Volume 51,Issue 7,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Research Review

Research Progress and Perspective in the Annular Laser Cladding Technology
  CHEN Ke-wei, CHEN Yong-xiong, KONG Ling-chao, CAO Jia-zhao, LIU Zeng-hua, LIANG Xiu-bing
  2022,51(7):1-10, 41
  View Abstract(1803)  Download PDF(898)
Research Progress in Preparation Technology and Properties of Nano-TiO2 Modified Epoxy Resin
  WAN Tao, WANG Bo, HAN Qing, LIU Kui-ren, WANG Yu-jiang, WEI Shi-cheng
  2022,51(7):11-26, 62
  View Abstract(1442)  Download PDF(816)
Polishing Pad in Chemical Mechanical Polishing
  CAO Wei, DENG Zhao-hui, LI Zhong-yang, GE Ji-min
  2022,51(7):27-41
  View Abstract(1865)  Download PDF(750)
Research Progress of Advanced Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
  LIU Jia-hang, LYU Zhe, ZHOU Yan-wen, HUANG Shi-gang, CHEN Hao, XU Neng
  2022,51(7):42-52
  View Abstract(1588)  Download PDF(810)
Research Advance in Medical Material Polyether-ether-ketone of Surface Modification by Plasma Spraying
  HU Feng-fan, FAN Xiu-juan, PENG Feng, DENG Chun-ming, LIU Min, ZENG De-chang, NING Cheng-yun
  2022,51(7):53-62
  View Abstract(1319)  Download PDF(738)
Jet and Coating Structure Properties Deposition of H2 on Plasma Spraying-Physical Vapor Deposition
  XU Jing, MAO Jie, LIANG Xing-hua, DENG Zi-qian, DENG Chun-ming, DENG Chang-guang, LIU Min
  2022,51(7):63-76
  View Abstract(1424)  Download PDF(743)
Research Progress on Laser Metallization of AlN Surface
  CHENG Jian, YANG Zhen, LIAO Jian-fei, KONG Wei-chang, LIU Dun
  2022,51(7):77-86, 149
  View Abstract(1717)  Download PDF(705)
Research Progress of the Surface Coating for Zirconium Alloy Cladding of Accident Tolerant Fuel in Nuclear Power Plant
  YANG Hong-yan, CHEN Huan, ZHANG Rui-qian, WEI Tian-guo, QIU Shao-yu, PENG Xiao-ming
  2022,51(7):87-97
  View Abstract(1448)  Download PDF(711)

Friction, Wear and Lubrication

Annealing Treatment of Hydrogenated Amorphous Carbon Film is Affected by Its Intrinsic Structure
  JIA Qian, ZHANG Bin, LAI Zhen-guo, ZHANG Jun-yan
  2022,51(7):98-106
  View Abstract(1411)  Download PDF(695)
Influence of Organic Molybdenum on the Tribological Property of Low-viscosity Oil
  ZOU Yang, ZHANG Zi-tong, LI Xiao-lei, DAI Yuan-jing
  2022,51(7):107-116
  View Abstract(1308)  Download PDF(658)
Effect of Graphene Oxide and Zinc Dialkyl Dithiophosphate on Tribological Properties of Base Oil PAO10
  SUN Wen-dong, LIU Xiao-ling, ZHANG Xiang, GUO Feng
  2022,51(7):117-126
  View Abstract(1203)  Download PDF(708)
Fretting Wear Properties of TC4 Alloy under Different Surface Strengthening States
  LIU Bai, WANG Ning, ZHU Jin-long, HAO Shi-qi, ZHANG Xian-cheng
  2022,51(7):127-140
  View Abstract(976)  Download PDF(716)
Influence of Holding Time on Structure, Residual Stress and Wear Resistance of Ti/TiN/TiCN Composite Coatings
  LI Hai-tao, CHENG Dong-hai, SHI Chao, ZHANG Ti-ming, CHEN Yi
  2022,51(7):141-149
  View Abstract(1232)  Download PDF(637)
Method for Improving Liquid Film Seal Performance Based on Groove Surface Texture Modification
  HU Qiong, LU Di, XIAO Yang, WANG Xiao-lei, WANG Yan, ZHANG Qing-shuo, ZHU Xian-lei
  2022,51(7):150-160
  View Abstract(1295)  Download PDF(639)

