Volume 48,Issue 8,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

版权页

版权页
  2019,48(8)
  View Abstract(1144)  Download PDF(1124)

CONTENTS

目次
  2019,48(8)
  View Abstract(1186)  Download PDF(1058)

Research Review

Research Progress in Coordinated Optimization of Lubrication and Leakage for Textured Mechanical Seals
  WANG Xiu-ying, LI Si-yuan, DAI Qing-wen, HUANG Wei and WANG Xiao-lei
  2019,48(8):1-8
  View Abstract(2133)  Download PDF(1281)
Numerical Simulation Analysis of Stress in Textured Stamping Die
  LIU Xiao-jie, JIN Kang-ning, SHAN Bin and CHEN Ping
  2019,48(8):9-15
  View Abstract(1873)  Download PDF(1181)
Synergistic Effect of Surface Groove and Lubricant on Friction-induced Vibration and Noise Characteristics
  WANG An-yu, WANG Dong-wei, FAN Zhi-yong, WU Yuan-ke, XIANG Zai-yu and MO Ji-liang
  2019,48(8):16-22
  View Abstract(1836)  Download PDF(1234)
Effect of Nanosecond Pulsed Laser Parameters and Texture Machining Methods on Surface Texture Flattening
  LIU Qi and DONG Guang-neng
  2019,48(8):23-28
  View Abstract(1725)  Download PDF(1313)
Synergistic Antifriction Mechanism of Surface Micro-textured Graphite Coating on Aluminum Alloy Surface
  LIU Si-si, LIU Qiang, LIU Jin-gang, JIANG Sheng-qiang, LIAO Jun-hui, YU Jin and HE Jian-guo
  2019,48(8):29-38
  View Abstract(1856)  Download PDF(1364)
Numerical Analysis of Hydrodynamic Lubrication of Textured Surfaces with Cross-hatched Grooves
  JI Jing-hu, DONG Bao-dong, CHEN Tian-yang, TIAN Peng-lin and FU Yong-hong
  2019,48(8):39-47
  View Abstract(1960)  Download PDF(1148)
Effects of Pulse Energy on Melt Volume in Nanosecond Pulsed Laser Processing
  HU Lu-yao, JIN Wei-feng, LI Jian-lin, FANG Rui and LI Jian
  2019,48(8):48-53
  View Abstract(1734)  Download PDF(1280)
Anti-icing Performance of Micro-nano Composite Texture Based on Image Processing Technology
  WAN Yan-ling, CUI Pu, XU Li-ning and YU Hua-dong
  2019,48(8):54-58
  View Abstract(2185)  Download PDF(1193)
Simulation Study on Hydrodynamic Lubrication Performance of Convex Texture Surface Based on Discharge Deposition
  LI Yi-nan, ZHANG Yong, FENG Tian-ming, LAN Hong-bo and PENG Zi-long
  2019,48(8):59-67
  View Abstract(1994)  Download PDF(1237)
Analysis of Influence of Different Morphologies on Wettability of Metal Surfaces Based on MATLAB
  LU Chang, DAN Bin-bin, FU Ting, RONG Zhi-jun, ZHU Yu-deng, LI Kuan and LIU Kai
  2019,48(8):68-76
  View Abstract(1897)  Download PDF(1175)
Research on Sliding Friction Properties of PTFE/GCr15 Laser Textured Surface under Grease Lubrication
  XIE Xuan, YIN Bi-feng, HUA Xi-jun, WANG Hao, ZHU Yi-hang, XU Sheng and ZHU Wei
  2019,48(8):77-82
  View Abstract(2099)  Download PDF(1203)
Numerical Simulation and Experiment on Sinusoidal Grooved Texture with Different Angles on Tool Surface
  ZHANG Na, YANG Fa-zhan and JIANG Fu-lin
  2019,48(8):83-89
  View Abstract(1905)  Download PDF(1235)
Effect of Cutting Speed on Cutting Force of Micro-textured Tools
  LI Qing-hua, PAN Chen, JIAO Yu-xin and HU Kai-xing
  2019,48(8):90-97
  View Abstract(1811)  Download PDF(1168)

