Volume 48,Issue 7,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

版权页

版权页
  2019,48(7)
  View Abstract(1121)  Download PDF(1142)

CONTENTS

目次
  2019,48(7)
  View Abstract(1150)  Download PDF(1061)

专题主编简介

“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术” 专题主编 薛文斌
  2019,48(7)
  View Abstract(1395)  Download PDF(1186)
“微生物腐蚀与防护” 专题主编 徐大可
  2019,48(7)
  View Abstract(1207)  Download PDF(1061)

专题序言

“微生物腐蚀与防护” 专题序言
  2019,48(7)
  View Abstract(1132)  Download PDF(1089)
“液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术” 专题序言
  2019,48(7)
  View Abstract(1290)  Download PDF(1163)

Special Topic: Surface Treatment Technology for Service Safety of Aerospace Components

Research Progress of Chemical Mechanical Polishing Slurry
  MENG Fan-ning, ZHANG Zhen-yu, GAO Pei-li, MENG Xiang-dong and LIU Jian
  2019,48(7):1-10
  View Abstract(2646)  Download PDF(1873)

专题——液相等离子体电解-微弧氧化表面改性技术

Advance in Microarc Oxidation Surface Treatment on Zr
  WEI Ke-jian, XUE Wen-bin, QU Yao, WANG Xing-ping and DU Jian-cheng
  2019,48(7):11-23
  View Abstract(2017)  Download PDF(1244)
Application of Micro-arc Oxidation Technology in Thermal Control Coating
  LI Xiang, YAO Zhong-ping, LI Xue-jian, XU Hong, XIA Qi-xing, CHEN Chang-ju and JIANG Zhao-hua
  2019,48(7):24-36
  View Abstract(1798)  Download PDF(1397)
Plasma Electrolytic Boriding Technology on Surface of Metals
  WANG Bin, XUE Wen-bin, JIN Xiao-yue and DU Jian-cheng
  2019,48(7):37-48
  View Abstract(1777)  Download PDF(1101)
Research Status of Micro-arc Oxidation of Magnesium Alloy
  CHEN Hong, WANG Cheng-cheng, KANG Ya-bin, ZHU Xiao-yu, CHEN Bin-bo, CHEN Yong-nan and HAO Jian-min
  2019,48(7):49-60
  View Abstract(1946)  Download PDF(1528)
Research Progress of Pore Sealing Technology for Micro-arc Oxidation Films
  LIU Peng, LIU Qun-feng, HUANG De-qun, GU Heng and LIU Zhi-dan
  2019,48(7):61-71
  View Abstract(2616)  Download PDF(1265)
Preparation and Galvanic Corrosion Resistance of Microarc Oxidation Ceramic Coatings on TA15 Alloy
  ZHOU Ke, WANG Shu-qi, LOU Xia, ZOU Yong-chun, ZHANG Peng-fei and WANG Ya-ming
  2019,48(7):72-80
  View Abstract(2124)  Download PDF(1233)
Fabrication and Wear Resistance of Hard Micro Arc Oxidation Coatings on Ti Alloys
  QI Yu-ming, PENG Zhen-jun, LIU Bai-xing, LIANG Jun and WANG Peng
  2019,48(7):81-88
  View Abstract(1840)  Download PDF(1203)
Effect of Nano-ZrO2 Particles on Corrosive and Abrasive Performances of the Micro-arc Oxidized Ceramic Film on TC4 Alloy Surface
  CAI Wen-lan, SHI Hai-lan, WANG Zhen-xia, HE Zhi-yong, LIU Xiao-ping and LIN Nai-ming
  2019,48(7):89-96
  View Abstract(1715)  Download PDF(1357)
Effect of Aluminate Electrolyte on Growth and Properties of Micro-arc Oxidation Coating on TiAl Alloy
  LI Xi-jin and XUE Wen-bin
  2019,48(7):97-103
  View Abstract(1694)  Download PDF(1066)
Effect of Na2SiO3 Concentration on Growth and Friction and Wear Properties of Micro-arc Oxide Coatings on Ti3Al-based Alloys
  JIA Wen-ting, WANG Wen-bo, TIAN Lin-hai, WANG Xiao-yun, CHANG Yong-qiang, ZHANG Wei-qiang and NIE Yong
  2019,48(7):104-111
  View Abstract(2143)  Download PDF(1238)
Influence of DLC Film Deposition on the Tribological Property of Micro-arc Oxidation Films with Different Surface Morphologies on Titanium
  LI Yun-yu, REN Xi-peng, CHEN Zhao-xiang, LI Hao and REN Li-mei
  2019,48(7):112-121
  View Abstract(2137)  Download PDF(1231)
Effect of Micro-arc Oxidation Treatment on Behavior of Galvanic Corrosion between Titanium and Steel
  HU Yu-long, BU Shi-chao and WANG Zhi-qiao
  2019,48(7):122-134
  View Abstract(1702)  Download PDF(1192)
Effect of Negative Voltage on Microstructure and Wear Resistance of MAO Ceramic Coatings on 2A50 Aluminum Alloy
  LI Xiao-jing, WEN Shuai, FU Bo-yang, MAO Xin, ZHANG Min, WANG Qi-wei and CHEN Ping
  2019,48(7):135-141
  View Abstract(2060)  Download PDF(1146)
Preparation and Characterization of New Yellow Ceramic Coating by Micro Arc Oxidation on 6061 Aluminum Alloy
  WU Shang-kun, YANG Wei, GAO Yu, SU Lin-shen, LIU Xiao-peng and CHEN Jian
  2019,48(7):142-149
  View Abstract(2083)  Download PDF(1270)
Influence of Solid Lubricant WS2 on the Tribological Properties of Micro-arc Oxidation Ceramic Coating of Al Alloy
  FU Jing-guo, MA Sheng-lin, ZHU Xin-he, MA Chun-sheng, XU Chang-qi and ZHU Jia-qi
  2019,48(7):150-157
  View Abstract(1853)  Download PDF(1195)
Effect of Oxidation Time on Structure and Properties of Micro-arc Oxidation Coating on AZ31B Magnesium Alloy
  NING Chuang-ming, CUI Xue-jun, WANG Lin, SONG Shi-jie and ZHANG Ying-jun
  2019,48(7):158-165
  View Abstract(1827)  Download PDF(1230)

