Volume 51,Issue 6,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—Materials Development and Degradation Protection of Polar Environment

Research Progress of Anti-icing/Icephobic Materials for Extreme Low Temperature Environments
  WU Da-heng, LIU Wen-jing, WU Bin, LIANG Wei, LAN Xi-jian
  2022,51(6):1-13
  View Abstract(1708)  Download PDF(874)
Research Progress of Self-healing Biomimetic Materials in Extreme Environments
  LI Rui-qi, TIAN Shu, YANG Jing, ZHANG Lei
  2022,51(6):14-26, 35
  View Abstract(1416)  Download PDF(869)
Failure Behaviour of Some Classical Protective Coatings in Antarctic Environments
  MAN Cheng, GUO Jing-yi, SUN Yi-xiang, CUI Zhong-yu, WANG Xin, CUI Hong-zhi
  2022,51(6):27-35
  View Abstract(1469)  Download PDF(793)
Corrosion Behavior of Marine Low Alloy Steel under the Condition of Multi-factor Coupling in Simulated Arctic Route
  MAO Xiao-min, LIU Tao, GUO Na, GUO Zhang-wei, DONG Li-hua
  2022,51(6):36-47
  View Abstract(1076)  Download PDF(774)
Preparation and Properties of an Environmental Friendly Composite Antifouling Agent Based on Magnetic Fe-MOF Doped Nano-silver
  CHANG Xue-ting, LI Jin-yang, CHEN Xiao-qiu, WANG Dong-sheng, JIANG Ying-chang, SUN Shi-bin
  2022,51(6):48-58
  View Abstract(1328)  Download PDF(680)
Preparation and Performance Evaluation of Polar Low Temperature High Strength, Toughness, Wear Resistance and Ice Breaking Coating
  LAN Xi-jian, ZHANG Xin, ZHU Neng-jie, LIU Wen-jing, XUAN Xiao-wen, SHEN Quan, WANG Li-ping, YAN Ming-long, WU Da-heng, WU Bin
  2022,51(6):59-66
  View Abstract(1612)  Download PDF(698)
The Analysis of 390 MPa Clad Steel Plate Adaptability to Polar Low-temperature Environment
  GAO Zhen-peng, GONG Xu-hui, NIU Jia-jia, WANG Dong-sheng, ZHU Guan-peng
  2022,51(6):67-75
  View Abstract(1247)  Download PDF(778)

Research Review

Research Progress on Focusing Performance of Laser Cladding Machining Head and Forming Technology
  CAO Jia-zhao, CHEN Yong-xiong, CHEN Ke-wei, LIANG Xiu-bing, XIA Ming, LUO Zheng-gang
  2022,51(6):76-88
  View Abstract(1301)  Download PDF(788)
Research Progress of Ultrasonic Impact Treatment for Welded Joint and Metal Surface
  LI Mei-yan, XUE Xi-xin, ZHANG Qi, SONG Li-xin, HAN Bin, LIU Ming-lei
  2022,51(6):89-99
  View Abstract(1327)  Download PDF(751)
Advanced Research Progress of Surface Micro-texture in Cutting Process
  ZHOU Xiao-rong, HE Lin, YUAN Sen, ZHOU Tao, TIAN Peng-fei, ZOU Zi-chuan
  2022,51(6):100-127
  View Abstract(1591)  Download PDF(766)
Research Progress of Functional Fluorosilicon Polymer Coating
  LI Zong-lin, LIU Jie, ZHENG Nan, LIU Jun-hai, LI Zhi-zhou, LI Wen-ge
  2022,51(6):128-137
  View Abstract(1553)  Download PDF(671)
Nanoindentation Technique and Its Application in Film/Coating System
  WANG Yu-di, WANG He-feng, YANG Shang-yu, ZHAO Shuai, JIN Tao, XIAO Ge-sheng, SHU Xue-feng
  2022,51(6):138-159
  View Abstract(1722)  Download PDF(650)
Research Progress of High Boron Fe-based Wear-resistant Cladding Layer
  WU Yao-shen, CHEN Jun-fu, NIU Ben, YI Jiang-long, HU Yong-jun, ZENG Bang-xing
  2022,51(6):160-169, 193
  View Abstract(1136)  Download PDF(729)
Application, Failure Modes and Maintenance Methods of Thermal Barrier Coatings in Aircraft APU
  WANG Lu-lu, LIU Yan-kuan, WANG Zhi-ping, XU Jing, FEI Yu-jie
  2022,51(6):170-179, 203
  View Abstract(1143)  Download PDF(655)
Research Progress of Bionic Surface/Coating in Metal Corrosion Protection
  JIANG Dan, HUANG Guo-sheng, MA Li, DUAN Ti-gang
  2022,51(6):180-193
  View Abstract(1365)  Download PDF(721)

