Volume 52,Issue 12,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题——多场赋能清洁切削/磨削

Research Progress on the Grinding Performance of Nanobiolubricant Minimum Quantity Lubrication
  SONG Yu-xiang, XU Zhi-ling, LI Chang-he, ZHOU Zong-ming, LIU Bo, ZHANG Yan-bin, DAMBATTA Y S, WANG Da-zhong
  2023,52(12):1-19
  View Abstract(267)  Download PDF(141)
Research Progress of Finishing Technology for Aviation Parts Built by Metal Additive Manufacturing
  LIU Jing-yi, LI Wen-hui, LI Xiu-hong, YANG Sheng-qiang, WEN Xue-jie, WU Rong-xue
  2023,52(12):20-41
  View Abstract(238)  Download PDF(164)
Research Progress on the Design and Preparation of Structured Superabrasive Grinding Wheels
  HE Chuan, DENG Hui, YUCHI Guang-zhi, XIE Yu-ming, YI Jun
  2023,52(12):42-56
  View Abstract(145)  Download PDF(133)
Surface Integrity of Clean Machined Titanium Alloy Based on Net Specific Cutting Energy
  LI An-hai, ZHANG Ru-feng, ZHAO Jun, ZHOU Yong-hui, WEI Shu-lei
  2023,52(12):57-64
  View Abstract(212)  Download PDF(149)
Strengthening Surface Generation Mechanism of Carburization-assisted Grinding
  XU Chun-wei, ZHANG He, XIU Shi-chao, HONG Yuan, SUN Cong
  2023,52(12):65-73
  View Abstract(134)  Download PDF(153)
Prediction of Residual Stress Layer Depth in Grinding Fused Quartz
  ZONG Ao, WANG Ke-rong, PENG Kai, TANG Chao, ZHOU Da-qing, FAN Yong-jian, HOU Tian-yi, ZHU Yong-wei, LI Jun
  2023,52(12):74-82
  View Abstract(170)  Download PDF(133)
Study on Mechanism of Microstructure Evolution Induced by Grinding for Single Crystal Superalloy
  XU Yun-chao, LI Jing-dong, ZHANG Zhi-xin, PANG Gui-bing, GONG Ya-dong
  2023,52(12):83-90
  View Abstract(174)  Download PDF(154)
Experimental Study on the Grinding of Silicon Carbide Ceramics with Self-lubricating Diamond Wheels Imitating Bird Feather Structure
  WEN Dong-dong, ZHANG Xiao-hong, WAN Lin-lin, JIANG Jie, DING Yue-jiao, HE Tian-zhong-sen
  2023,52(12):91-101
  View Abstract(200)  Download PDF(148)
Experimental Study on Magnetorheological Electrolysis Composite Polishing of Titanium Alloy Structural Parts
  LIANG Zhi-qiang, SU Zhi-peng, HU Yu-tong, FENG Ming, DU Yu-chao, LIU Bao-long, LI Bing, ZHOU Tian-feng
  2023,52(12):102-111
  View Abstract(171)  Download PDF(134)
Research on Low Roughness Magnetic Grinding of TC4 Titanium Alloy Based on Mixed Particle Size
  CHEN Xiao-ming, XU Cheng-yu, JI Dong-feng, LIU Ning, ZHU Yong-wei
  2023,52(12):112-118, 159
  View Abstract(166)  Download PDF(145)
Research Progress on Anti-icing Performance of Laser Processed Superhydrophobic Surfaces
  GUO Chun-fang, LIU Lei, LIU Sen-yun, LI Kang-mei, WU Chong-jun, LIANG Steven,Y
  2023,52(12):119-134
  View Abstract(236)  Download PDF(151)
Research Progress of Active/Passive Composite Anti/De-icing Technologies Based on Superhydrophobic Surfaces
  XU Lu-qing, SHI Zhen-xu, LIU Zhen-da, LIU Rui-di, YANG Qiu-cheng, PAN Meng-yao, LIU Sen-yun, WANG De-hui, DENG Xu
  2023,52(12):135-146
  View Abstract(182)  Download PDF(142)
Wettability Modification and Cleaning Performance of Net Electrode Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma
  GU Rui, HE Shu-hao, FENG Kai, HUANG Shuai
  2023,52(12):147-159
  View Abstract(144)  Download PDF(145)