Corrosion and Protection

Effect of Cl– Concentration on Corrosion Behavior of Anodized 5A06 Aluminum Alloy/1Cr18Ni9Ti Stainless Steel Coupling
  LIANG Ming-hui, WU Xiang-qing, XIE Fa-qin, LI Zheng, HE Peng, HE Dong-dong, WANG Shao-qing
  2022,51(7):161-168
  View Abstract(1131)  Download PDF(735)
Preparation and Protection Performance of AMT-GO/EP Coating Cured at Low Temperature
  SUN Yi-xiang, WANG Yao, MAN Cheng, CUI Zhong-yu, WANG Xin, DONG Chao-fang
  2022,51(7):169-175, 185
  View Abstract(1173)  Download PDF(688)
Bonding Strength and Corrosion Resistance of Al-Ni Composite Coatings
  WANG Yong-gang, LIU Xin, SUN Liang, WANG Qiang
  2022,51(7):176-185
  View Abstract(973)  Download PDF(701)
Comparison of Corrosion Behavior of SPHC Steel under Dynamic and Static Service
  CHEN Ya-jun, ZHOU Lv, LI Ke, SONG Xiao-xiao, WANG Han-sen, ZHANG Chao, REN Kai-xu, WANG Jia-yu
  2022,51(7):186-194, 206
  View Abstract(1221)  Download PDF(712)
Microstructure Evolution and Degradation Mechanism of As-extruded Mg-1.8Zn-0.5Zr-xGd (0≤x≤2.5wt.%) Bio-magnesium Alloys
  CHENG Dan-dan, YAO Huai, JIAO Yan-ke, XIONG Yi
  2022,51(7):195-206
  View Abstract(1215)  Download PDF(711)
SRB Corrosion Behavior of L245 Pipeline Steel with Different Cathode Polarization Potential
  LI Xin, SHANG Dong-zhi, LI Zi-mo, JIANG You-wen, CHEN Chang-feng
  2022,51(7):207-217, 235
  View Abstract(1071)  Download PDF(673)
Modification of Carbon Coatings with Different Transition Layers on TA1 Bipolar Plate by Magnetron Sputtering
  CAI Jin-zhao, MI Bao-sen, CHEN Zhuo, QIN Zi-wei, WANG Hong-bin
  2022,51(7):218-224
  View Abstract(1407)  Download PDF(598)
Corrosion Behavior of Steam Injection Pipeline in CO2/O2/SO2 Environment
  ZOU Qing, LIAO Ke-xi, LIU Xin-yu, HE Guo-xi, LENG Ji-hui, ZHAO Shuai, PENG Mu-lin
  2022,51(7):225-235
  View Abstract(1059)  Download PDF(629)
Influence of Two-step Anodizing on Anodic Film Structure and Corrosion Resistance on AA6061
  SHI Hao-bo, YU Mei, YANG Ming-jia, LIU Jian-hua, JIA Yi, GAO Xin
  2022,51(7):236-244
  View Abstract(1066)  Download PDF(685)

Precision and Ultra-precision Machining

Experimental on Vibration-assisted Magnetic Abrasive Finishing of Printed Workpiece Formed by SLM
  ZHANG Peng, SUN Yu-li, WANG Liao-yuan, CHEN Fa-yu, SHENG Yi
  2022,51(7):245-252, 273
  View Abstract(1062)  Download PDF(758)
#$NPOptimization of Chemical Mechanical Polishing Process of SiC Based on Photo-Fenton Reaction
  ZHANG Ping, CHEN Guo-mei, NI Zi-feng, XIA Yong, DAI Meng-jiao, WANG Jian-mei, LI Wei-min, ZHANG Hai-tao
  2022,51(7):253-262
  View Abstract(1714)  Download PDF(616)
Amplitude Effect on Surface Morphology by Ultrasonic-assisted Grinding of C/SiC Composite
  DAI Bin, LI Xiao-zhou, XU Jin-kai, WANG Jing-dong, CHEN Guang-jun, WANG Mao-xun, WANG Shen
  2022,51(7):263-273
  View Abstract(1192)  Download PDF(700)
#$NPCombined Process of Small Ball-end Contact Polishing and Magnetorheological Polishing for Small Aperture Aspheric surface
  YAN Xiao-qiang, WANG Han, ZHANG Jia-rong, YAO Hong-hui, ZHU Xiang-you, DENG Jian-nan, ZHUO Shao-mu, HE Jing-fan
  2022,51(7):274-287, 323
  View Abstract(1236)  Download PDF(656)