专题—表面纳米化制造及复合改性技术

Micro-nano Manufacturing and Functional Protection of Light Metal Surfaces
  LI Zhao-xia, LIU Yu-peng, LIANG Jun and WANG Dao-ai
  2019,48(8):98-112
  View Abstract(1961)  Download PDF(1242)
Research Status and Progress on Ultrasonic Impact Nanocrystallization
  CAO Xiao-jian, WU Chang-jiang, GU Zhen-yuan, CHEN Qiang, Fukushima Yoshihiro, LIU Yong-jie and WANG Qing-yuan
  2019,48(8):113-121
  View Abstract(2274)  Download PDF(1291)
Research Progress of Metal Surface Self-nanocrystallization and Composite Modification Technology
  PENG Zhen-jun, XU Hui, QI Yu-ming and LIANG Jun
  2019,48(8):122-128
  View Abstract(2070)  Download PDF(1140)
Dispersion Stability of Ionic Liquid-based Graphene Oxide
  HE Ting-xia, DAI Qing-wen, HUANG Wei and WANG Xiao-lei
  2019,48(8):129-135
  View Abstract(1882)  Download PDF(1175)
Influence of Surface Nanocrystallization of 20CrMnTi on Behavior of Localized Corrosion by Ultrasonic Surface Rolling Processing
  ZHANG Sheng-bo, XIANG Song, CHENG Tao and SHI Wei
  2019,48(8):136-143
  View Abstract(1879)  Download PDF(1232)
Effect of Nano-NiAl Phase on Microstructure and Mechanical and Oxidation Properties of Fe-based Alloys
  BAI Ya-ping, LUO Jia-jia, LI Jian-ping, YANG Zhong and GUO Yong-chun
  2019,48(8):144-150
  View Abstract(1728)  Download PDF(1217)
Properties of Localized Surface Plasmon Resonance in Three-dimensional Six-blade Windmill Nanostructure
  WANG Zhao-hua and REN Li-qing
  2019,48(8):151-155
  View Abstract(2016)  Download PDF(1371)

Surface Functionalization

Research Progress in Silica-based Superhydrophobic Thin Films on Glass
  BAO Tian and WANG Dong
  2019,48(8):156-164
  View Abstract(2244)  Download PDF(1312)
Superhydrophobic Surface Prepared by Stearic Acid Modification of Ni-TiO2 Coating on Carbon Steel Surface
  QIAN Chen and WANG Hua
  2019,48(8):165-171
  View Abstract(1689)  Download PDF(1201)
Theoretical and Experimental Study on Scattering Reduction of Single-layer TiO2/SiO2 Optical Films
  LIU Jin-ze, PAN Yong-qiang and YANG Chen
  2019,48(8):172-176
  View Abstract(2004)  Download PDF(1082)
Characterization and Calculation of Dynamics of Reactive Wetting at Solid-Liquid Interface
  LIN Chang-shun, GU Yi-qiao, WANG Ting-ting, ZHU Ding-yi and WANG Lian-deng
  2019,48(8):177-184
  View Abstract(2322)  Download PDF(1158)

Friction, Wear and Lubrication

Research Progress in Surface Performance Reinforcement of Cylinder Liner and Piston Ring Friction Pair
  TANG Ling, HE Peng-fei, MA Guo-zheng, WANG Hai-dou, KANG Jia-jie, CHEN Shu-ying and XU Bin-shi
  2019,48(8):185-198
  View Abstract(2675)  Download PDF(1188)
Effect of Ion Nitriding Process Parameters on Surface Properties of 4Cr5MoSiV Steel
  LIU Jian-rui, YAN Hong-zhi, LI Suan, TIAN Hao and QIN Juan
  2019,48(8):199-205
  View Abstract(2000)  Download PDF(1208)
Microstructure Characteristics and Tribological Behaviour of Low Thermal Expansion FeNiCoTiNb Coating by Laser Cladding
  XIE En-yu, ZHAO Yao, JIANG Li-peng, CUI Xiu-fang, JIN Guo, SHI Wang-xing and LU Bing-wen
  2019,48(8):206-211
  View Abstract(1979)  Download PDF(1124)
Tribological Behavior of Plasma Sprayed Cr3C2/NiCr Cermet Based High Temperature Lubrication Coatings
  ZHOU Qi, LU Li-can, YI Ge-wen, WANG Wen-zhen and JIA Jun-hong
  2019,48(8):212-217
  View Abstract(1670)  Download PDF(1192)
Application Research of Carbon-based Films in Aeroengine Bearings under Oil Starvation Condition
  SUN Dong, WANG Hai-xin, PU Ji-bin, LIU Jin-ling, CAO Na-na and GUO Wu-ming
  2019,48(8):218-224
  View Abstract(1832)  Download PDF(1151)
Microstructrure and Friction and Wear Properties of NiCr-Cr3C2 Coating by APS and HVOF
  ZHAO Zi-peng, SI Hong-li, LI Zhong-sheng, HE Qing-bing, YI Tong-bin, SONG Kai-qiang and CONG Da-long
  2019,48(8):225-230
  View Abstract(2339)  Download PDF(1159)

