Volume 50,Issue 5,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Invited Review

Research Status on the Fabrication and Application of Multifunctional Superhydrophobic Surfaces
  YAN De-feng, LIU Zi-ai, PAN Wei-hao, ZHAO Dan-yang, SONG Jin-long
  2021,50(5):1-19
  View Abstract(1938)  Download PDF(969)
Development of Hybrid Arc/Sputtering Deposition Techniques for Tool Coatings
  ZHANG Quan, GENG Dong-sen, XU Yu-xiang, WANG Qi-min, LI Bo-rong
  2021,50(5):20-35, 101
  View Abstract(1346)  Download PDF(815)
Graphene-based Paper:Synthesis, Performance and Applications
  WANG Peng-yu, XUE Zi-yi, YU Xian-li, WANG Tian-hao, YANG Kai-yu, WANG Xin
  2021,50(5):36-50
  View Abstract(1226)  Download PDF(740)
Electromotor Bearing Protection Measures and Research Status of Al2O3 Ceramic Coating
  BU Zhen-yu, ZHAO Xiao-qin, GUO Xiang-dong, YANG Ming-qi, XUE Yun, WEI Xiao-dong, AN Yu-long, ZHOU Hui-di
  2021,50(5):51-59
  View Abstract(1862)  Download PDF(797)

Laser Surface Modification Technology

Investigation on the Microstructure and Properties of the Laser Cladded Mo2NiB2-Cr7C3 Composite Coatings
  NI Xiao-jie, ZHANG Bo-wen, ZHAO Zhong-xian, WANG Sheng-ze, GU Hao-wen, HU Zhao-wei, LI Wen-ge
  2021,50(5):60-69
  View Abstract(1518)  Download PDF(951)
Effect of Laser Frequency on the Mechanism and Performance of Laser Dry Cleaning
  WAN Zhuang, YANG Xue-feng, XIA Guo-feng, LI Dan, LIU Wen-bo, CHENG Jian, WANG Shou-ren
  2021,50(5):70-77
  View Abstract(1637)  Download PDF(844)
Laser Additive Remanufacturing for Mining Sprocket Repair
  GUO Chen-guang, HE Shun-zhi, YUE Hai-tao, ZHAI Jian-hua
  2021,50(5):78-86
  View Abstract(1353)  Download PDF(821)
Microstructure and Properties of Laser Cladding CoCrFeNiSix High-entropy Alloy Coating
  HAO Wen-jun, SUN Rong-lu, NIU Wei, TAN Jin-hua, LI Xiao-long
  2021,50(5):87-94
  View Abstract(1479)  Download PDF(860)

Surface Functionalization

Research on Micro Nickel Column by Electrochemical Deposition Additive Manufacturing Technology
  LIU Sai-sai, JIA Wei-ping, WU Meng-hua, QIAN Ning-kai, ZUO Shan-shan
  2021,50(5):95-101
  View Abstract(1230)  Download PDF(1030)
Irreversible Bonding Research of PDMS Membrane with CR39 Optical Resin
  ZHANG Min, LI Song-jing, WANG Xu-ming, LI Xiao-ping
  2021,50(5):102-109, 167
  View Abstract(1499)  Download PDF(719)
Preparation of PEMFC Bipolar Plates by Electrochemical Etching-doping 316L Stainless Steel
  CUI Hong-bing, TIAN Shi-yan, ZHANG Mao-cai, WANG Yu, YANG Jin-meng, XIN Bo
  2021,50(5):110-118, 167
  View Abstract(1273)  Download PDF(736)
Preparation of the Micrometer-scale Silver-coated Copper Powder by Electroless Plating with Replacement Reaction
  SUN Zhi, YU Xiao-hui, ZHUANG Zai-yu, ZHAO Jian-wei
  2021,50(5):119-126
  View Abstract(1247)  Download PDF(731)
Preparation and Hydrophilicity of Nickel Ion Doped TiO2 Coatings
  LIU Yu-xi, ZHANG Ming, GU Yu, CHEN Ping, SUN Chen-kai, LI Wen-hui
  2021,50(5):127-132
  View Abstract(1315)  Download PDF(954)