Numerical Study on Wetting Characteristics of Special-shaped Microstructure Surface
  SUN Xiao-han, DANG Chao, WANG Xiao-wei
  2023,52(12):160-168, 187
  View Abstract(170)  Download PDF(124)
Effect of Experimental Parameters on Cassie-Wenzel State Transition Information in Force Response Curve
  JIN Wei-feng, LI Xin, LI Jian, ZHANG Jia-yu, ZHENG Hao
  2023,52(12):169-177
  View Abstract(194)  Download PDF(117)
Experimental Investigation of Electrowetting of Aqueous Sodium Dodecyl Sulfate Droplets on Micro-grooved Non-wetting Surfaces
  LIAO Yang-bo, HUANG Xian-fu, LU Ying-fa, YU Ying-song
  2023,52(12):178-187
  View Abstract(188)  Download PDF(136)
Underwater Gas Film Maintenance Effect and Mechanism of Centimeter-scale Alternant Hydrophilic and Superhydrophobic Surface
  ZHANG Zhao, XU Xiao-hui, HUANG Jin-yi, MU Zhen-lin, YUAN Wei-zheng, HE Yang, LYU Xiang-lian
  2023,52(12):188-196
  View Abstract(190)  Download PDF(139)
Experimental Study on the Preparation of Superhydrophobic Titanium Alloy Surfaces via Combined Chemical Etching-Anodization Method
  MA Ning, ZHANG Xin-yu, SUN Yan, LONG Fang-yu, SUN Kai-lun
  2023,52(12):197-205, 273
  View Abstract(201)  Download PDF(137)
Review on Cr-coated Zirconium Alloy Cladding for Accident Tolerant Fuel
  YAN Jun, LIAO Ye-hong, PENG Zhen-xun, WANG Zhan-wei, LI Si-gong, MA Hai-bin, XUE Jia-xiang, REN Qi-sen
  2023,52(12):206-224
  View Abstract(270)  Download PDF(138)
Review on the Progress of the Metal Pipeline Protective Coating Serving in Marine Environment
  WANG Chuan-bin, LI Xiu-yi, XU Zhi-gang, PENG Jian, XIA Yu, ZHANG Yin, SHEN Qiang
  2023,52(12):225-248
  View Abstract(191)  Download PDF(158)
Research Progress on the Application of Magnesium Silicate Hydroxide in the Field of Lubrication
  XIE Shuang-shuang, DUAN Chun-jian, GAO Chuan-ping, ZHANG Sheng-mao, ZHANG Ping-yu
  2023,52(12):249-259
  View Abstract(179)  Download PDF(140)
Research Progress in Tribology of Materials in Polar Marine Environment
  XU Hao-yue, AN Li-qiong, DONG Li-hua, FAN Run-hua
  2023,52(12):260-273
  View Abstract(197)  Download PDF(133)
Research Progress on Crystal Structure, Preparation and Functional Properties of High-entropy Ceramic Thin Films
  GU Jia-hui, WEI Dong-bo, GAO Ze-yu, LIU Jian-hua, HU Yu-jin, ZHANG Ping-ze
  2023,52(12):274-288, 314
  View Abstract(181)  Download PDF(129)
Preparation and Application of Superhydrophilic-superoleophobic Inorganic Membrane Materials in Oil-water Separation
  CAI Xin-yu, LI Li, WANG Jin-jie, LI Xuan-kun, LIU Yang, LI Guang-hui, RAO Pin-hua
  2023,52(12):289-297
  View Abstract(199)  Download PDF(145)
Overview of Photocatalytic Superhydrophobic Self-cleaning Coatings
  ZHANG Ying-xuan, LU Zhen-zhen, GE Qian-qian, CHEN Jian, ZHANG Xiao-qing
  2023,52(12):298-314
  View Abstract(183)  Download PDF(177)
Research Status and Evolution Direction of Micro-arc Oxidation/Organic Composite Coating on Medical Magnesium Alloy Surface
  JI Sheng-ya, CHANG Cheng, CHANG Shuai-bing, NI Yan-rong, LI Cheng-bin
  2023,52(12):315-334
  View Abstract(171)  Download PDF(150)
Lubrication Behavior of Step Slider Bearing Effected by Interfacial Slip
