Volume 48,Issue 2,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

版权页

版权页
  Published April 20, 2019
  2019,48(2)
  View Abstract(1682)  Download PDF(1760)

CONTENTS

目次
  Published April 20, 2019
  2019,48(2)
  View Abstract(1732)  Download PDF(1633)

专题主编简介

“激光复合制造及表面改性” 专题主编 姚建华
  Published April 20, 2019
  2019,48(2)
  View Abstract(1815)  Download PDF(1811)

专题序言

“激光复合制造及表面改性” 专题序言
  Published April 20, 2019
  2019,48(2)
  View Abstract(1760)  Download PDF(1689)

专题——激光复合制造与表面改性(2018 年度重庆市出版专项资金资助项目)

Effect of Precursor on Preparation of Ceramic Coating by Laser Cladding Composite Sol-Gel
  ZHANG Qun-li, YAO Zhong-zhi, ZHOU Tang, YAO Jian-hua and Volodymyr S. Kovalenko
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):1-9
  View Abstract(2644)  Download PDF(1974)
Laser Annealing and Softening Process of 316L Stainless Steel
  JIANG Ke-jing, WANG Liang, ZHANG Qun-li,, HU Yong, YAO Jian-hua and LIU Rong
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):10-16
  View Abstract(2454)  Download PDF(1811)
Conditions and Characteristics of SiC Nanoparticles in-situ Generation of SiC Nanowires by Laser Irradiation Process
  LUO Fang, DU Lin-lin, ZHANG Qun-li, YE Chen, LU Xian-gang and YAO Jian-hua
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):17-23
  View Abstract(2252)  Download PDF(1881)
Ceramic Coating Prepared by Laser Cladding and Composite Micro-arc Oxidation on 316L Surface
  SUN Min, WU Guo-long, WANG Ye, ZHANG Qun-li, YAO Jian-hua and Volodymyr S. Kovalenko
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):24-32
  View Abstract(2142)  Download PDF(1813)
Grinding Tools with Positive Rake Angle Prepared by Femtosecond Pulsed Laser Machining of Single Crystal Diamond
  YIN Jiu, CHEN Gen-yu, XIONG Biao, ZHU Zhi-chao, WANG Yan-yi, JIN Meng-qi and HU Bang
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):33-39
  View Abstract(2544)  Download PDF(1866)
Influence of Diamond Particle Size and Content on the Microstructure and Properties of Diamond/Cu Composite Coating Prepared by Supersonic Laser Deposition
  WU Li-juan, WANG Wei-lin, LI Bo, CHEN Zhi-jun, JIN Yan and YAO Jian-hua
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):40-46
  View Abstract(2277)  Download PDF(1918)
Effects of Solution Temperature on Microstructure and Properties of Inconel 718 Alloy Fabricatedvia Laser Additive Manufacturing
  ZHANG Jie, ZHANG Qun-li, CHEN Zhi-jun, LI Dong, YAO Jian-hua and LIU Rong
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):47-53
  View Abstract(2333)  Download PDF(1942)
Effect of Steady Magnetic Field on Distribution and Microstructure of Sharp WC Particle by Laser Melt Injection
  HU Xiao-dong, ZHU Xiu-hui, HU Yong, WANG Liang, CHEN Zhi-jun and YAO Jian-hua
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):54-61
  View Abstract(2249)  Download PDF(1810)