Friction, Wear and Lubrication

Effect of ZrN Modified Layer on Friction and Wear Properties of TA18 Titanium Alloy
  XU Xiao, LIANG Wen-ping, MIAO Qiang, LIU Yang-yang, YI Jin-wei, SHI Wei-wei, ZUO Shi-wei
  2021,50(5):133-140
  View Abstract(1221)  Download PDF(817)
Elastohydrodynamic Lubrication Analysis and Multi-objective Collaborative Optimization of Textured Water-lubricated Thrust Bearings
  WANG Yu-jun, LI Qiang, ZHANG Shuo, XU Wei-wei, TANG Xin-hao, WANG Zhen-bo
  2021,50(5):141-151
  View Abstract(1496)  Download PDF(787)
Effect of Soft/Hard Friction Pairs Material on the Tribological Behavior of Ni3Al-based Coating in Wide Temperature Range
  FAN Xiang-juan, LI Wen-sheng, CUI Shuai, LI Jian-jun
  2021,50(5):152-159, 191
  View Abstract(1163)  Download PDF(741)
Comparison of Abrasive Jet Erosion Behavior in Water and Non-Newtonian Hydroxypropylguar Gum Solution
  WANG Zhi-guo, QU Hang, DOU Yi-hua, WANG Wen-juan, CAO Kai
  2021,50(5):160-167
  View Abstract(1180)  Download PDF(756)
Effect of Oxygen Flow Rate on Structure and Tribological Properties of Chromium Oxide Films Prepared by Arc Ion Plating
  LIAO Meng-de, XU Wen-ju, JI Li, LIU Xiao-hong, SUN Chu-feng, LI Hong-xuan
  2021,50(5):168-176
  View Abstract(1615)  Download PDF(780)
Study on Microstructure and Properties of Ti-6Al-4V Alloy Nanocrystallized by Fast Multiple Rotation Rolling
  YANG Xiao-jie, CHANG Xue-ting, FAN Run-hua
  2021,50(5):177-183
  View Abstract(1078)  Download PDF(797)
Effect of Different Chromium Plating Techniques and Copper Plating Pretreatment on Fatigue Properties of 30CrMnSiA High Strength Steel
  HU Zhong-qing, WANG Shuai-xing, LIU Xin, YANG You-kai, DU Nan
  2021,50(5):184-191
  View Abstract(1311)  Download PDF(724)
Study on the Influence of Crystal Surface and Liquid Environment on the Tribological Properties of Gallium Oxide During Lapping
  FENG Wei, ZHOU Hai, HUANG Chuan-jin, XU Xiao-ming, XU Tong-tong, XIA Si-wei, ZHAO Xue-ya, LU Wen-zhuang
  2021,50(5):192-197
  View Abstract(1145)  Download PDF(740)
Structure and Properties of NiCrAlY/MoS2 Composite Films Fabricated by Magnetron Sputtering
  LU Jin-de, WEI Chun-bei, LIN Song-sheng, ZHANG Jia-ping, LI Hao-yu, LI Zhu-jun, LIU Yi-fei, DAI Ming-jiang, LI Feng, LIU Min
  2021,50(5):198-207
  View Abstract(1483)  Download PDF(837)
Microstructure and Wear Resistance of 304 Austenitic Stainless Steel Improved by Duplex Surface Treatment
  SHEN Qian-qian, XIANG Li, ZHANG Yu, LI Xue-sha, NIE Chao-yin
  2021,50(5):208-215
  View Abstract(1389)  Download PDF(867)
Analysis of Elastic-Plastic Deformation Behaviors and Failure Mechanisms for Single Crystal Copper Induced by Nanoindentation
  WENG Sheng-bin, CHEN Jing-jing, ZHOU Jian-qiang, LIN Xiao-liang
  2021,50(5):216-223, 252
  View Abstract(1519)  Download PDF(812)

