Volume 51,Issue 11,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic: Surface Treatment Technology for Service Safety of Aerospace Components

Microstructure Evolution and Mechanical Behavior of Laser-shocked Aluminium Alloy by Molecular Dynamics Simulations
  ZHU Yi-qi, YIN Yan, ZHOU Liu-cheng, YI Min
  2022,51(11):1-9, 57
  View Abstract(1558)  Download PDF(765)
Spatial Environmental Factors on the Wear Life of Coated Self-lubricating Joint Bearings Influence Law and Mechanism
  WEI Ao-bo, MA Guo-zheng, LI Guo-lu, YONG Qing-song, GUO Wei-ling, XIN Zhi-guo, WANG Hai-dou
  2022,51(11):10-19
  View Abstract(1273)  Download PDF(676)
Exploring the Law of Elastic-plastic Wave Propagation of Aluminum Alloy LSP based on Acoustic Emission Signal
  LI Geng, ZHANG Zhi-fen, QI Rui, DU Zheng-yao, WEN Guang-rui, HE Wei-feng
  2022,51(11):20-34
  View Abstract(1143)  Download PDF(605)
Surface Hardness Monitoring of Laser Shock Peening:Acoustic Emission and Key Frame Selection
  DU Zheng-yao, ZHANG Zhi-fen, QIN Rui, LI Geng, WEN Guang-rui, HE Wei-feng
  2022,51(11):35-44
  View Abstract(1030)  Download PDF(576)
Process Analysis and Friction Wear Performance Study of Laser Impact Strengthened MB8 Magnesium Alloy
  YAN Li, WU Hao-nian, TIAN Le, XYU Pei-wen, DENG Tao, NIE Xiang-fan
  2022,51(11):45-57
  View Abstract(1168)  Download PDF(613)
Effect of the Surface Mechanical Attrition Treatment on the Ratcheting of Pure Copper:Macro/Micro-tests and Constitutive Modeling
  YANG Kang, ZHAO Jian-feng, HE Feng, KAN Qian-hua, ZHAO Jun-wen, ZHANG Xu
  2022,51(11):58-69
  View Abstract(1081)  Download PDF(628)
Preparation and High Temperature Tribological Behavior of Cr3C2-NiCr/TiSiN-CrAlN duplex coating
  SHANG Lun-lin, ZHANG Guang-an, HE Dong-qing, LI Wen-sheng
  2022,51(11):70-79
  View Abstract(1130)  Download PDF(625)

Research Review

Recent Advances and Status of Abrasive Jet Machining Technology
  HU Yan, CHEN Jia-dong, DAI Qing-wen, HUANG Wei, WANG Xiao-lei
  2022,51(11):80-98
  View Abstract(1704)  Download PDF(799)
Research Progress on Modification of Cathode Materials for Lithium-ion Batteries
  YIN Qi-hao, GAO Bo, YIN Jun-tai, FU Hai-yang, HU Liang
  2022,51(11):99-112, 195
  View Abstract(1182)  Download PDF(646)
Mechanism and Development Trend of Anti-ice/Deicing Coating
  GUO Le-yang, LI Wen-ge, WU Xin-feng, JIANG Tao, ZHANG Shi-tao, ZHANG Yang-yang
  2022,51(11):113-125, 163
  View Abstract(1462)  Download PDF(675)
Research Progress on Protection Against Hydrogen Embrittlement of Hydrogen-transport Pipeline Steels
  ZHU Yong-qiang, SONG Wei, LI Yu-xia, XU Xiao-xue, CAO Yu, FENG Meng, LI Teng-jiao, ZHOU Yi-qi, QI Jian-tao
  2022,51(11):126-137, 163
  View Abstract(1574)  Download PDF(4962)
Research Progress of Influencing Factors and Control Technologies on Surface Residual Stress
  CHENG Yong-jie, WANG Yan-shuang, LIN Jiang-hai, HUANG Peng-cheng, SHEN Yu-hai
  2022,51(11):138-152
  View Abstract(1135)  Download PDF(617)
Research Progress and Development Trend on the Localized Lubrication of Friction Surface
  HU Rui, CHEN Wei, XU Chun-xia, YANG Yue
  2022,51(11):153-163
  View Abstract(1082)  Download PDF(588)
Research Progress of the Surface Modification by Dopamine in Medical Field
  LIU Yu-han, LIU De, WANG Yi, WANG Hu-ming, CAO Pan
  2022,51(11):164-173
  View Abstract(1389)  Download PDF(676)
Application and Research Progress of Auxiliary Anode in Arc Ion and Magnetron Sputtering Deposition
  ZHAO Dong-cai, QIU Jia-wen, XIAO Geng-jie, ZHANG Zi-yang
  2022,51(11):174-185
  View Abstract(1118)  Download PDF(647)
Progress in Surface Treatment of Carbon Fiber and Composite Material
  XIE Shun-li, LEI Hong-hong, ZHANG Chun-li, ZHANG Cai-li
  2022,51(11):186-195
  View Abstract(1133)  Download PDF(588)