Surface Functionalization

Effect of Laser Shock Peening on Surface Performance of Slewing Bearing Steel 42CrMo
  CHEN Bin and ZHANG Xing-quan
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):62-68
  View Abstract(2393)  Download PDF(1775)
Preparation Method of Super Hydrophobic Self-cleaning Coating with Self-adherence Property
  HOU Jun-wen, CAI Dong-bao and YE Xiang-dong
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):69-75
  View Abstract(2439)  Download PDF(1742)
Preparation and Electrochemical Properties of LiFePO4/C Multilayer
  CHEN Chang, CAO Feng-hong, DENG Chi, XU Yao-hui, LIU Chun-hai and ZHANG Wei
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):76-81
  View Abstract(2150)  Download PDF(1725)
Properties of MgF2/ZnS Composite Films Prepared by Dual-source Co-evaporation Technology
  XU Jun-qi, SHI Yun-yun, LI Hou-jun and SU Jun-hong
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):82-88
  View Abstract(2662)  Download PDF(1717)
Effect of Cerium on Microstructure and Scale Inhibition Performance of Ni-Mo-P-PTFE Coating
  YANG Zi-jian, FU Chuan-qi, WANG Zhou, GAO Yue and XIANG Yong-kuang
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):89-93
  View Abstract(2756)  Download PDF(1732)
Effect of Rare Earth La2O3 on Performance of 45 Steel Boronized Layer
  WANG Lan, WU Yi-ming, BIAN Guo-yang and XIE Xin-yu
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):94-99
  View Abstract(2344)  Download PDF(1734)
Preparation, Structure and Properties of Micro-arc Oxidation Bio-coatings on Selective Laser Melting Fabricated Ti6Al4V Alloy
  CHANG Yu, ZHAO Guo-rui, YAN Xing-chen, MA Wen-you and LIU Min
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):100-108
  View Abstract(2601)  Download PDF(1850)

Friction, Wear and Lubrication

Erosion Influence and Protection of Ice-Water Two Phase Flow Pipe
  LIU Han-qiu, LIU Ai-hua, FAN Shi-dong and WEI Wei
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):109-116
  View Abstract(2254)  Download PDF(1759)
Microstructure and Luminescence Properties of Cold Sprayed Luminous Composite Coatings
  HE Ling, HU Chun-xia, WU Xue-yan, LI Wen-sheng, TANG Li-fang and ZHAO Fan
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):117-122
  View Abstract(2354)  Download PDF(1744)
Microstructures and Properties of Laser Cladding Coating on Ti811 Alloy Surface
  LIU Ya-nan, SUN Rong-lu, ZHANG Tian-gang and NIU Wei
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):123-132
  View Abstract(2761)  Download PDF(1811)
Effects of Annealing Treatment on the Structure and Tribological Properties of Diamond-like Carbon Thin Films
  WANG Lin-qing, ZHOU Yong-tao and WANG Jun-jun
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):133-138
  View Abstract(2253)  Download PDF(1715)
Effect of Initial Roughness on the Tribological Properties of Textured Surfaces with Micro-grooves
  JI Jing-hu, ZHOU Jia-peng, WANG Mo-yang, WANG Wei and FU Yong-hong
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):139-143
  View Abstract(2472)  Download PDF(1758)
Numerical Simulation for Erosion Behavior of High-pressure Fracturing Fluids on JY-50 Fracturing Bend Pipe
  YI Xian-zhong, PENG Zhuo, ZHOU Yuan-hua, CHENG Fang,, LIU Jun-hui, SHENG Zhi-xin and YIN Guang-pin
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):144-151
  View Abstract(2605)  Download PDF(1770)
Erosion Wear Performance of AlCrN Coating on Titanium Alloy Substrate
  LI Jin-jie, WU Feng-fang and WU Bing
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):152-158
  View Abstract(2219)  Download PDF(1766)
Research on Coupling Mechanism of Resin-based Friction Materials
  ZHONG Li, WU Lin-qun and CHEN Meng-qing
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):159-165
  View Abstract(2313)  Download PDF(1707)
Erosive Wear Properties of FeCoCr0.5NiBSix High-entropy Alloy Coating at High Temperature
  ZHANG Chong, WU Xu-hui and DAI Pin-qiang
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):166-172
  View Abstract(2623)  Download PDF(1905)
Effect of N2 Flow Ratio on Structure and Property of Mo-N Coatings Deposited by Magnetron Sputtering
  QI Dong-li, SONG Jian-yu and SHEN Long-hai
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):173-178
  View Abstract(2225)  Download PDF(1749)

