Volume 49,Issue 8,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题序言

“氢渗透与氢的检测” 专题序言
  2020,49(8)
  View Abstract(1137)  Download PDF(1037)

专题主编简介

“氢渗透与氢的检测” 专题主编 李金许
  2020,49(8)
  View Abstract(1447)  Download PDF(1079)

专题——氢渗透与氢的检测

Progress of Detection Techniques for Hydrogen Mapping in Steel
  LIU Shen-guang, ZHOU Yao, WANG Zheng, WANG Wei, LI Jin-xu
  2020,49(8):1-14
  View Abstract(2426)  Download PDF(1292)
Hydrogen Adsorption and Diffusion on Steel Surface
  LI Shou-ying, HU Rui-song, ZHAO Wei-min, LI Bei-bei, WANG Yong
  2020,49(8):15-21
  View Abstract(2560)  Download PDF(1535)
Hydrogen Permeation Sensors and Their Application in the Marine Corrosive Environment
  XU Yong, HUANG Yan-liang, LU Dong-zhu, WANG Xiu-tong
  2020,49(8):22-28
  View Abstract(1729)  Download PDF(1114)
Effect of Micro-arc Oxidation Coating on Hydrogen Induced Local Plastic Deformation in 7050 Aluminum Alloy
  JIANG Zi-qiu, SONG Ren-guo, WANG Chao, JIANG Bo
  2020,49(8):29-33
  View Abstract(1575)  Download PDF(1029)
Sulfide Stress Corrosion Susceptibility and Hydrogen Trapping Efficiency of the Welded Joint of X70 MS Pipeline Steel
  YUAN Wei, HUANG Feng, ZHAO Xiao-yu, FAN Li-xia, LIU Jing
  2020,49(8):34-44
  View Abstract(1625)  Download PDF(1079)
Effect of Micro-alloying Element Cu and Isothermal Temperature on Hydrogen Diffusion Behavior of Low Carbon Si-Mn Steel
  CHEN Lian-sheng, ZHANG Lei-yu, YANG Zi-xuan, TIAN Ya-qiang, CANG Sheng
  2020,49(8):45-54
  View Abstract(1631)  Download PDF(1066)

Special Topic—Research and Application of Thermal Spraying Technology

Effect of Al2O3 on Properties of Plasma Sprayed Cr2O3/TiO2/Al2O3/SiO2 Composite Ceramic Coating
  JIA Bi, PAN Fu-sheng, CHEN Chun-jiang, XU Rong, JIANG Han-mei, WANG Ru-zhuan, DI Yong-jiang
  2020,49(8):55-62
  View Abstract(1907)  Download PDF(1220)
Microstructure and Load-insulation Performance of Plasma-sprayed Al2O3-3%TiO2 Coating
  YANG Kun, NIU Shao-peng, DENG Chun-ming, SONG Jin-bing, DENG Chang-guang, LIU Min
  2020,49(8):63-72
  View Abstract(2248)  Download PDF(1204)
Corrosion Behavior of Supersonic Arc Spraying Al Coating in Sewage Storage Tanks
  ZHOU Pan-hu, ZHOU Yong, DONG Hui, SUN Liang, BIAN Ying-shuai
  2020,49(8):73-80
  View Abstract(1743)  Download PDF(1203)

Research Review

Research Status and Prospect of Common Carbon-based Solid Lubricating Films
  SHI Jia-dong, HAN Cui-hong, LIU Qian, MA Guo-zheng, WANG Hai-dou, LI Guo-lu
  2020,49(8):81-96
  View Abstract(1826)  Download PDF(1424)
Research Progress of Laser Cladding Coating on Titanium Alloy Surface
  ZHANG Lei-tao, LIU De-xin, ZHANG Wei-qiang, WANG Xue-song, DAI Jiao-yan, XU Jin-fu
  2020,49(8):97-104
  View Abstract(2115)  Download PDF(1155)
Research Status and Development Trend of Reinforcement Technique of Nickel-based Superalloy
  LI Dan-yang, YIN Feng-shi, WANG Xiao-ming, ZHU Sheng, HAN Guo-feng
  2020,49(8):105-122
  View Abstract(1792)  Download PDF(1164)

