Volume 51,Issue 5,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Ultra-precision Machining of Marine Engineering Equipment Parts

Corrosion and Protection of Aluminum Alloy for Marine Engineering
  HOU Yue, TIAN Yuan, ZHAO Zhi-peng, XU Qi, CHEN Shou-gang
  2022,51(5):1-14
  View Abstract(2079)  Download PDF(976)
Microstructure and Properties of Stainless Steel Coatings by Coincident Wire-powder High Speed Laser Cladding
  HAN Bin, HU Chun-yang, HAN Wei, JIA Chen-xin, ZHANG Qi, SU Cheng-ming, LI Mei-yan, CAO Peng
  2022,51(5):15-23, 39
  View Abstract(1656)  Download PDF(813)
Effect of Airless Spray MoS2/Cu/C Composite Coating on Buckle-resistant Performance of Offshore Pipe String Threads
  YIN Qi-shuai, YANG Jin, LI Zhen-kun, CHUAI Guang-shan, SHEN Guo-hua, YANG Fu-gui, SONG Yu
  2022,51(5):24-31
  View Abstract(1378)  Download PDF(819)
Corrosion Inhibition of Zinc Phytate Nanoparticles and Protective Performance of the Composite Epoxy Coating
  CHEN Xing-yun, TAO Ye-yin, PENG Shu-sen, MA Yong-cun, PENG Xiao
  2022,51(5):32-39
  View Abstract(1405)  Download PDF(762)
Corrosion and Wear Behavior of Mooring Chain Steel in Artificial Seawater Solution
  DONG Bin-jie, DONG Cong-lin, BAI Xiu-qin, YUAN Cheng-qing
  2022,51(5):40-48
  View Abstract(1105)  Download PDF(694)
Mechanical-electrochemical Study of Ti80 and Heat Treatment Simulated Microstructure in Fluoride-contained Simulated Seawater Environment
  ZHANG Ying-xiao, ZHANG Zi-yang, SONG Long-fei, LI Xiao-gang
  2022,51(5):49-60, 69
  View Abstract(1305)  Download PDF(721)
Effect of Nitrogen Surface Modification on Tribology and Corrosion Behavior of Amorphous Carbon Coating
  LI Hao, ZHENG He, LI Shu-yu, GUO Peng, SUN Li-li, KE Pei-ling, WANG Ai-ying
  2022,51(5):61-69
  View Abstract(1277)  Download PDF(742)
Synergetic Effect of Galvanic and Crevice on Titanium Coupled with Carbon Steel in Simulated Seawater Solution
  XUE Shi-kun, SONG Ying-wei, DONG Kai-hui, HAN En-hou
  2022,51(5):70-78
  View Abstract(1213)  Download PDF(761)
The Preparation and Performance Investigation of the Cold Sprayed Titanium Coating on the End Face of Titanium Steel Clad Plate
  WU Lian-kui, GUO Pu-jun, ZHENG Lei, LIN Xiang-jun, XIE Ying-chun, HUANG Ren-zhong, CAO Fa-he
  2022,51(5):79-89, 120
  View Abstract(1543)  Download PDF(810)
Preparation of FeCoCrNiMo High-entropy Alloy Coating and Its Oxidation Behavior
  ZHANG Shi-tao, DU Xu, LI Wen-ge, LIU Yan-bo, JIANG Tao, WU Xin-feng, ZHONG Ning, ZHAO Yuan-tao
  2022,51(5):90-98, 110
  View Abstract(1331)  Download PDF(893)
Corrosion Resistance of Ni-Cr Alloyed Layer on Q235 Carbon Steel to Seawater Aerobic Bacteria
  SUN Cai-xia, DAI Jing-jie, ZHANG Hong-xia, WANG Chuan
  2022,51(5):99-110
  View Abstract(1110)  Download PDF(834)
Effect of Heat Treatment Temperature on Microstructure and Friction and Wear Properties of High-speed Laser Cladded Ni/316L Coating
  DONG Hui, GUO Peng-fei, XU Long, KANG Kai-xiang
  2022,51(5):111-120
  View Abstract(1111)  Download PDF(864)