Corrosion and Protection

Preparation of TiAlSiYN Coating with Graded-composition Structure and Its Oxidation Resistance Properties
  XIAN Guang, FAN Hong-yuan, ZHAO Hai-bo, XIONG Ji, LUO Liang and LI Zhi-xu
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):179-185
  View Abstract(2337)  Download PDF(1931)
Effects of Zr Content on Microstructure and Corrosion Resistance of NiCrZr Thin Film Prepared by Magnetron Sputtering
  SUN Kang, CUI Hong-zhi, TIAN Shuo-shuo, SONG Xiao-jie and WANG Wei-guo
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):186-192
  View Abstract(2262)  Download PDF(1853)
Effect of Current Density on Liquid Pb-Bi Corrosion Resistance of Carbon Steel Micro-arc Oxidation Layer
  ZHU Qiang, CHEN Wen-bin, LEI Yu-cheng and ZHAO Jun
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):193-199
  View Abstract(2188)  Download PDF(1804)
Chemical Cleaning of Aluminium Alloy Heat Exchanger Tube in Low Temperature Multi-effect Seawater Desalination System
  JIN Ya-peng, WU Yun-fang, CUI Zhen-dong, GAO Li-li, YIN Jian-hua and WANG Wei-zhen
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):200-206
  View Abstract(2858)  Download PDF(1735)
Preparation and High Temperature Oxidation Resistance of Thick Cr Coated on Zr-4 Alloy by Cathodic Arc Deposition for Accident Tolerant Fuel Claddings
  HU Xiao-gang, DONG Chuang, CHEN Bao-qing, YANG Hong-yan, ZHANG Rui-qian, GU Wei and CHEN Da-min
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):207-219
  View Abstract(2491)  Download PDF(1932)
Effect of Silane Coating on Corrosion Resistance of 316L Stainless Steel
  LIN Yuan-hua, MA Yu-cong, Mohd Talha, LI Bing, SHI Yun-Sheng, SUN Zhi-peng and TANG Liang
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):220-225
  View Abstract(2384)  Download PDF(1827)
Local Corrosion Behavior around Artificial Groove Defect of X80 Pipeline Steel under the Tensile Stress
  LI Hai-kun, SUN Qian, ZHANG Xiao-ming, WU Shi-jie, HUANG Lin and XIE Tao
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):226-231
  View Abstract(2642)  Download PDF(1682)

Coating Material and Technology

Effect of Duty Ratio on Al2O3 Ceramics Coating Fabricated on TiAl Alloy Via Cathodic Plasma Electrolytic Deposition
  WANG Shao-qing, WU Xiang-qing and XIE Fa-qin
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):232-238
  View Abstract(2429)  Download PDF(1784)
Cyanide Free Cadmium Plating Process for Hydantoin System
  HUANG Yong, DU Nan, SHEN Zong-yao and WANG Shuai-xing
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):239-245
  View Abstract(2538)  Download PDF(1662)
Preparation and Properties of PVP-Cu2O Microcapsule Antifouling Coating
  MAO Tian-ye, LU Gang, CHI Jun-han, XU Chao-yang, YANG Hong-bo and YU Hong-wei
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):246-252
  View Abstract(2521)  Download PDF(1705)
Development of Ternary Phosphate-based Inorganic Dry Pre-lubricant Reagent and Its Applicatuion in Improving Forming Properties of Galvannealed Autosheets
  ZHAO Xiao-fei, MIAO Yu-fang, LI Min and YU Dong-yun
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):253-259
  View Abstract(2166)  Download PDF(1844)

Precision and Ultra-precision Machining

Chemical and Mechanical Polishing Mechanism of Cemented Carbide Tool Material
  YUAN Ju-long, MAO Mei-jiao, LI Min, LIU Shun, HU Zi-hua and WU Feng
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):260-267
  View Abstract(2173)  Download PDF(1724)
A Novel Polishing Method for High Precision Ceramic Balls Based on Magnetorheological Polisher
  XIAO Xiao-lan, YAN Qiu-sheng, PAN Ji-sheng and JIAO Jing-hao
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):268-274
  View Abstract(2689)  Download PDF(1734)
Experimental Study on PVA Based Viscoelastic, Magnetic and Abrasive Finishing and Optimization of Machining Parameters
  YAN Tao, LI Xiu-hong, LI Wen-hui, YANG Sheng-qiang and WANG Dong-liang
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):275-280
  View Abstract(2409)  Download PDF(1645)
Surface Formation Mechanism of Optical Glass by Rotary Ultrasonic Sawing
  SHEN Jian-yun, ZHU Xu, SONG Wei, CHEN Jian-bin, WU Hai-rong and WU Xian
  Published February 20, 2019
  2019,48(2):281-289
  View Abstract(2082)  Download PDF(1689)