Surface Functionalization

Water Resistant Hydrophilic Anti-fog Coating Constructed by Polyether Modified Polyhedral Oligosilsesquioxanes
  WU Cheng-feng, ZHU Wei-biao, HE Jin-xin, DONG Xia
  2020,49(8):123-131
  View Abstract(2038)  Download PDF(1062)
Effect of Surface Coating on Electrical Performance of Millimeter Wave Reflector Antenna
  ZHU Zhen-hua, SU Ruo-bin, LI Xiu-wei, LI Xiang-qin, JIANG Bin, GAO Xi-qi
  2020,49(8):132-137
  View Abstract(1911)  Download PDF(1450)

Friction, Wear and Lubrication

Tribological Behaviour of Titanium Modified Copper-based Coating by Laser Cladding in Brine
  XIANG Yong-hua, CHEN Zhuo, ZHAO Yao, XU Fu-jia, CUI Xiu-fang, JIN Guo, XU Bin-shi
  2020,49(8):138-144
  View Abstract(1995)  Download PDF(1092)
Effect of Nonlinear Shear Velocity Distribution on Load Carrying Capacity of Pad Bearings
  HAN Su-li, HAN Liang-liang, GUO Feng, HAN Lu-juan
  2020,49(8):145-152
  View Abstract(1770)  Download PDF(1095)
Effect of Surface Texturing of Tool Substrate on Properties of Boron Doped Diamond Films
  XIANG Dao-hui, HU Yong-wei, CHEN Yan-bin, ZHANG Zhi-meng, SHI Zhan-li, GUO Zhen-hai, ZHAO Bo, GAO Guo-fu
  2020,49(8):153-160
  View Abstract(2076)  Download PDF(1103)
High-temperature Tribological Properties of Ti3SiC2-Ni Based Self-lubricating Composite Coatings Prepared on 304 Stainless Steel by Laser Cladding
  OUYANG Chun-sheng, LIU Xiu-bo, LUO Ying-she, LIANG Jue, MENG Yuan, WANG Yue-ming
  2020,49(8):161-171
  View Abstract(1632)  Download PDF(1242)
Effect of Phase Regulation of Plasma Nitriding Compound Layer on Wear Resistance
  PENG Tian-tian, LIN Chao-lin, CHEN Yao, WANG Hui, HU Jing
  2020,49(8):172-177
  View Abstract(1988)  Download PDF(1011)
Simulation Prediction of 60.3 mm Elbow Erosion Based CFD
  LI Wei, LI Pei, SHU Chen-xu
  2020,49(8):178-184
  View Abstract(1757)  Download PDF(1117)
Friction and Wear Behavior of CrSiN Coatings Deposited by Plasma Enhanced Magnetron Sputtering
  ZHOU Zi-chao, ZHANG Hao, ZHANG Xue, CHANG Wei-jie, SONG Ling-ling, HUANG Chuan, DUO Shu-wang
  2020,49(8):185-191
  View Abstract(1831)  Download PDF(1268)
Effect of B and Si Elements on the Amorphous Formation Ability and Tribological Mechanism of Fe-Cr-Mo-B-Si Amorphous Coatings by Laser Cladding
  LI Ke-yao, ZHOU Jian-song, WANG Ling-qian
  2020,49(8):192-202
  View Abstract(1897)  Download PDF(1095)