Friction, Wear and Lubrication

Effect of Textures and Magnetofluid Interaction on Tribological Properties of 30CrMo3A Alloy
  ZHAO Tao, WANG You-qiang, MO Jun, ZHU Yu-ling, HE Yana, LI Meng-jie
  2022,51(11):196-204, 225
  View Abstract(994)  Download PDF(613)
Erosion Performance of Coating on Inner Surface of Corrugated Metal Pipe
  CHEN Zhi-hua, TONG Yu-dong, ZHANG Chuan-jie, LIU Yan-bo, CHEN Rong-qi
  2022,51(11):205-214
  View Abstract(1166)  Download PDF(644)
Surface Dimples Composite MoS2 Nickel-based Coating and Its Friction and Wear Properties
  LI Bin, LIU Xi-yao, ZHANG Ju-nan, LIU Bo, LU Zhi-wei
  2022,51(11):215-225
  View Abstract(1226)  Download PDF(608)
Influence of Pre-deposition ZnO Thin Film on Structure and Properties of ZnO-MoS2/ZnO Composite Coating
  CAO Ming, ZHAO Lan, YU Jian, TANG Ping, XU Huan, ZHONG Pei-yao
  2022,51(11):226-234, 243
  View Abstract(948)  Download PDF(660)
Effect of Oxidation on the Mechanical and Tribological Properties of Eutectic Fluorides Containing Wear Resistant Self-lubricating Coating
  KUANG Zi-qi, NIU Shao-peng, SONG Jia, LI Ming-kang, SU Wei-ming, WANG Chao, HUANG Yi-cong, ZENG Wei, DAI Hong-liang, HUANG Ke
  2022,51(11):235-243
  View Abstract(1359)  Download PDF(570)
Numerical Simulation of Influence Factors on Erosion Characteristics of Four-way Pipe in Heavy Oil Thermal Recovery
  ZHU Li-yun, WANG Sen, WANG Guo-tao, SHI Jia-rui, WANG Zhen-bo, LIU Cen-fan
  2022,51(11):244-252, 270
  View Abstract(1099)  Download PDF(592)
Effect of Normal Load and Velocity on Nanoscratch Behavior of β-HMX Crystals
  CAO Zhi-hong, HE Hong-tu, LI Hong-tao, LI Bing-hong, YIN Ying, YU Jia-xin
  2022,51(11):253-261
  View Abstract(1002)  Download PDF(555)
Effects of Ion Nitriding on Tribological Performance of CrN Coating by Multi-arc Ion Plating
  YANG Jiu-zhou, LI Li, ZHANG Min, ZHOU Shao-lan, ZHAN Qing-qing, HUANG An-wei, YANG Li-jie, CHEN Han-bin, LI Zhong-sheng
  2022,51(11):262-270
  View Abstract(739)  Download PDF(657)

Corrosion and Protection

Prediction of the Corrosion Rate of Wind Turbine Blade Based on ISOA-KELM
  SUN Dong-qin, TANG Zhan-jun, LI Ying-na, LU Peng
  2022,51(11):271-278, 304
  View Abstract(960)  Download PDF(542)
Effect of Mo Content on the Microstructure and Properties of High-entropy alloy Coatings Produced by Plasma Transferred Arc Welding
  ZHANG Qian-kun, TANG Jun, XIAO Yi-feng, DU Meng-meng, WU Liang, QIAN Jin-wen, HE Yue-hui
  2022,51(11):279-286
  View Abstract(1312)  Download PDF(657)
Comparative Study on the Corrosion Behavior of 304 Stainless Steel and 5083-aluminum Alloy in Simulated Urban Underground Environment
  LIU Xuan, SHAO Xiao-feng, GAO Jin, LI Yong-hong, HU Tian-qi, LIANG Shuai, SONG Jia-liang, XIAO Kui
  2022,51(11):287-294, 317
  View Abstract(1272)  Download PDF(613)
Microstructure and Corrosion Properties of Laser Cladding Stellite12 Coating on 304 Steel
  OUYANG Chang-yao, LI Yan-ling, WANG Rui, BAI Qiao-feng, YAN Xian-guo, ZHANG Jian-guang
  2022,51(11):295-304
  View Abstract(1106)  Download PDF(646)
Study on Aging Mechanism and Failure Process of Waterborne Epoxy Primer under Accelerated Environment in Laboratory
  LIU Min, ZHANG Hai-bing, LIN Bing, TANG Jun-lei, ZHENG Hong-peng, WANG Ying-ying, HOU Jian, TANG Yun-ming, LI Hong-ying, LI Ping
  2022,51(11):305-317
  View Abstract(1080)  Download PDF(591)
Corrosion and Wear Resistance of Mg-Al LDH Coatings on LA43M Magnesium Lithium Alloy by Hydrothermal Method
  ZHANG Ju-mei, HOU An-rong, LI Jia-cheng, DUAN Xin, WANG Bo, LIAN Duo-duo, ZHANG Meng-chun
  2022,51(11):318-327
  View Abstract(1238)  Download PDF(703)
Corrosion Characteristics of T91/TP347H Welded Joints in Chlorine-Containing Solution
  MIAO Ke-ji, YIN Yang-yang, WANG Ting, LIU Chuan-huai, SHEN Li, LIU Jian-feng, PAN Wei-guo
  2022,51(11):328-336
  View Abstract(844)  Download PDF(592)

