Volume 51,Issue 8,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—Smart Coating Technology

Research Progress of High Strength Intrinsic Self-healing Polyurethane Materials
  WANG Zhuo-chao, SUN Chun-qiang, JI Dong-chao, WANG Peng-fei, YANG Lei, CAO Wen-xin, ZHU Jia-qi
  2022,51(8):1-14, 29
  View Abstract(1873)  Download PDF(790)
Bioinspired Color-Changing Liquid Crystal Materials
  YANG Yan-zhao, ZHANG Xuan, FENG Wei, WANG Ling
  2022,51(8):15-29
  View Abstract(1347)  Download PDF(772)
Research Progress of Laser-induced Forward Transfer Thin Films
  SUN Chun-qiang, WANG Zhuo-chao, JI Dong-chao, CAO Wen-xin, ZHU Jia-qi
  2022,51(8):30-40
  View Abstract(1434)  Download PDF(711)
Research Progress of Infrared Emissivity Dynamic Modulation Intelligent Coatings
  CAO Cui-cui, CAO Xun
  2022,51(8):41-57
  View Abstract(1506)  Download PDF(883)
Advances in Smart Optical Materials Modulated by Dynamic Surface or Interface
  WANG Zhe, LIU Yang, QI Jun-feng, XU Zhao, GE Deng-teng, YANG Li-li
  2022,51(8):58-70
  View Abstract(1634)  Download PDF(753)
Research Progress of Infrared Transparent Conductive Metal Compounds Thin Films
  GU Zhi-qing, CUI Can, DING Quan-ming, YU Cheng-long, ZHU Jia-qi, HU Chao-quan
  2022,51(8):71-93, 134
  View Abstract(1965)  Download PDF(758)
Effect of Cu Doped (Tb0.861Mn0.121)MnO3−δ Concentration on the Flexibility of Antiferromagnetic Thin Films
  LI Hui, MEI Da-jiang, WANG Song, LI Guo-bao, WANG Ji-hu, MA Meng-jie, ZHANG Rui, WU Yuan-dong, WEN Shao-guo
  2022,51(8):94-99
  View Abstract(1064)  Download PDF(596)
Growth and the Tunable Optical and Electrical of Sputtered ITO Films
  LEI Pei, SHU Xiao-wen, LIU Pei-yuan, LUO Jun-jie, LI Jia-ming, HAO Chang-shan, JI Jian-chao, ZHANG Xuan
  2022,51(8):100-106
  View Abstract(1608)  Download PDF(693)

Research Review

Review of Research on Drag Reduction of Non-smooth Surface
  QIN Li-guo, GONG Chao-yong, SUN Hong-jiang, XI Huan, Fagla,Jules Mawignon, GUO Fei-fei, DONG Guang-neng
  2022,51(8):107-122
  View Abstract(1452)  Download PDF(767)
Research Progress on Stress Corrosion Behavior and Protection Technology of Duplex Stainless Steel
  ZHAO Shuai, LIAO Ke-xi, WU Chao, LIU Xin-yu, LENG Ji-hui, QIN Min
  2022,51(8):123-134
  View Abstract(1073)  Download PDF(619)
Modification of Graphite Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
  LU Jian, SUI Xin-meng, HAO Sheng-zhi, WANG Hui-hui
  2022,51(8):135-145
  View Abstract(1311)  Download PDF(717)
Research Progress on Surface Modification Coatings of Biomedical Magnesium Alloys
  ZHANG Yuan, ZHENG Rui-ning, LIU Yun, TIAN Ya-qiang, WEI Ying-li, GUO Hai-rui, CHEN Lian-sheng
  2022,51(8):146-155
  View Abstract(1104)  Download PDF(697)
Research Progress of Bacteriostatic Coating for Urethral Catheter
  LIN Cheng-xiong, HUANG Zheng-yu, WANG Yao-cheng, ZHANG Jin, HUANG De-qun, XU Zhi-biao
  2022,51(8):156-167
  View Abstract(1349)  Download PDF(567)
Plasma Facing Materials Based on Dispersion Strengthened Tungsten
  LIU Hao, LONG Hai-chuan, ZHENG Peng-fei, QIU Chang-jun, CHEN Yong
  2022,51(8):168-178, 213
  View Abstract(1001)  Download PDF(523)
Research and Application of Ultrasonic Rolling Surface Strengthening Technology
  MENG Cheng, ZHAO Yun-cai, ZHANG Xin-yu, WANG Xin, HE Yang, ZHANG Jun
  2022,51(8):179-202
  View Abstract(1760)  Download PDF(794)
Surface Strengthening of Ultrasonic Rolling Bearing Rings
  GONG Li-chao, PAN Yong-zhi, LIU Yan-jie, DONG An-feng, DU Lian-ming, FU Xiu-li
  2022,51(8):203-213
  View Abstract(1235)  Download PDF(667)