专题——微生物腐蚀与防护

Progress in Microbiologically Influenced Corrosion of Metallic Materials in Marine Environment
  LIU Dan, YANG Chun-tian, ZHOU En-ze, YANG Hong-ying, LI Zhong, XU Da-ke and WANG Fu-hui
  2019,48(7):166-174
  View Abstract(1887)  Download PDF(1134)
Progress in Preparation and Photocatalytic Marine Antifouling Application of Bismuth Oxyhalide Thin Film
  YANG Zhi-qing, WANG Yi and ZHANG Dun
  2019,48(7):175-184
  View Abstract(1948)  Download PDF(1192)
Progress in Biodegradable Polymer-based Marine Antifouling Materials
  PAN Jian-sen, XIE Qing-yi, MA Chun-feng and ZHANG Guang-zhao
  2019,48(7):185-192
  View Abstract(2342)  Download PDF(1285)
Research Progress on the Corrosion Fatigue of Biomedical Metallic Alloys
  WANG Qiang, JI Yang and XU Da-ke
  2019,48(7):193-199
  View Abstract(2073)  Download PDF(1325)
Research Progress of Biomimetic Micro/Nano-structured Antibacterial Surfaces
  PEI Yang-yang, SONG Qing and LI Peng
  2019,48(7):200-210
  View Abstract(3405)  Download PDF(1332)
Relationship between Hydrocarbon Degradation and Biocorrosionin Marine Environment
  ZHANG Yi-meng, ZHENG Ze-xu and DUAN Ji-zhou
  2019,48(7):211-219
  View Abstract(1693)  Download PDF(1126)
Preparation and Application of Novel Multifunctional Quaternary Ammonium Polymers Antibacterial Materials
  QU Yan-ru, ZHANG Hao-lei, SHEN Chuan-kai, CUI Dong-yuan and DING Xiao-kang
  2019,48(7):220-228
  View Abstract(2071)  Download PDF(1282)
Research Progress of Bacterial Melanin in Bioelectrochemistry
  GUO Na, PAN Shuai, ZHAO Qian-yu, WANG Ya-nan, GUO Zhang-wei, YIN Yan-sheng, DONG Li-hua and LIU Tao
  2019,48(7):229-236
  View Abstract(1998)  Download PDF(1082)
Functionalized Dental Implants with Antibacterial Surface Based on Surface Initiated Polymerization
  SUN Yu-jie, ZHANG Lu-jiao, ZHAO Yu-qing, TANG Zhi-hui and DUAN Shun
  2019,48(7):237-246
  View Abstract(1922)  Download PDF(1268)
Preparation of DCOIT Composited Zn-Ni Alloy Antibacterial Coatings and Sulfate-reducing Bacterial Corrosion Resistance
  ZHAI Xiao-fan, GUAN Fang, WANG Nan, DUAN Ji-zhou and HOU Bao-rong
  2019,48(7):247-255
  View Abstract(1763)  Download PDF(1066)
Effect of Mold on Aging Behavior of Fluorocarbon Colour Coated Sheet in Atmospheric Environment
  MA Zheng, LU Lin, LIU Qian-qian and ZHANG Da-wei
  2019,48(7):256-262
  View Abstract(1685)  Download PDF(1164)
Sulfate Reducing Bacteria Influenced Corrosion of Pipeline Steel in Soil
  XU Jin, BAI Yun-long, XU Da-ke, DU Cui-wei and SUN Cheng
  2019,48(7):263-270
  View Abstract(1747)  Download PDF(1049)
Effect of Mold on the Corrosion Behavior of PCB-Cu in Tropical Forest Environment
  BAI Zi-heng, LI Xue-ming, HU Yu-ting, WANG Ji-rui, LU Lin, DONG Chao-fang and XIAO Kui
  2019,48(7):271-277
  View Abstract(1838)  Download PDF(1105)
Antibacterial Performance of SLA Treated TiCu Alloy
  LIU Rui, REN Ling and YANG Ke
  2019,48(7):278-284
  View Abstract(2182)  Download PDF(1195)
Bacteria Assisted Cracking of X80 Pipeline Steel under the Actions of Elastic and Plastic Stresses
  WU Tang-qing, ZHOU Zhao-fen, WANG Xin-ming, ZHANG De-chuang, YAN Mao-cheng, XU Jin, SUN Cheng and YIN Fu-cheng
  2019,48(7):285-295
  View Abstract(1974)  Download PDF(1202)
Preliminary Exploration on Antibacterial Property and Biocompatibility of SLM Copper-Cobalt Alloys
  XU Jing, LIU Rui, QU Guan-lin, WANG Qiang, REN ling and ZHANG Yang
  2019,48(7):296-301
  View Abstract(1788)  Download PDF(1141)
Influence of Pseudomonas sp. on Degradation of Polyurethane Varnish Coating in Marine Environment
  ZHANG Wei-xiong, WU Jin-yi, YAN Xiao-yu and CHAI Ke
  2019,48(7):302-308
  View Abstract(1900)  Download PDF(1138)
A Simple and Practical Method for ICCP Design of Ship
  LIU Ying-wei, ZHOU Zi-jie and ZHANG Yang
  2019,48(7):309-315
  View Abstract(1729)  Download PDF(1050)
Effect of Cu and Ag on Microbiologically Influenced Corrosion Resistance of 2205 Duplex Stainless Steel in Sulfate Reducing Bacteria
  YIN Lu, XU Da-ke, YANG Chun-guang, XI Tong, LI Zhong, ZHAO Ying and YANG Ke
  2019,48(7):316-323
  View Abstract(2056)  Download PDF(1132)
Biocompatibility between Cu-bearing CoCrW Alloy by 3D Printing and PDLF
  ZHU Wei-yao, LIU Rui, ZHAN De-song, REN Ling and WANG Qiang
  2019,48(7):324-331
  View Abstract(1728)  Download PDF(1105)

