Volume 48,Issue 1,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

版权页

版权页
  Published April 20, 2019
  2019,48(1)
  View Abstract(1801)  Download PDF(2340)

目次

目次
  Published April 20, 2019
  2019,48(1)
  View Abstract(1671)  Download PDF(1682)

专题主编简介

“高温涂层材料” 专题主编 李卫国
  Published April 20, 2019
  2019,48(1)
  View Abstract(1862)  Download PDF(1784)

专题序言

“高温涂层材料” 专题序言
  Published April 20, 2019
  2019,48(1)
  View Abstract(1699)  Download PDF(1787)

专题——高温涂层材料

Effect of Laser Shock Strengthening on Microstructure and High Temperature Tensile Properties of Aluminized Steel for Solar Thermal Power Generation
  LI Wei, XU Dong-liang, ZUO Lu, CHEN Jian, LI Chuan-chang, HE Jian-jun, REN Yan-jie, LI Cong, QIU Wei and ZHANG Sheng-de
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):1-9
  View Abstract(3094)  Download PDF(2156)
Effect of Micro-defects on the Mechanical Properties and Failure Mechanism of B2-NiAl High Temperature Coatings
  HUANG Xia, WANG Lu-sheng, ZHENG Hao-ran, TIAN Yu, DING Jun, SONG Kun and LU Shi-qing
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):10-21
  View Abstract(2577)  Download PDF(2082)
Conductive Protective Coating with Heat Oxygen-resistance for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Alloy Interconnect
  XIN Xian-shuang, ZHU Qing-shan and LIU Yan
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):22-29
  View Abstract(3033)  Download PDF(2008)
Effect of Vertical Cracks of Alumina Coating on Interface Failure under Thermal Load
  JIANG Wu-gui, ZOU Hang, XIA Yu-feng and ZHOU Yu
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):30-36
  View Abstract(2507)  Download PDF(1960)
Nanostructured T' Phase 8YSZ Spherical Feedstocks for Plasma Spraying and Application Prospects
  ZHOU Fei-fei, LIU Min, DENG Chun-ming, WANG Liang, HUANG Chang-xiang and WANG You
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):37-42
  View Abstract(3174)  Download PDF(1926)
Theoretical Characterization Model for the Residual Thermal Stress in Ultra-high Temperature Ceramic Matrix Composite Coatings under Effects of Temperature and Laminated Structures
  WANG Ru-zhuan, LUO Chun-xi, LI Ding-yu, XING An, JIA Bi and LI Wei-guo
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):43-48
  View Abstract(2378)  Download PDF(1875)
Shakedown Analysis of Al/SiC Functionally Graded Material (FGM) Coating Plate
  ZHENG Heng-wei, LI Ding-yu, CHEN Xiang, ZHANG Long, JING Xiao-fei, LIU Yan and WANG Dong-zhe
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):49-55
  View Abstract(2148)  Download PDF(1975)
Thermal Shock Damage Behaviour of Thermal Barrier Coatings Based on the Failure Energy Density Criteria
  LI Ding-yu, WANG Ru-zhuan, LI Wei-guo, ZHENG Heng-wei and WANG Xiao-rong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):56-61
  View Abstract(2450)  Download PDF(1838)
Temperature-dependent Model to Estimate the Surface Hardness of Thin Films
  MA Jian-zuo, CAO Xiao-feng and PENG Dian-zhong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):62-68
  View Abstract(2818)  Download PDF(1847)
Preparation of MoSi2 High Temperature Oxidation Resistant Coating by Slurry Infiltration Method
  CAO Jun, LIU Wei, ZHU Peng-fei, SUN Tie-long, LI Ji-wen, PAN Kun-ming and WEI Shi-zhong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):69-76
  View Abstract(2649)  Download PDF(2081)
Preparation and Thermal Conductivity of Sm2Ce2O7-Gd2Zr2O7 Composite Materials
  DUAN Qun-peng, YANG Shu-sen, ZHANG Wen-yu, DONG Peng, XIE Qiu-yang, ZHANG Hong-song and GUO Ya-dong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):77-82
  View Abstract(2122)  Download PDF(1860)
Effect of Thermal Exposure on Microstructure of Borosilicate Glass Coating on Ceramic Insulation Tile
  SUN Yu-lei, LI Ming-wei, ZHONG Ye-sheng, SHI Li-ping and HE Xiao-dong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):83-89
  View Abstract(2581)  Download PDF(1943)

