(2):206-214
  View Abstract(833)  Download PDF(615)
Effects of CaCO3 on the Microstructure and Abrasion Resistance of High Chromium Alloys Deposited by Open Arc Welding with Composite Powder Particles and Solid Wire
  GONG Jian-xun, LIU Chao, HUANG Hong-jiang, AI Xiao-wen, LIU Shu-tong
  2023,52(2):215-224
  View Abstract(873)  Download PDF(618)
Effect of Rubber Surface Roughness on the Tribological Properties of DLC Film
  XU Yan, WANG Li-guo, ZHANG Guang-an, CHEN Ti-jun, JIA Jun-hong
  2023,52(2):225-232
  View Abstract(936)  Download PDF(673)
Effect of Nano-Fe3O4 Particles on Lubrication and Friction-reducing as Well as Electronically Controlled Friction-increasing Properties of Ionic Liquid
  LI Chong-yang, WANG Gao-qi, HAN Qing-guo, FENG Guo-yu, WANG Li-hu, WANG Shou-ren
  2023,52(2):233-244, 281
  View Abstract(809)  Download PDF(644)
Effect of Copper Plated Graphite Content on Microstructure and Tribological Properties of Fe-25Cu-based Friction Materials
  FU Chuan-qi, LI Sheng-jun, HUANG Ya-zhong, LIN Yong-wei
  2023,52(2):245-253
  View Abstract(808)  Download PDF(574)
Friction and Wear Behavior of the Friction Pair 38CrMoAl/QT600-3
  SUN Ri-wen, ZHAO Ze-xiang, LIU Zhi-lan, ZHANG Wei, GAO Long-fei, ZHAO Yang, ZHAO Wei
  2023,52(2):254-262
  View Abstract(777)  Download PDF(695)

Corrosion and Protection

Microstructure Design of CoNiCrAlY Bonding Coating and Its Influence on the Bonding Strength and Thermal Shock Resistance of Thermal Barrier Coatings
  WANG Bo, LIU Yang, LUAN Sheng-jia, PENG Xin, CHENG Yu-xian
  2023,52(2):263-271
  View Abstract(838)  Download PDF(648)
Effect of Annealing Temperature on Pitting Resistance of CoCrFeMnNi High-entropy Alloy Fabricated by Laser Additive Manufacturing
  JIA Xi-quan, XU Zhen-lin, ZHOU Sheng-xuan, HE Yi-zhu, DU Xiao-jie
  2023,52(2):272-281
  View Abstract(851)  Download PDF(614)
Effect of Sodium Benzoate Concentration on Electrochemical Behavior of 3A21 Aluminum Alloy in Ethylene Glycol Aqueous Solution
  LI Yu, LIU Xiang, TIAN Ke, ZHOU Kang-han, ZHANG Jun-feng
  2023,52(2):282-288
  View Abstract(894)  Download PDF(555)
Preparation of SiC Coating from CH3SiCl3-H2 Precursor by Chemical Vapor Deposition
  SUN Jia-qing, LI Jiang-tao, ZHANG Dong-sheng, ZHAO Hong-liang, WEI Qing-bo, YANG Hong-xia
  2023,52(2):289-296, 306
  View Abstract(1273)  Download PDF(534)
Preparation and Characterization of TaC Coating on Graphite via Molten Salt Method
  DONG Tian-xia, MENG Fan-gui, CHEN Hong-mei, ZHANG Jiu-yang, GAO Chao, WANG Zong-yu
  2023,52(2):297-306
  View Abstract(1411)  Download PDF(677)