  JING Zhao-gang, GUO Feng, JIN Wei, MITJAN Kalin, MARKO Polajnar, WANG Yong-qiang, LIU Cheng-long
  2023,52(12):335-342
  View Abstract(196)  Download PDF(149)
Three-body Contact Friction of MoS2 Thin Films in Space Rolling Bearings
  DONG Shao-jiang, CHENG Wei-lun, HU Xiao-lin, XU Xiang-yang, PAN Xue-jiao
  2023,52(12):343-350, 368
  View Abstract(144)  Download PDF(137)
High Temperature Tribological and Wear Properties of Plasma Sprayed Al2O3-40%TiO2 Ceramic Coating on Titanium Alloy
  ZHOU Zhi-qiang, HAO Jiao-shan, SONG Wen-wen, SUN De-en, LI Li, JIANG Yong-bing, ZHANG Jian
  2023,52(12):351-359, 368
  View Abstract(188)  Download PDF(157)
Microstructure and Wear Resistance of AlxCoCrFeCuNi High Entropy Alloy Coating by Argon Arc Cladding
  HAO Chen-fan, MENG Jun-sheng, DING Hao, LI Qin-dong, CHEN Ming-xuan
  2023,52(12):360-368
  View Abstract(197)  Download PDF(150)
Coating Removal Mechanism of Automotive CFRP Structural Parts
  YI Qian, ZHAO Yang-yang, TANG Jia-hui
  2023,52(12):369-378, 418
  View Abstract(147)  Download PDF(153)
Preparation and Corrosion Resistance of Robust Superhydrophobic Nickel-based Coating
  SONG Zheng-wei, HUANG Zhi-feng, XIE Zhi-hui, DING Li-feng, ZHANG Sheng-jian, XU Ke-jin, ZHANG Xue-yuan
  2023,52(12):379-389
  View Abstract(190)  Download PDF(141)
Experimental Research on Cathodic Protection of Embedded Sacrificial Zinc Anode for Reinforced Concrete
  LI Jie, WEN Xiao-dong, LUO Zhong-jiang, HU Li-biao, FENG Lei
  2023,52(12):390-398, 418
  View Abstract(162)  Download PDF(149)
Effect of Environmental Factors on Fatigue Behavior of ASTM A572 Gr65 Steel
  HU Zhang-yi, ZHANG Hong-xia, YAN Zhi-feng, LEI Peng-fei, ZHAO Qing-lu, WEI Zhan-cheng
  2023,52(12):399-407
  View Abstract(121)  Download PDF(128)
Failure Behavior of Epoxy Coatings in Low Temperature and Ultraviolet Environment
  QI Xiao-yu, WANG Tao, WEI Li, FAN Cai-quan, CUI Zhong-yu, MAN Cheng, WANG Xin, CUI Hong-Zhi
  2023,52(12):408-418
  View Abstract(213)  Download PDF(133)
The Anti-condensation, Anti-icing Performance of Superhydrophobic and SLIPS TC4 Titanium Alloy Surfaces
  TAN Guo-huang, WU Xing-hua, XIAO Ming-hao, PAN Yu-tong, JIE Xiao-hua
  2023,52(12):419-427, 448
  View Abstract(240)  Download PDF(127)
Directional Flow Properties of Droplets on Inclined Cone Surfaces
  ZHANG Guo-tao, MA Liang-liang, TONG Bao-hong, LIANG Fang-ling, WANG Xiao-yi
  2023,52(12):428-439
  View Abstract(140)  Download PDF(148)
Highly Conductive and Flexible Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene)/Poly (Styrene Sulfonate) Film and Investigation of the Effects of Doping
  WU Fa-lin, ZHANG Tian-cai, WANG Yong-feng, DENG Xian-ming, TANG Ji-hai, LIN Mu-chun, SUN Kuan, ZHANG Lin, NI Shi-wen, WU Xin-rui
  2023,52(12):440-448
  View Abstract(177)  Download PDF(114)
Effect of Flexible AZO/NiCr/Ag/NiCr/AZO Transparent Conductive Glass Structure on Properties
  YAO Ting-ting, WANG Tian-qi, WANG Wei, WANG Bing-jie, LI Gang, GAN Zhi-ping
  2023,52(12):449-455
  View Abstract(176)  Download PDF(116)
Ultrasonic Bonding Technology Based on Graphene Barrier Layer Cu-In Micro and Nano Layers
  HUANG Xi-feng, WANG Yun-ming, ZHANG Wu
  2023,52(12):456-463
  View Abstract(170)  Download PDF(154)