Surface Functionalization

Research Progress for Desigh and Fabrication of LIS/SLIPS
  WU De-quan, ZHANG Da-wei, LIU Bei and LI Xiao-gang
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):90-101
  View Abstract(3734)  Download PDF(2365)
Advances in Surface Microstructure Antifouling Technology for Ship Hull
  LOU Tong, BAI Xiu-qin, YUAN Cheng-qing and YANG Zong-cheng
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):102-113
  View Abstract(2761)  Download PDF(2188)
Research Progress of Chemical Etching on the Surface of GaSb Semiconductor Material
  ZHANG Zhe, ZHAO Jiang-he, ZHANG Ming, XIONG Qing-yun and XIONG Jin-ping
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):114-125
  View Abstract(3324)  Download PDF(1946)
Experiment and Theoretic Analysis of Linear Polarized Laser Oblique Shock
  SUN Bo-yu, QIAO Hong-chao, LU Ying, ZHAO Ji-bin, WU Jia-jun, HU Tai-you and YANG Hao
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):126-132
  View Abstract(2662)  Download PDF(1900)
Properties and Anti-reflection Performance of Y2O3 Films with Different Crystal Structures on Diamond
  CHEN Liang-xian, LIU Jin-long, FENG Yin-nan, YAN Xiong-bo, AN Kang, WEI Jun-jun and LI Cheng-ming
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):133-140
  View Abstract(2580)  Download PDF(1883)
Effects of Peptides with Different Peptides Chains on the Hydrophobicity of the Peptide Modified Metal
  MA Chun-ying, YUAN Cheng-qing and XIAO Jin-fei
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):141-146
  View Abstract(2501)  Download PDF(1797)
Study on Surface Strengthening of 45 Steel Based on High Pressure Pure Water Jet
  YE Feng, WU Mei-ping, MIAO Xiao-jin and SONG Lei
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):147-153
  View Abstract(2421)  Download PDF(1858)
Preparation and Characterization of Polylactic Acid-Polypyrrole/Silver Multilayer Composite Antibacterial Film
  MAO Long, YAO Jin, LIU Yue-jun and BAI Yong-kang
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):154-160
  View Abstract(2451)  Download PDF(1751)
Preparation Process of Nanoporous Structure on Stainless Steel Surface by Orthogonal Experimental Methods
  ZHOU Xiong and HU Guang-hong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):161-167
  View Abstract(2433)  Download PDF(1991)
Optimization of Laser Cladding Repair Process Parameters for Thin-wall Parts
  ZHANG Fu-zhen, SUN Wen-lei, WANG Ke-dian and ZHANG Guan
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):168-174
  View Abstract(2434)  Download PDF(1849)
Comparative Study of Surface Modified Carbon Fiber Capillary Wicks in Loop Heat Pipe
  LIU Jun-yu, LUAN Tao, LIU Long-fei and ZOU Yong
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):175-181
  View Abstract(2320)  Download PDF(1841)

Friction, Wear and Lubrication

Microstructure and Friction Properties of Directional Solidification Coatings Formed by Ni60/Aluminium Bronze after Spraying
  YANG Xiao-tian, FU Xiao-yue, DUAN Jun-ling, LI Xiu-qian, WEI Heng-li and LI Wen-sheng
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):182-190
  View Abstract(2373)  Download PDF(1837)
Preparation and Tribological Property of TiO2/W Composite Coating on Ti6Al4V by Micro-arc Oxidation
  WANG Qi-chao, DU Nan, WANG Shuai-xing and ZHAO Qing
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):191-199
  View Abstract(2280)  Download PDF(1810)