Corrosion and Protection

Research Progress on Injury of Surgical Instruments and Surface Treatment
  DI Yue-lan, WANG Hai-dou, GU Ying, FU Bao-jing and DONG Li-hong
  2019,48(8):231-238
  View Abstract(2020)  Download PDF(1552)
Status and Prospects of Bio-corrosion of Steel in China
  DENG Shao-yun and QIU Qing-hua
  2019,48(8):239-246
  View Abstract(1896)  Download PDF(1212)
Corrosive Wear Properties of Boron-doped Diamond-like Carbon Films in Seawater Environment
  LIU Jian, CAO Lei, WAN Yong, SHANG Lun-lin and PU Ji-bin
  2019,48(8):247-256
  View Abstract(1929)  Download PDF(1122)
Analysis of Thermal Stress for Functionally Graded Material of W/ODS Ferrite Steel
  WANG Hao-nan, LI Zheng-xian, HUA Yun-feng, JI Shou-chang and WANG Yan-feng
  2019,48(8):257-262
  View Abstract(1728)  Download PDF(1158)
Influence of NiCoCrAlY Spraying Process on Oxidation Resistance of 8YSZ Thermal Barrier Coatings
  LI Wen-sheng and WANG Yu-xi
  2019,48(8):263-271
  View Abstract(1790)  Download PDF(1323)
Corrosion Behavior of X100 Pipeline Steel with Different Microstructures in Simulated Solution of Golmud Soil under AC Interference
  MA Jun, ZHU Min, YUAN Yong-feng, GUO Shao-yi, YIN Si-min and ZHANG Qiang
  2019,48(8):272-279
  View Abstract(1649)  Download PDF(1335)
Influence of LSPwC on Fatigue Property of GH3044 Treated with Aging
  WANG Cheng, DAI Peng-li, YAO Dong-ye, XIE Meng-yun, ZHANG Pei-yu and CHAI Yan
  2019,48(8):280-285
  View Abstract(1608)  Download PDF(1097)
Application of Combined Protection of Sacrificial Anode and Applied Current in Buried Pipeline
  SHI Yun-fen, SUN Shu-sen, ZHANG Shi-long, WEI Jia-xin, WANG Lun and TAN Yu-qing
  2019,48(8):286-295
  View Abstract(1903)  Download PDF(1130)
Effect of Preheating Temperature on Residual Stress Field of Laser Melting RuT300 Valve Seats
  PANG Ming and TAN Wen-dan
  2019,48(8):296-301
  View Abstract(1579)  Download PDF(1061)

Coating Material and Technology

Characteristic Process Parameters of NbN Coatings Deposited by Modulated Pulsed Power Magnetron Sputtering
  LI Yu-ge, YUAN Hai, JIANG Zhi-tao and LEI Ming-kai
  2019,48(8):302-308
  View Abstract(1911)  Download PDF(1418)

Precision and Ultra-precision Machining

Subsurface Damage Studied by Side Layer-by-Layer Polishing and Etching Method
  LI Jun, WANG Jian-jie, GUO Tai-yu, ZHU Yong-wei and ZUO Dun-wen
  2019,48(8):309-315
  View Abstract(1863)  Download PDF(1150)
Influence Law of Scanning Velocity on Roughness in Laser Smoothing of Fused Silica Surface
  LIU Peng-peng, LIU Wei-guo, LI Ya-guo and ZHOU Shun
  2019,48(8):316-322
  View Abstract(1922)  Download PDF(1090)
Double-predictive Model of Tooth Surface Roughness of Variable-section Scroll
  LIU Tao, ZHANG Wen-chao and ZHANG Wen-shuai
  2019,48(8):323-329
  View Abstract(1588)  Download PDF(1070)
Detection and Identification of Surface Defects of Magnetic Tile Based on Neural Network
  LIU Chang, ZHANG Jian and LIN Jian-ping
  2019,48(8):330-339
  View Abstract(2867)  Download PDF(1349)