Corrosion and Protection

Finite Element Analysis of Residual Stress and Bonding Strength of MoSi2 Coating
  XIAO Lai-rong, NIE Yan-chun, ZHAO Xiao-jun, PU Rong, SHEN Hong-tai
  2020,49(8):203-209
  View Abstract(1791)  Download PDF(985)
Preparation of FeAl/FeAlSi Asymmetric Membrane Materials and Bonding Properties between Membrane and Support
  XIE Wei, GAO Hai-yan, FENG Lu-li, GAN Qing-zhan, HE Yue-hui
  2020,49(8):210-216
  View Abstract(1695)  Download PDF(947)
Influence of Rare Earth on Electrochemical Corrosion Behavior of A572 Gr.65 Steel
  DAI Yue, ZHANG Jin-ling, YU Yan-chong, SUN Wen-jun, DING Cong, WANG She-bin
  2020,49(8):217-223
  View Abstract(1631)  Download PDF(1039)
Cause Analysis for Internal Corrosion Thinning of Corner Elbow for Shale Gas Transportation
  ZHU Li-xia, LUO Jin-heng, LI Li-feng, LIU Chang, SUN Ming-nan
  2020,49(8):224-230
  View Abstract(1722)  Download PDF(981)
Corrosion Behavior of X80 Pipeline Steel in Wetting-Drying Alternating and Water Saturated Hami Soil
  XU Cong-min, WANG Wen-yuan, SONG Peng-di, GAO Hao-ran, CHEN Yue-qing
  2020,49(8):231-240
  View Abstract(1578)  Download PDF(1169)
Effect of Fluorographene on Corrosion Resistance of Epoxy Resin Coating
  DOU Bao-jie, FU Ying-kui, GAO Xiu-lei, ZHANG Ying-jun, LIN Xiu-zhou, WANG Zhao-hua, MA Bing, FANG Zhi-wen
  2020,49(8):241-248
  View Abstract(2109)  Download PDF(1136)
Preparation of Superhydrophobic Coating on the Flowing Surface of Pumped-storage Units and Its Anti-scaling and Anti-corrosion Performance
  YU Hui, NIE Sai, ZHANG Yu-quan, QIN Cheng, ZHENG Yuan, HAN Zhao
  2020,49(8):249-256
  View Abstract(1669)  Download PDF(1059)
Effect of Pearlite Structure of Cr-containing Heavy Rail Steel on Atmospheric Corrosion
  JIAO Hai-dong, PENG Jun, LIU Li-xia, ZHENG Li-li, WU Shi-jie, WANG Xiao-li
  2020,49(8):257-267
  View Abstract(1476)  Download PDF(1084)
Microstructure and Corrosion Resistance Mechanism of TiAlN/CrN Multilayer Coatings
  WANG Li-jun, WEN Guang, LI Ming-kun, WANG Meng-chao, CHEN Hui
  2020,49(8):268-274
  View Abstract(1935)  Download PDF(1300)
Protection Effect of PANI/EP Composite Coating on Stainless Steel in H2SO4 Solution
  TANG Yuan, ZENG Hao, LI Hong-ying, TANG Jun-lei, WANG Ying-ying, LIN Bing, LI Tian
  2020,49(8):275-282
  View Abstract(1552)  Download PDF(1014)
Variation of Corrosion Performance of Polyaniline/Stainless Steel Bipolar Plate in H2SO4
  YANG Jia-yu, ZHOU Wan-qiu, LIU Xiao-an, JIANG Wen-yin, XIN Shi-gang, KANG Yan-hong
  2020,49(8):283-291
  View Abstract(1546)  Download PDF(1038)
Synthesis of Ethanolamine Modified Polyepoxysuccinic Acid Derivatives and Their Corrosion Inhibition Properties
  LIU Xin-hua, JIA Jing-xian, ZHANG Hong-xia, WANG Peng-fei, WANG Lei, WU Wei-hua
  2020,49(8):292-308
  View Abstract(1793)  Download PDF(1036)
Properties and Mechanism of Alcohol-ether-based Dimidazoline Corrosion Inhibitor
  LI Cong-ni, LI Jun-li, LI Ji-yang, HUANG Jin, ZHANG Ying
  2020,49(8):302-308
  View Abstract(1713)  Download PDF(1059)
Effect of Selective Oxidation Behavior of High Strength Dual-phase Steel Surface on Phosphating Properties
  HAO Yu-lin, CAI Ning, YAO Shi-cong, LONG Yuan, LI Min
  2020,49(8):309-315
  View Abstract(1951)  Download PDF(1096)

Coating Material and Technology

Thrust Analysis of Continuous-wave Fiber Laser Effect on Iron-based Material
  LUO Fang, LU Xian-gang, YANG Gao-lin, YAO Jian-hua
  2020,49(8):316-323
  View Abstract(1386)  Download PDF(962)
Numerical Simulation and Experimental Verification of Interfacial Bonding Behavior of Ti-6Al-4V Alloy via Supersonic Laser Deposition
  WANG Wei-lin, WU Li-juan, LI Bo, Volodymyr Kovalenko, ZHANG Qun-li, YAO Jian-hua
  2020,49(8):324-332
  View Abstract(1626)  Download PDF(1070)

Precision and Ultra-precision Machining

Correction Calculation on Elasto-Plastic Contact Force of Spindle Barrel Finishing
  WANG Na, YANG Sheng-qiang, ZHAO Ting-ting, CAO Bo, ZHAO Kai
  2020,49(8):333-341
  View Abstract(1694)  Download PDF(1069)
Effect of Nozzle Moving Speed on Particle Distribution During Shot Peening
  WU Wen-hai, LAN Tian, ZHANG Ting, ZHOU Xiao-fei
  2020,49(8):342-349
  View Abstract(1595)  Download PDF(1040)