Corrosion and Protection

Research Progress on Residual Stress in Laser Additive Manufacturing
  DU Chang, ZHANG Jin, LIAN Yong, YUAN Xiao-min and Michael Y. Huo
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):200-207
  View Abstract(2491)  Download PDF(1981)
Research and Application of Polyaniline in Anti-corrosion
  WANG Xia, HOU Li, ZHANG Dai-xiong, ZHOU Wen-jie and GU Yue
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):208-215
  View Abstract(2422)  Download PDF(1807)
Research Progress on Mixture Microbial Corrosion and Analytical Method on Metal Surface
  XU Ping, REN Heng-yang, WANG Chang-zheng and ZHANG Ya-jun
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):216-224
  View Abstract(2715)  Download PDF(2057)
Comparative Investigation of Ultrasonic Cavitation Erosion Mechanism for Low-carbon and 304 Stainless Steels
  ZHUANG Dong-dong, CHEN Wen-bo, OUYANG Ya-dong, JIA Yi, LI Yang and LIU Hai-xia
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):225-233
  View Abstract(2600)  Download PDF(2043)
Effect of Micro-arc Oxidation Treatment on Corrosion Resistance of Carbon Steel Surface to LBE
  ZHU Qiang, ZHAO Jun, LEI Yu-cheng and CHEN Wen-bin
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):234-240
  View Abstract(2618)  Download PDF(1918)
Research Progress of Layered Double Hydroxide Corrosion Resistant Materials
  LI Wen-tao, ZHOU Sheng-guo and ZHAO Wen-jie
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):241-248
  View Abstract(2440)  Download PDF(2034)
Effect of CO2 Corrosion on Repeated Impact Fatigue Properties of Drill Pipe Materials
  LIN Yuan-hua, LI Bing and PAN Jie
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):249-255
  View Abstract(2214)  Download PDF(1840)
Erosion Damage Mechanism of the Single CrAlTiNi Coating on the Titanium Alloy Surface
  YANG Zhu-fang, GENG Ming-rui, HE Guang-yu and LI Yu-qin
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):256-261
  View Abstract(2530)  Download PDF(1884)
Corrosion Behavior of 7475 High-strength Aluminium Alloy in Marine and Rural Atmosphere Environments
  YANG Xiao-kui, ZHANG Lun-wu, HU Bin, ZHANG Shi-yan, LIU Ming, XIANG Yun-liang, XIANG Jiang-tao, MU Xian-liang and LUO Lai-zheng
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):262-267
  View Abstract(2491)  Download PDF(1818)

Coating Material and Technology

Effect of Ti/Al Transition Layer on Properties of Co-doped Diamond-like Carbon Films
  ZHOU Yong, KONG Cui-cui, LI Xiao-wei, SUN Li-li, GUO Peng, ZHOU Jia, LI Yu-hong, LI Wen-xian, WANG Ai-ying and KE Pei-ling
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):268-275
  View Abstract(2337)  Download PDF(1879)
Effect of Etching on Bonding of Plasma Chromizing Layer on High Carbon Martensitic Stainless Steel
  MENG Tian-xu, GUO Qi, XI Wen, DING Wen-qiang, YU Sheng-wang, LIN Nai-ming and LIU Xiao-ping
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):276-284
  View Abstract(2507)  Download PDF(1833)
Microstructures and Properties of Niobium Coating on H13 Steel Substrate by Electrospark Deposition
  LUAN Cheng-qun, WANG Wen-quan and KUANG Li-xiang
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):285-290
  View Abstract(2424)  Download PDF(1918)
Research Progress of Coating Thickness Distribution Model by Electrostatic Spraying
  ZHANG Shu-zhen, MAO Wei, ZHEN Jing-bo and LI Chun-ling
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):291-297
  View Abstract(2843)  Download PDF(2056)
Properties of DLC Composite Films Prepared by PECVD and Application of Mold
  ZHANG Er-geng and CHEN Qiang
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):298-304
  View Abstract(2608)  Download PDF(1828)

Precision and Ultra-precision Machining

Overview of Ultrasonic Vibration Assisted Machining Technology on Fiber Reinforced Composites
  SHI Zhen-yu, CUI Peng, LI Xin, WAN Yi, YUAN Jie and CAI Yu-kui
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):305-319
  View Abstract(2982)  Download PDF(1893)
Influence of Sliding Friction Contact on the Quality of Busbar Bending Forming
  YUE Xue-hu, FAN Yu-jin and LI Peng-yuan
  Published January 20, 2019
  2019,48(1):320-325
  View Abstract(2319)  Download PDF(1893)