Volume 47,Issue 8,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题——2017 年国家自然科学基金研究进展

Bainite Coating Strengthened by Nano-twins and Its Wear Resistance
  ZHOU Ye-fei, WANG Shao-feng, XING Xiao-lei and YANG Qing-xiang
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):1-7
  View Abstract(2259)  Download PDF(1874)
Formation Mechanism and Influencing Factors of the Polygonal Wear of High-speed Train Wheels
  ZHAO Xiao-nan, CHEN Guang-xiong, CUI Xiao-lu, LYU Jin-zhou, ZHANG Sheng and ZHU Qi
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):8-13
  View Abstract(2120)  Download PDF(1476)
Research Progress of Bionic Surface Texture and Its Application Prospect in Oil and Gas Equipment Field
  WANG Guo-rong, LIAO Dai-sheng, JIANG Shi-kai, HE Xia, LIAO Wen-ling, ZHONG Lin, JIANG Long and YANG Chang-hai
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):14-22
  View Abstract(2390)  Download PDF(1502)
Research Status on Cracking of Thermal Barrier Coatings against CMAS Corrosion
  WANG Wei-ze, FANG Huan-jie and HUANG Ji-bo
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):23-29
  View Abstract(1983)  Download PDF(1338)
Microstructure and Properties of High Entropy Alloy Wear-resistant Layer for High-speed Train Brake Disc
  CAO Zhen-fei, QI Hai-bo, LIN Qi, BAO Da-zhi, MEN Xiao-ling and WANG Jian-yu
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):30-35
  View Abstract(2518)  Download PDF(1441)
Formation Mechanism of Al and Zn Coating by Solid Diffusion on AZ81 Magnesium Alloy Surface
  LIU Wen-xu, LI Xiu-lan and ZHOU Xin-jun
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):36-41
  View Abstract(2017)  Download PDF(1302)

Surface Functionalization

Fatigue Assessment of Welded Joints Treated by High Frequency Mechanical Impact
  ZENG Wen-jie, HU Zhen-dong and GAO Yu-kui
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):42-50
  View Abstract(2244)  Download PDF(1279)
Low Temperature Preparation and Microstructure Adjustment of High Transmittance Silicon Oxide Coatings
  ZHANG Dong, CHEN Ren-de, ZHI Li, KE Pei-ling and WANG Ai-ying
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):51-57
  View Abstract(2087)  Download PDF(1364)
Effect of Electrochemical Preparation and Silver Modification of ZnO on Its Photocatalysis
  WEI Shou-qiang, ZHANG Yu, ZHAO Jia-xin, DAI Shi-hang, SUN Jin-song and SHAO Zhong-cai
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):58-63
  View Abstract(2210)  Download PDF(1222)
Influence of Negative Current on Bioactivity Coating Prepared by Micro-arc Oxidation on TC4 Alloy
  KANG Jia, WANG Shuai-xing, SHAO Zhi-song, LIU Xiao-hui, ZHAO Qing, MA Gang and DU Nan
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):64-70
  View Abstract(1767)  Download PDF(1411)
Fabrication of Super-hydrophobic Copper Foam and Its Application in Oil-Water Separation
  CAO Kun, HU Ling-yu, LIU Chun-miao, LIU Xin-lan and YANG Yan-qiu
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):71-76
  View Abstract(2421)  Download PDF(1301)
Study on Microhardness of Laser Cladding NJ-4 Powder
  LI Jin-hua, LI Gao-song, ZHANG De-qiang and CHEN Xiang
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):77-83
  View Abstract(2102)  Download PDF(1375)
Ultrasonic Shock Treatment and Finite Element Simulation of Shaft Hole
  TANG Liang, LIU Zhong-wei, WANG Wen-jian, YAN Li and ZHU You-li
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):84-89
  View Abstract(1824)  Download PDF(1250)