Friction, Wear and Lubrication

Wear and Corrosion-Wear Behavior of TiAlSiN Nano-film Deposited by Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition
  JIANG Qin, SUN Li, ZHANG Xu
  2022,51(8):214-224
  View Abstract(1006)  Download PDF(725)
Numerical Simulation for Erosive Wear of the Fracturing Pump Valve
  HU Jin-cheng, LI Rong, LI Deng, HU Yi, LIU Zheng, WANG Xiao-chuan
  2022,51(8):225-232
  View Abstract(1107)  Download PDF(677)
Effect of WS2 and h-BN Nano-additive on Extreme Pressure and Anti-wear Properties of Semi-fluid Lithium Base Grease
  GUAN Qiang, ZHANG Xu-wei, HE Jiao, LI Zheng, WEI Yun-ling, REN Fu-e, GONG Nan, DING Hao-hao, WANG Wen-jian
  2022,51(8):233-242
  View Abstract(1272)  Download PDF(653)
Tribological Properties of Nitriding Layer of Cr12MoV Die Steel in Different Wear Stages during Service
  HE Xiao-rong, LI Qiu-ping, LIU Shao-peng, SHEN Ming-xue
  2022,51(8):243-251, 271
  View Abstract(1094)  Download PDF(658)
Effect of Ferrofluid Polarity on Tribological Properties of Titanium Alloy Durface Texture
  MO Jun, WANG You-qiang, ZUO Ming-yu, HU Yu, FANG Yu-xin
  2022,51(8):252-261
  View Abstract(1056)  Download PDF(707)
Effect of Nitrogen-to-argon Flow Ratio on Properties of CrAgCeN Coating by Magnetron Sputtering
  CHANG Wei-hang, CAI Hai-chao, XUE Yu-jun, LEI Xian-qing, LI Hang
  2022,51(8):262-271
  View Abstract(1070)  Download PDF(556)
Wear Failure Analysis of High Speed and Vacuum Bearings for Medical Systems
  WAN Shan-hong, CHEN Jia-lin, YU Xing-zhi, YI Ge-wen, WANG Jun-yang, WANG Xian-jing, ZHANG Xue-jun
  2022,51(8):272-283
  View Abstract(1082)  Download PDF(650)
Microstructure and Tribological Properties of Electroless Ni-P-WS2-BN Composite Coatings with Different Contents of h-BN
  YANG Fang-er, CAI Chen-bin, HUANG Yin-di, ZHENG Xiao-hua
  2022,51(8):284-290
  View Abstract(1076)  Download PDF(558)
Thermal Effect Analysis of Surface Micro-textured Elliptical Bearing
  WANG Li-li, HE Meng-xue, ZHANG Wei, GE Xue, DUAN Jing-dong
  2022,51(8):291-297
  View Abstract(1093)  Download PDF(599)