Precision and Ultra-precision Machining

Effect of Abrasive Type on Shear Thickening Polishing of K9 Glass
  DUAN Shi-xiang, LYU Bing-hai, DENG Qian-fa
  2022,51(11):337-346, 384
  View Abstract(1183)  Download PDF(699)
Comparative Study on High-precision Hole Test of TC4 Titanium Alloy by Additive and Subtractive Materials
  SHI Wen-tian, LI Ji-hang, LIU Yu-de, YAN Tian-ming, LIN Yu-xiang, WANG Lin
  2022,51(11):347-359
  View Abstract(1320)  Download PDF(689)
Polishing Performance of Magnetic Compound Fluid Based on Double Magnetic Field
  WANG You-liang, SHI Xiao-feng, CHEN Xiu-juan, ZHANG Wen-juan, FENG Ming
  2022,51(11):360-372
  View Abstract(901)  Download PDF(576)
Optimization of High-precision Cutting Parameters of GH2132 Wire Based on Grey Relational Analysis
  SHI Li-chen, LIU Ya-xiong, SHI Wei-chun, LU Zhu-qing, DOU Wei-tao
  2022,51(11):373-384
  View Abstract(1002)  Download PDF(615)
Mechanical Stability and Anti-icing Performance of Robust Aluminum-based Superhydrophobic Coating
  LI Tian-ran, LU Chen-guang, YUAN Zi-chao, LIU Cong, LI Yun-dan, LIU Ya-hua
  2022,51(11):385-394, 404
  View Abstract(2391)  Download PDF(750)

Surface Functionalization

Molecular Dynamics Simulation of Nanodroplet Impacting on Wettability Gradient Surface
  PAN Ling, XIE Xu-qing, GUO Jin-yang
  2022,51(11):395-404
  View Abstract(996)  Download PDF(545)
Numerical Study on Droplet Self-transport on Composite Gradient Wedge-shaped Surface
  GAO Fang, ZHENG Jia-yi, LI Zhun, YU Yan-shun
  2022,51(11):405-411, 422
  View Abstract(1139)  Download PDF(586)
Effect of In and Solid Solution Treatment on Microstructure and Electrochemical Properties of Mg-6Al-1Zn Alloy Anode
  GU Ya-xiao, JIANG Jing-hua, XIE Qiu-yuan, MA Ai-bin, GAO Zheng
  2022,51(11):412-422
  View Abstract(1092)  Download PDF(656)
The Preparation and Performance of Gradient Porous Electrodes Obtained via Atmospheric Plasma Spraying Used in Alkaline Water Electrolysis
  SONG Jia-wei, WANG Xian-bin, JIANG Xin-ge, LIU Tai-kai, ZHANG Nan-nan, SONG Chen, DENG Chang-guang, DENG Chun-ming, LIU Min
  2022,51(11):423-435
  View Abstract(1286)  Download PDF(746)
Electrocatalytic Oxygen Evolution Performance of Nanostructured Ti/Co3O4/RuO2-IrO2 Anode
  LIU Yue-ren, XIN Yong-lei, XU Li-kun, DUAN Ti-gang, GAO Xian-ze, GUO Ming-shuai
  2022,51(11):436-444, 461
  View Abstract(1049)  Download PDF(618)
Effect of Ta Coating on Welding Strength of CVD Single-crystal Diamond
  MAO Ya-mei, HEI Hong-jun, GAO Jie, ZHANG Meng, WANG Yao, ZHENG Ke, YU Sheng-wang
  2022,51(11):445-451
  View Abstract(1174)  Download PDF(597)
Effect of Plasma Treatment on Surface Properties and Bonding Performance of AA7075 Aluminum Alloy
  LIU Zhi-hao, ZOU Tian-chun, LI Ye, JU Yue-zhang
  2022,51(11):452-461
  View Abstract(1127)  Download PDF(582)