Surface Functionalization

Review on Influence of Micro-nano Scale Surface Topography on Vascular Cells Responses
  LI Yu-tong, PEI Jia and YUAN Guang-yin
  2019,48(7):332-339
  View Abstract(1967)  Download PDF(1156)
Fabrication of Fluoridated Hydroxyapatite-Calcium Silicate Coatings by Suspension Plasma Spay
  ZHOU Sheng-jian, BAI Yu, CHI Bai-xiang, YIN Xue and MA Wen
  2019,48(7):340-346
  View Abstract(1836)  Download PDF(1129)
Effect of doping ZnO on the Structure and Electrical Characteristics of ZnSb Phase Change Film
  WU De-zhen, ZHOU Xi-ying, QIU Xiao-xiao, HAO Yan and LIU Yin-jie
  2019,48(7):347-352
  View Abstract(1795)  Download PDF(1215)

Friction, Wear and Lubrication

Progress and Prospect in the Development of Conductive Wear Resistantand Self-lubricating Coatings
  XI Heng-heng, HE Peng-fei, LIU Shi-gui, MA Guo-zheng, WANG Hai-dou and LYU Zhen-lin
  2019,48(7):353-363
  View Abstract(2399)  Download PDF(1235)
Tool Wear Mechanism Based on Adhesion Characteristics
  ZUO Jun-yan, LIN You-xi and HE Ming
  2019,48(7):364-370
  View Abstract(1611)  Download PDF(1118)
Effect of Micro-blasting Post-treatment on the Friction and Wear Properties of TiN/MT-TiCN/Al2O3/TiOCN Multilayer Coatings
  LIU Qing-lu, ZHU Li-hui and LIU Zhen-yu
  2019,48(7):371-377
  View Abstract(1780)  Download PDF(1149)