Precision and Ultra-precision Machining

Low Temperature CO2 Assisted PCD Tool Hard Turning Bearing Ring Device and Experimental Research
  ZHAO Xiang-gang, HAO Xiu-qing, ZHANG Zi-hang, AN Qing-long, SUN He-long, LI Liang, CHEN Ming, HE Ning
  2023,52(2):307-316
  View Abstract(855)  Download PDF(644)
#$NPMaterial Removal Mechanism in Ultrasonic Vibration Assisted Water Lubricated Sawing of Thin NdFeB Magnet
  XU Zhi-hong, FENG Jun-yuan, ZHANG Zhen-yu, ZHOU Chun-chen, LYU Chun-zhe, WANG Ming, ZHANG Tian-yu, WU Bin, WAN Sheng-zuo, WANG Ze-yun
  2023,52(2):317-327
  View Abstract(1010)  Download PDF(705)
Surface White Layer Prediction Method of Hard Turning Based on Gradient Boosting Decision Tree
  ZHU Huan-huan, GE Ai-li, CHI Yu-lun, ZHANG Meng-meng, LI Hou-jia
  2023,52(2):328-342
  View Abstract(846)  Download PDF(600)

Surface Functionalization

Construction of PAMAM-BVLD/TPS Modification Layer on Titanium Surface and Effect of TPS Concentration on Biocompatibility
  HAO Gang-tong, CHEN Jun-ying, LI Li, ZHANG Ding, WENG Ya-jun
  2023,52(2):343-351
  View Abstract(922)  Download PDF(602)
Wetting Behavior of Al-Si Melt and Coated Q235 Steel
  LIU Han-lin, XU Qian-gang, LIN Hao
  2023,52(2):352-359, 368
  View Abstract(994)  Download PDF(570)
Surface Wettability of Building Ceramics Modified by Zinc Metal and PTFE
  XIAO Li-biao, YAO Wei, LIU Yi-jun, WANG Qing-gang, LI Kai-kai, WU Yang, LU Long-sheng
  2023,52(2):360-368
  View Abstract(921)  Download PDF(605)
Cu2+ Doping Modulation of Absorbing Performance of NiZn Ferrite in P-band
  WANG Dian-jie, XIAN Cong, LUO Jian-cheng, TANG Min, HUANG Xiao-zhong, KONG Wei, ZHANG Yuan
  2023,52(2):369-376
  View Abstract(817)  Download PDF(546)
Electrochemical Study on Dummy Plating in Electroless Palladium Plating
  ZHENG Pei-feng, HU Guang-hui, CUI Zi-ya, PAN Zhan-chang, HAO Zhi-feng
  2023,52(2):377-384, 403
  View Abstract(813)  Download PDF(579)

Thermal Spraying and Cold Spraying Technology

Finite Element Simulation and Verification of Accumulated Cooling Residual Stress in Plasma-sprayed Thermal Barrier Ceramic Coatings
  LI Jian-kun, LUO Jun-ming, SU Yu-hang, GAO Yu-kui, CHEN Tong-cai, CUI Shi-yu
  2023,52(2):385-394
  View Abstract(879)  Download PDF(572)
Effects of Agglomerated Powder Particle Size on Performance of GYbZ Thermal Barrier Coating Prepared by PS-PVD
  YANG Shuo, MAO Jie, DENG Zi-qian, HU Fang, DENG Chun-ming, DENG Chang-guang
  2023,52(2):395-403
  View Abstract(883)  Download PDF(632)
#$NP Preparation and Properties of Cold Sprayed Copper Coating on Stainless Steel Surface
  ZHANG Long-long, HUANG Ji-bo, LI De-yuan, DENG Chun-ming, HUANG Ren-zhong, ZHANG Nan-nan, XIE Ying-chun
  2023,52(2):404-411, 429
  View Abstract(728)  Download PDF(628)
Preparation of Cr Coating by HVOF and Its Oxidation Performance
  SHEN Xiao-feng, HUANG Jiao, LI Zhi-kang, WANG Quan-wei, FAN Li-feng, MA Wen, ZHANG Peng-xing
  2023,52(2):412-421
  View Abstract(998)  Download PDF(599)
Impact of Annealing Treatment on the Properties of High-velocity Oxy-fuel Sprayed Al-Cu-Fe Quasi-crystalline Coating
  WAN Peng, CAO Da-hua, ZHOU Yu-jie, YANG Ling, XIN Xian-feng, DONG Chuang
  2023,52(2):422-429
  View Abstract(917)  Download PDF(661)