Corrosion and Protection

#$NPFlow-assisted Corrosion Simulation of Natural Gas Pipeline Flow Containing Sour Dissolved Gas
  CHEN Yi-ming, DONG Mei, WANG Bo, LIU Hong-da, WANG Xing-tong
  2022,51(8):298-306
  View Abstract(1027)  Download PDF(586)
Erosion-corrosion Inhibition of Pipeline under the Synergistic Action of Swirling Flow and Inhibitor
  ZHOU Hao, JI Qing-feng, MA Hong-yan, LIU Wen, LEI Yun, YANG Zu-ying, ZHU Ke-qian
  2022,51(8):307-318, 374
  View Abstract(1182)  Download PDF(662)
Failure Pressure Evaluation Method of Pipeline with Irregular-shaped Defect Based on Equivalent Shape
  SUN Ming-ming, ZHAO Hai-sheng, FANG Hong-yuan, LI Xin
  2022,51(8):319-329
  View Abstract(1039)  Download PDF(593)
Corrosion Behavior of X80 Steel under Dynamic DC Interference and SRB
  ZHANG Hui, GAO Bo-wen, YAN Mao-cheng, LI Dong-bo, XU Ya-nan
  2022,51(8):330-341
  View Abstract(1074)  Download PDF(555)
Mutual Effect between the Biofilm and Concrete Protective Coatings in Sewage Environment
  KONG Li-juan, LIANG Zeng-yun, FANG Jun, WEI Wei, ZHANG Shi-wu, LI Yuan-yuan
  2022,51(8):342-352
  View Abstract(1025)  Download PDF(553)
Effect and Mechanism of Temperature on the Corrosion Behavior of N80 Steel in Simulated Formation with Saturated CO2
  LIU Wan-ying, LI Jin-yu, GAO Ke-chao, ZHANG Zhi, SHANG Suo-gui, GAO Qiang-yong, MA Jin-xin
  2022,51(8):353-362
  View Abstract(1038)  Download PDF(618)
Microstructure and Micro-mechanical Distribution of Oxide Layer Formed on Fe-Cr-Ni Medium Entropy Alloy with Excellent High-temperature Oxidation Resistance
  DU Xiao-jie, DING Xiao, MA Xin-yuan, ZHANG Wei, JIA Xi-quan, FAN Guang-wei, HE Yi-zhu
  2022,51(8):363-374
  View Abstract(972)  Download PDF(656)
Preparation and Corrosion Resistance Study of 2D-MoS2 Thin Films on Magnesium Alloy Surface
  LI Jun-song, HE Jing-sheng, LI Chun-xiao, LIU Qi
  2022,51(8):375-380, 459
  View Abstract(1188)  Download PDF(580)
High Temperature Chlorine Corrosion Resistance of FeCoCrNiAlTi High Entropy Alloy Coatings Prepared by High-velocity-oxygen-fuel Spraying
  ZHANG Xue-bin, HU Shu-sen, WANG You-lu, DAI Zhen, CHU Xi, WANG Ping, SU Hai-lin
  2022,51(8):381-386
  View Abstract(1200)  Download PDF(610)

Precision and Ultra-precision Machining

Adaptive Polishing Process Parameter Matching Based on SPSO-BP Neural Network
  PAN Jie, CHEN Fan, YANG Wei, JIN Wen-da
  2022,51(8):387-399
  View Abstract(1121)  Download PDF(561)
Removal of Oxide Scale on Weld Surface of Pipe Fittings by Vibration Assisted Magnetic Needle Magnetic Grinding
  CHENG Hai-dong, MA Xiao-gang, HAN Bing, CHEN Yan, ZHU Hui-ning
  2022,51(8):400-407, 459
  View Abstract(1139)  Download PDF(587)
Experimental Study on Magnetic Particle Grinding Uniformity Based on Hilbert Curve
  ZHANG Zhi-peng, CHEN Yan, PAN Ming-shi, WU Xuan-xuan, GAO Hui-min
  2022,51(8):408-417
  View Abstract(1101)  Download PDF(693)

Surface Functionalization

Synthesis, Morphology and Antibacterial Properties of Bactericidal Nano-hybrid Fluorosilicone Resin
  GE Ping, AN Qiu-feng, GU Jiang-dong, LU Pan, HUANG Liang-xian
  2022,51(8):418-426, 434
  View Abstract(1014)  Download PDF(665)
Motion Characteristics Study of Water Droplets on Dual-rail Hydrophilic Tracks
  LI Zhun, ZHENG Jia-yi, GAO Fang, YU Yan-shun
  2022,51(8):427-434
  View Abstract(1077)  Download PDF(608)
Molecular Dynamics Simulation of Hot Pressing Diffusion Process between Diamond/Ti Interface
  WANG Gui-lin, YU Ai-bing, YUAN Jian-dong, LI Ke-fan, ZOU Pian, WU Sen-kai
  2022,51(8):435-442
  View Abstract(1105)  Download PDF(593)
Silylation of Moso Bamboo (Phyllostachys Edulis) Surface and Preventable Wettability and Penetration for Water and Oil
  LU Shao-wei, JIAN Yu-lan, SAN Fu-hua, LIU Yuan-gui, CHAI Xi-juan, XU Kai-meng, XIE Lin-kun
  2022,51(8):443-451, 459
  View Abstract(1196)  Download PDF(651)
Research on Anti-ice Performance of a Novel ZnO/SiO2 Composite Superhydrophobic Coating Modified by Magnetron Sputtering and Fluoridation
  SHU Zhong-hu, BAO Jiang-yong, CHEN Biao, HE Jian-jun, JIE Jun, PU Min
  2022,51(8):452-459
  View Abstract(1398)  Download PDF(605)