Friction, Wear and Lubrication

Adhesive Contact Mechanical Behaviors of the Textured Coating Surface
  MIN Qiang-qiang, TANG Xue-feng, ZHOU Qing-hua
  2022,51(6):194-203
  View Abstract(1233)  Download PDF(627)
Analysis of Erosion Resistance of Casing Perforation in the Process of Sand Fracturing
  ZENG De-zhi, ZHANG Si-song, TIAN Gang, YUHui-yong, SHI Shan-zhi, ZHU Hong-jun
  2022,51(6):204-213
  View Abstract(1274)  Download PDF(719)
Stress Calculation and Distribution Characteristics of Steel Structure Coatings under the Action of Sand Erosion
  LIN Peng-zhen, WEI Ya-peng, CHEN Xing
  2022,51(6):214-220, 266
  View Abstract(913)  Download PDF(585)
Evolution Mechanism of Wind-sand Erosion Damage Morphology of Tempered Glass Based on Fractal Theory
  HAO Yun-hong, ZHANG Fei-long, LIU Yan-chen, XUAN Jiao-yu
  2022,51(6):221-228
  View Abstract(1134)  Download PDF(668)
Experimental Study on Surface Erosion of Grade-A Marine Steel by Ultra-high Pressure Water Jet
  CHENG Shu-ming, CAO Yu-peng, LU Hua, HUA Guo-ran, WANG Zhen-gang, CHEN Zhen, DING Hai-hua
  2022,51(6):229-238
  View Abstract(1229)  Download PDF(739)
The Influence of Doped Ti Element on Structure and Tribological Properties of WS2 Film
  ZHANG Zhao-yun, DUAN Ze-wen, JIANG Hai-xia, ZHANG Bei-bei, ZHAO Xiao-yu, WU You-zhi, WANG Peng
  2022,51(6):239-247, 266
  View Abstract(1310)  Download PDF(757)
Toxic Generation Mechanism of Aero-engine Wearable Coatings under Different Abrasion Scenarios
  SUN Yang-hui, CHEN Yong, WANG Shao-hui, HOU Nai-xian, SUN Jian-gang
  2022,51(6):248-254, 290
  View Abstract(1002)  Download PDF(602)

Corrosion and Protection

Corrosion Performance of Aluminum Alloy Drill Pipe Treated by Ultrasonic Cold Forging and Micro Arc Oxidation
  LIANG Jian, LI Jia-dong, LIN Bing, YUE Wen, WANG Cheng-biao, YIN Hao, TANG Jun-lei
  2022,51(6):255-266
  View Abstract(1256)  Download PDF(663)
Thermal Fatigue Life Prediction Model for Thermal Barrier Coatings
  YAO Yu-dong, AI Yan-ting, GUAN Peng, TIAN Jing, BAO Tian-nan
  2022,51(6):267-274
  View Abstract(1346)  Download PDF(653)
Numerical Simulation of Residual Thermal Stress Distribution and Thermal Stability of LaMgAl11O19 Thermal Barrier Coating during Annealing
  HU Shuai, FENG Yong-jun, LI Wei-han, HU Su-ying, GONG Xue, XIE Zhi-wen
  2022,51(6):275-282
  View Abstract(1126)  Download PDF(619)
Research on Prediction Model of Internal Corrosion Rate in Injection and Production String of Salt Cavern Gas Storage
  LUO Zheng-shan, OUYANG Chang-feng, WANG Xiao-wan, ZHANG Xin-sheng
  2022,51(6):283-290
  View Abstract(1105)  Download PDF(676)
Synergistic Corrosion Inhibition Effect of Oleic Acid Imidazoline and Oleic Acid in Saturated CO2 Salt Solution
  LIU Chang, CHEN Xu, YANG Jiang, WANG Xin-tong
  2022,51(6):291-299
  View Abstract(1226)  Download PDF(560)
Microstructure and Corrosion Resistance of Nitrided Layer on 2Cr13 Stainless Steel by Active Screen Plasma Source Nitriding
  LI Guang-yu, LI Gang, LEI Ming-kai
  2022,51(6):300-306
  View Abstract(1197)  Download PDF(654)
Alternating Current on Corrosion Behavior of X80 Steel
  WU Guang-chun, LI De-ming, ZHANG Meng-meng
  2022,51(6):307-316
  View Abstract(1159)  Download PDF(652)