Corrosion and Protection

Effect of Sb and Sn on the Corrosion Behavior of Low Alloy Steel in Simulated Polluted Marine Atmosphere
  YANG Ying, YANG Xiao-jia, JIA Jing-huan, CHENG Xue-qun, XIAO Kui, LI Xiao-gang
  2021,50(5):224-237
  View Abstract(1397)  Download PDF(914)
Effect of Strengthen Grinding on the Surface Corrosion Resistance of Bearing Ring
  XIAO Jin-rui, LIANG Zhong-wei, HUANG Jian-feng, GAO Wei-lin, LIU Xiao-chu, CHEN You-cheng
  2021,50(5):238-244, 294
  View Abstract(1136)  Download PDF(662)
Prediction of External Corrosion Rate of Marine Pipelines Based on LASSO-WOA-LSSVM
  LUO Zheng-shan, QIN Yue, ZHANG Xin-sheng, BI Ao-rui
  2021,50(5):245-252
  View Abstract(1285)  Download PDF(696)
The Corrosion Analysis and Research of Corrosion Protection Technology of Gathering and Transportation Pipeline in Shanbei Oilfield
  SHEN Zhe, KANG Liu-xiang, LI Cong-ni
  2021,50(5):253-260
  View Abstract(1197)  Download PDF(743)
Effect of Hydrothermal Temperature on Microstructure and Corrosion Behavior of MAO/LDH Composite Coatings on LA103Z Mg-Li Alloy
  ZHANG Ju-mei, DUAN Xin, WANG Kai, ZHANG Yang, CAI Hui
  2021,50(5):261-268, 280
  View Abstract(1210)  Download PDF(710)
Microbially Influenced Corrosion Behavior of Aluminium Alloy in Metalcutting Fluid Containing Pseudomonas Pseudoalcaligenes
  LI Qing-hong, CHEN Jing-hao, SHEN Yuan-yuan, GUO Zhang-wei, DONG Yao-hua, ZHANG Li, DONG Li-hua
  2021,50(5):269-280
  View Abstract(1907)  Download PDF(750)
Influence of Different Corrosion Inhibitors in PCB Acid Etching Solution on Copper Etching and Simulation Calculation Research
  XIANG Feng, WU Dao-xin, KUANG Yin-jie, XIAO Zhong-liang, JIANG Zheng-jin, NIE Guo-yong
  2021,50(5):281-288
  View Abstract(1941)  Download PDF(959)
Effect of Wear on Oxidation Behavior of U71Mn at High Temperature
  XI Yan-jun, LI Xian-zhe, DONG Shu, WU Yong-le
  2021,50(5):289-294
  View Abstract(1248)  Download PDF(791)
Study on Microstructure and Corrosion Performance of Nickel Base Composite Coatings Prepared by Oxy-Acetylene Flame Spray Welding
  CHEN Yi-wen, BAI Hong-wu, GONG Xiu-fang, WANG Wei
  2021,50(5):295-302
  View Abstract(1150)  Download PDF(787)
Anticorrosion and Wave Transmission Properties of GO/Si3N4 Modified Epoxy Resin Coatings
  WANG Xian-ming, LI Wen, LI Hang, CHEN Shou-gang, LIU Ying, XIAO Feng
  2021,50(5):303-314
  View Abstract(1358)  Download PDF(824)
Investigation on Corrosion Resistance of Al6061/SiC Composite Prepared with Friction Stir Processing
  ZHANG Cui-cui, WU Hua, YU Xiao-feng
  2021,50(5):315-320
  View Abstract(1025)  Download PDF(723)
Research on the Corrosion Products of Fracture Failure High-strength Bolt Used in Steel Structure Bridge
  WEN Juan, WU Qi-rong, ZHANG Lu-yu, ZHANG Sheng, XIAO Yang-jun
  2021,50(5):321-328, 347
  View Abstract(1229)  Download PDF(741)

Precision and Ultra-precision Machining

Experiment of Grinding Surface Quality of SiCp/Al Based on a Synthetical Assessment Method
  ZHAO Xu, GONG Ya-dong, ZHANG Wei-jian, HAN Bing
  2021,50(5):329-339
  View Abstract(1333)  Download PDF(839)
Experimental Research on Double-sides Processing of Ultra-thin Sapphire Wafer Based on Layer Stacked Clamping
  CHEN Zhi-xiang, YUAN Ju-long, HANG Wei, WANG Qin-feng, XU Liang, LYU Bing-hai
  2021,50(5):340-347
  View Abstract(1405)  Download PDF(760)
Study on Microstructure and Properties of CrAlN Nano-Gradient Coatings
  LIANG Yang-meng-tian, FAN Qi-xiang, WANG Xin, WANG Tie-gang, LIU Yan-mei, CAO Feng-ting
  2021,50(5):348-355
  View Abstract(1278)  Download PDF(857)
Study on the Ultrasonic Milling Aviation Aluminum Alloy with Micro Texture Cutter
  TANG Jun, CHEN Xiao-jing, ZHAO Bo
  2021,50(5):356-363
  View Abstract(1218)  Download PDF(783)
Research on Performance of Nano-coated Tools Prepared by ALD at Low Temperature
  WANG Rui, TANG Si-wen, LIU De-shun, LIU Qian, BIAN Kai, LI Pei-zhen
  2021,50(5):364-371
  View Abstract(1670)  Download PDF(817)
Research on Technological Parameters of Removing Oxide Coating from Titanium Alloy Bar Surface by Turning
  SHI Li-chen, JIA Yong-kang, ZHANG Jun-feng
  2021,50(5):372-379
  View Abstract(1283)  Download PDF(727)