Preparation and Antiwear and Anticorrosion Properties of TiN-based Monolayer/Multilayer Coatings on 304 Stainless Steel
  XIANG Yan-xiong, WANG Ze-song, LIU Gui-ang, LIANG Feng, ZOU Chan-wei, YU Yun-jiang, TIAN Can-xin
  2022,51(5):121-128
  View Abstract(1381)  Download PDF(717)
Research Progress on Microbiologically Influenced Corrosion of Oil and Gas Pipelines in Marine Environment
  LOU Yun-tian, HE Sheng-yu, CHEN Xu-dong, QIAN Hong-chang, ZHANG Da-wei
  2022,51(5):129-138
  View Abstract(1254)  Download PDF(886)
Preparation and Corrosion Inhibition of Piperazine Mannich Base Chitosan Corrosion Inhibitors
  LI Li-zhi, PENG Yun-chao, LI Feng-ting, WANG Zhi-kun, SUN Shuang-qing, HU Song-qing
  2022,51(5):139-147, 157
  View Abstract(1118)  Download PDF(698)
Corrosion and Wear properties of HVOF Sprayed AlCoCrFeNi HEA Coating in Simulated Seawater Drilling Fluid
  ZHOU Yong-kuan, KANG Jia-jie, FU Zhi-qiang, ZHU Li-na, SHE Ding-shun, LIANG Jian
  2022,51(5):148-157
  View Abstract(1293)  Download PDF(786)
Influence of the Ni Content on Structure and Properties of CrNiN Coatings
  WANG Ru-jia, WANG Zhen-yu, LIU Ying-rui, DU Hong, LU Chun-shan, WANG Ai-ying, KE Pei-ling
  2022,51(5):158-165
  View Abstract(1185)  Download PDF(750)
Preparation and Performance Study of Ti-CNF Reinforced Epoxy Resin Composite Coating
  CHAI Hui, WANG Xin-hua, SUN Tao, CHENG Yi-qi, YANG Lin, QI Yong-sheng
  2022,51(5):166-176
  View Abstract(1116)  Download PDF(725)
Electrochemical Properties of Al-Zn-In Alloy Sacrificial Anode at 1 200 m Deepwater Environment in South China Sea
  ZHANG Guo-qing, ZHANG Wei, QIAN Si-cheng, YU Xuan
  2022,51(5):177-185
  View Abstract(1072)  Download PDF(702)
An Investigation into the Corrosion Behavior of Subsea Pipelines with the Mixture Distribution Model
  LI Zhi, HUANG Xiao-yan, XIONG Chun-bao, NIE Dong-qing
  2022,51(5):186-197, 233
  View Abstract(1229)  Download PDF(764)
Research Progress on Corrosion and Protection of Transition Metal-based Alloys in High Temperature Marine Environment
  CAO Guo-qin, CHEN Chao-yang, WAN Dong-yang, SHUI Ji-chuan, MA Ming-xuan, HU Jun-hua
  2022,51(5):198-213, 233
  View Abstract(1377)  Download PDF(731)
Corrosion Behavior of Cd-Ti Coating on Landing Gear Surface of 30CrMnSiNi2A Steel in Seawater and Salt Spray
  ZHAO Lian-hong, WANG Hao-wei, SHEN Ming-lu, CUI Zhong-yu
  2022,51(5):214-222
  View Abstract(1204)  Download PDF(855)
Galvanic Corrosion of 7B04 Aluminium Alloy Plate-TC16 Titanium Alloy Rivet Lap Joint in Simulated Marine Atmospheric Environment
  YANG Xiang-ning, FAN Wei-jie, ZHANG Yong, SONG Yu-hang, GUAN Yu, ZHANG Tai-feng, YANG Wen-fei
  2022,51(5):223-233
  View Abstract(1323)  Download PDF(758)
Initial Corrosion Behavior and Electrochemical Property Evolution of 40CrNiMo Steel in Salt Spray Environment
  WU Xing-jun, CHEN Yue-liang, BIAN Gui-xue, ZHANG Yong, WANG An-dong, HUANG Hai-liang, WEI Zi-lin
  2022,51(5):234-244
  View Abstract(1253)  Download PDF(820)
Corrosion Behavior and Mechanism of PCB-HASL in Simulated Marine Atmospheric Environment
  ZHAN Gui-pan, HAN Yong-heng, TAN Xiao-ming, CONG Kai, ZHAO Ren-jie