Precision and Ultra-precision Machining

Energy Consumption of High-Speed Milling of AlSi7Mg Aluminum Alloys under the Electrostatic Minimum Quantity Lubrication
  LIN Tie-yu, XU Jin-yang, LI Chao, AN Qing-long, MING Wei-wei, CHEN Ming, SHI Lun
  2022,51(6):317-326
  View Abstract(1314)  Download PDF(622)
Microcosmic Removal Mechanism in Ultrasonic Assisted Scratch of High-volume Fraction SiCp/Al Composites
  ZHANG Hong-zhe, ZHU Xiao-chun, BAO Yong-jie
  2022,51(6):327-335, 363
  View Abstract(1052)  Download PDF(666)
Processing Characteristics of Linear Hydrodynamic Polishing Waviness
  GAN Zuo-kun, CAI Yao-jie, XU Xin-qi, HONG Tao, WEN Dong-hui
  2022,51(6):336-345
  View Abstract(1078)  Download PDF(624)
Evolution of Chemical Speciation and Interfacial Reaction of Elements on the Surface of Stainless Steel during Electrolytic Plasma Polishing
  DUAN Hai-dong, SUN Huan-wu, JI Gang-qiang, YANG Dong-liang, LI Si-xue
  2022,51(6):346-353, 389
  View Abstract(1059)  Download PDF(609)
Experimental Study on the Relationship between Vibration Characteristics and Surface Roughness of TB9 Titanium Alloy Turning System
  SHI Li-chen, LI Jin-xue, LIU Ya-xiong, JIA Rong-xiao, DOU Wei-tao
  2022,51(6):354-363
  View Abstract(1233)  Download PDF(668)

Surface Functionalization

Effect of High Microwave Power Plasma on the Homogeneous Epitaxy Growth of Single Crystal Diamond
  ZHANG Qing, WENG Jun, LIU Fan, LI Ting-yang, WANG Jian-hua, XIONG Li-wei, ZHAO Hong-yang
  2022,51(6):364-373, 398
  View Abstract(1153)  Download PDF(680)
Synthesis of Raspberry-like SiO2-TiO2 Nanoparticles and the Application in Optical Films
  WANG Ping-mei, HE Mei-ying, JIA Xin-li, XIAO Pei-wen, LUO Jian-hui, JIANG Bo
  2022,51(6):374-381
  View Abstract(1118)  Download PDF(635)
Effects of Surface Morphology on Adhesive Bonding Properties of TB8 Titanium Alloy/Epoxy Resin
  LIU Bin, XIE Lan-sheng, CHEN Ming-he
  2022,51(6):382-389
  View Abstract(1214)  Download PDF(653)
Multi-objective Parameter Mixing Optimization of Dry Ice Cleaning for Navigation Aids Lamps
  DONG Hui-fen, LIU Jia-qi
  2022,51(6):390-398
  View Abstract(830)  Download PDF(587)

Thermal Spraying and Cold Spraying Technology

Microstructure and Properties of Composite Coating Composed of HVOF-sprayed WC Coating and Magnetron Sputtering Deposited W-doped Diamond-like Carbon Film
  YANG Kun, SONG Jin-bing, LIN Song-sheng, ZENG Wei
  2022,51(6):399-406, 415
  View Abstract(1076)  Download PDF(720)
Velocity of Particles on Deposition Behavior of WC-12Co Particles Sprayed by HVOF Based on SPH Method
  CAO Xiao-tian, ZHA Bai-lin, ZHOU Wei, WANG Jin-jin, JIA Xu-dong, FAN Ke-hua
  2022,51(6):407-415
  View Abstract(1312)  Download PDF(645)