Surface Functionalization

Heat Transfer Characteristics of Superhydrophobic High Adhesion Surface and Superhydrophobic Low Adhesion Surface
  GAN Yuan-yuan, JI Xian-bin, ZHAO Chang, MENG Yu-hang, MIAO Zheng
  2022,51(7):288-296, 323
  View Abstract(1452)  Download PDF(748)
Effect of Surface Treatment on Cu Metallization by Magnetron Sputtering of PEEK GF30
  ZHONG Li, JIN Fan-ya, DAN Min, TONG Hong-hui, JING Xing, WANG Xin-chao, XU Ze-jin
  2022,51(7):297-305
  View Abstract(1299)  Download PDF(688)
The Influence of the Peak Energy of Scanning Electron Beam on the Surface Temperature Field
  LI Xin-kai, WANG Rong, HU Lu-yao, REN Xu-long, WANG Xi-she
  2022,51(7):306-313
  View Abstract(1258)  Download PDF(652)
Preparation and Properties of Co-LDHM Superhydrophobic Films by Electrodeposition
  HUANG Xi, ZENG Xian-guang, CAO Kun, HUANG Wen-heng
  2022,51(7):314-323
  View Abstract(1169)  Download PDF(684)
Analysis of Anticoagulant Ice Performance of Superhydrophobic Coating Asphalt Concrete Surface
  LU Zhen-zhen, GE Qian-qian, CHEN Jian, LIANG Yang, WEI Peng
  2022,51(7):324-333, 352
  View Abstract(1224)  Download PDF(694)
Preparation and Performance of UV-curable Silicone Modified Polyurethane Easy-to-clean Coating
  LYU Zhao-long, LI Zhi-gang, WEI Wei, LI Xiao-jie, LIU Xiao-ya
  2022,51(7):334-342, 419
  View Abstract(1196)  Download PDF(689)

Laser Surface Modification Technology

Effect of Laser Shock Peening on Microstructure and Properties of TC11 Titanium Alloy with Lamellar Microstructure
  CHEN Zheng-ge, WU Yong-li, XUE Quan-xi, XIONG Yi, WANG Hao
  2022,51(7):343-352
  View Abstract(1287)  Download PDF(734)
Effect of Laser Shock Processing on Microstructure and Tribological Behavior of GCr15 Bearing Steel
  CUI Tong, HE Tian-tian, DU San-ming, LI Yang, LI Jing-kai, LIANYang, ZHANG Yong-zhen
  2022,51(7):353-362
  View Abstract(1269)  Download PDF(714)
Effects of Different Ca/P on Properties of Bioceramic Coating Prepared by Broadband Laser Cladding
  PENG Lan, ZHANG Guo-fen, LUO Di-di, WANG Qin, GAN Ying-rui, ZHU Yu-fa, LIU Qi-bin
  2022,51(7):363-369
  View Abstract(1046)  Download PDF(667)
Technology and Mechanism of Nanosecond Pulse Laser Paint Removal of Aircraft Skin
  QIN Zhe, GAO Qian, WANG Bin, YANG Ya-ting, CHEN Ya-jun
  2022,51(7):370-376, 396
  View Abstract(1513)  Download PDF(672)
Numerical Simulation and Experimental Research on the Laser Cladding Process of QT600 Nodular Iron
  XU Yan, LI Chang, JIA Teng-hui, CHEN Xin-xue, HAN Xing
  2022,51(7):377-387
  View Abstract(998)  Download PDF(715)
Process Optimization and Corrosion Resistance of Laser Cladding AlCoCrFeNiCu High-entropy Alloy
  LI Li, YE Hong, LIU Yue, ZHANG Kun, SHE Hong-yan, QU Wei, ZHANG Jun-yan, YAN Zhong-lin
  2022,51(7):388-396
  View Abstract(1217)  Download PDF(730)
Laser Cladding Process and Performance of Copper-based Alloy for Aluminum-based Engine Valve Retainer
  LIU Yi, BAI Rui-xing, LI Chang-jiu, LI Cheng-xin
  2022,51(7):397-409
  View Abstract(975)  Download PDF(734)
Analysis on the Process of Single Track Fe Based Amorphous Alloy during Ultra High Speed Laser Cladding
  HUANG Hai-bo, SUN Wen-lei, HUANG Yong
  2022,51(7):410-419
  View Abstract(932)  Download PDF(716)
Effect of Graphene Content on Microstructure and Properties of Ni Based Laser Cladding
  SHAN Jia-lu, AIYITI Wurikaixi
  2022,51(7):420-429
  View Abstract(1085)  Download PDF(795)