  2022,51(5):245-253, 303
  View Abstract(1119)  Download PDF(700)
Recent Advances in Intelligent Coatings for Marine Antifouling Based on Self-cleaning
  ZHANG Shi-long, CHEN Bao, WU Bo, LAN Jian-feng, WANG Bao-xin, WU Jian-hua
  2022,51(5):254-264
  View Abstract(1601)  Download PDF(844)
Progress in the Antibacterial and Low Surface Energy Composite Marine Antifouling Coatings
  LIU Si-qi, LIU Bin, NING Yu-jie, LIU Shu-hui, XIE Hui, SONG Yi-han
  2022,51(5):265-273, 324
  View Abstract(1521)  Download PDF(762)
Effect of Self-lubricating Organic Silicone Component on Antifouling and Drag Reduction Properties of Self-polishing Coatings
  ZHANG Jian-bin, ZHANG Chao-yang, SUN Li, YU Bo, YANG Wu-fang, PEI Xiao-wei, Cai Mei rong, ZHOU Feng
  2022,51(5):274-282
  View Abstract(1447)  Download PDF(820)
CeO2 Nanocomposite Coating with Synergistic Antifouling Effects of Superhydrophobicity and Haloperoxidase Activity
  HUANG Qian, HE Xiao-yan, CHANG Jiang-fan, YANG Zong-cheng, BAI Xiu-qin
  2022,51(5):283-292
  View Abstract(1532)  Download PDF(789)
Service Life Model and Indoor Accelerated Evaluation Method of Fouling-release Coatings
  DENG Liang, LIN Cun-guo, ZHANG Jin-wei, MA Li, SU Yan, CHENG Xu-dong, SHAO Gang-qin, WANG Li
  2022,51(5):293-303
  View Abstract(1527)  Download PDF(722)
CIPs/EP Wave-absorbing and Anti-corrosion Functional Materials for Service in Harsh Marine Environments
  ZHOU Jin-tang, HE Yan-ru, TAO Jia-qi, HAO Xiu-qing
  2022,51(5):304-311
  View Abstract(1507)  Download PDF(755)
Preparation of Hydrophobic Structure of Carbonyl Iron-Epoxy Resin Based Absorbing Material and Its Corrosion Resistance and Absorbing Properties
  XIA An-nan, HAO Xiu-qing, ZHONG Guo-zheng, HE Yan-ru, ZHOU Jin-tang
  2022,51(5):312-324
  View Abstract(1202)  Download PDF(795)
Green Chemical Mechanical Polishing of 304 Stainless Steel
  ZHANG Ren-jie, ZHANG Zhen-yu, LI Yu-biao, XU Guang-hong, CUI Xiang-xiang, LIU Jie
  2022,51(5):325-335
  View Abstract(1488)  Download PDF(887)
Corrosion Inhibition Effect of Environmentally Friendly Corrosion Inhibitor in Chemical Mechanical Polishing of Magnesium Alloy
  ZHAO Shi-cheng, ZHANG Zhen-yu, LIU Jie, XU Guang-hong, LI Yu-biao, CUI Xiang-xiang
  2022,51(5):336-344
  View Abstract(1094)  Download PDF(784)
Effect and Mechanism Analysis of Green Chemical Mechanical Slurry on Surface Roughness of 5083 Aluminum Alloy
  SONG Xiao-ming, ZHANG Zhen-yu, LIU Jie, LI Yu-biao, ZHAO Shi-cheng, XU Guang-hong
  2022,51(5):345-353
  View Abstract(1151)  Download PDF(909)

Seawater Treatment Technology

Nanofiber Composite Membrane Prepared by Electrostatic Printing Assisted Interfacial Polymerization for Seawater Desalination
  CHEN Feng-jun, HE Ti-xi
  2022,51(5):354-362, 373
  View Abstract(969)  Download PDF(644)
Superhydrophobic Stainless Steel Mesh Prepared by Double-sided Composite Electroplating and Its Application in Oil-Water Separation
  JIN Yi-hui, PAN Wei-hao, ZHOU Yu-yang, HUANG Liu, SONG Jin-long, SUN Yu-wen
  2022,51(5):363-373
  View Abstract(1316)  Download PDF(707)