Friction, Wear and Lubrication

Wear Behavior of Cr7C3 Coating and GCr15 Substrate for Sprag Overrunning Clutch
  LEI Mei-juan, TIAN Ling, SHI Jin-da and LIU Bei-bei
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):90-97
  View Abstract(1839)  Download PDF(1259)
Effects of Nitrogen-containing Borate Ester on Tribological Properties and Surface Quality of Rolled Aluminium Sheet
  ZHAO Yong-tao, SUN Jian-lin, WANG Cheng-long and ZHANG Hong-song
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):98-104
  View Abstract(2090)  Download PDF(1343)
Effect of Remelting on Microstructure and High Temperature Wear Resistance of NiCrBSi Coating
  DONG Tian-shun, LI Xiao-bing, LI Guo-lu, WANG Hai-dou, LIU Ming and ZHOU Xiu-kai
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):105-112
  View Abstract(1956)  Download PDF(1189)
Fabrication and Cutting Performance of Micro- and Nano-crystalline Diamond Coated Spade Drills
  XIANG Dao-hui, GUO Zhen-hai, FENG Hao-ren, YAO Yun-long, LIU Zhong-yun and ZHAO Bo
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):113-120
  View Abstract(2109)  Download PDF(1519)
Finite Element Simulation and Experiment on the Forming of Laser Composite Textured Roll
  FU Yong-hong, ZHOU Ying-hong, FU Hao, PAN Cai-yun and HU Guang-yao
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):121-128
  View Abstract(1954)  Download PDF(1234)
Preparation of Flaky Nano-MoS2 and Its Anti-friction and Anti-wear Performance in Oil
  MEI Tang-jie, GUO Jun-de, LI Yue, LIU Qi and DONG Guang-neng
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):129-138
  View Abstract(2857)  Download PDF(1786)
Self-reparing Layers Analysis on the Surface of Iron-based Metal Friction Pairs
  SHUI Guo-hong, YANG Yi, WU Ming-xia, YANG Gang, WANG Li-bo and HUANG Yuan
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):139-146
  View Abstract(2150)  Download PDF(1322)
Effects of Laser Surface Texturing on Friction and Wear Properties of 45 Steel
  LI Ya-jun, PANG Xian-juan, SUN Le-min, NIU Yi-xu and ZHANG Yong-zhen
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):147-154
  View Abstract(1931)  Download PDF(1283)
Effect of Heat Treatment Temperature on Structure and Properties of Atmospheric Plasma Sprayed 316L Stainless Steel Coatings
  LIU Li-ming and ZHANG Chao
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):155-161
  View Abstract(1997)  Download PDF(1575)
Preparation of Ni/Cu-Cr3C2/Co Gradient Coating in the Combination of Laser Alloying and Laser Cladding Technologies on Copper Products
  ZHAO Jian, LIU Guang, MA Bing, ZHENG Zi-yun, LI Tian-yi and DAI Yu
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):162-169
  View Abstract(2027)  Download PDF(1329)
Effect of Adhesive Contact Failures on Single Crystal Copper with Different Diamond Radius
  CHEN Jing-jing, HU Hong-jun and LAI Lian-feng
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):170-174
  View Abstract(1945)  Download PDF(1365)

Corrosion and Protection

Cavitation Erosion Resistance of Ni-based Alloy Sprayed and Fused Coatings in NaCl Solution
  LIU Hai-tao, DING Zhang-xiong, HUANG Bao-xiang and YUAN Cheng-qing
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):175-181
  View Abstract(2028)  Download PDF(1327)
Research Progress on Microbiological Induced Corrosion of Metallic Materials under Ocean Environment
  TIAN Feng, BAI Xiu-qin, HE Xiao-yan and YUAN Cheng-qing
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):182-196
  View Abstract(2684)  Download PDF(1496)
Microstructure and Corrosion Resistance of Chromium-free Composite Passive Film
  ZHENG Xing-rui, LIU Cheng, YU Xiao-hua, ZHANG Yan-nan and LIU Jian-xiong
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):197-203
  View Abstract(2257)  Download PDF(1351)
Influence of Temperature on the Corrosion Morphology of Carbon Steel in CO2/Brine and Its Description Method
  BAI Hai-tao, WANG Yong-qing, MA Yun, REN Peng and ZHANG Ning-sheng
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):204-210
  View Abstract(2322)  Download PDF(1379)
Synthesis and Inhibition Mechanism of Mussel-inspired Adhesive Polymers in Waterborne Coatings on Carbon Steel
  YANG Ming-liang, WU Jian-hua, LI Zhi-qin, SU Ya-li, FANG Da-qing and ZHENG Tian-shui
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):211-219
  View Abstract(2267)  Download PDF(1485)
Preparation of Copper Alloys Based Low Surface Energy Composite Film and Its Corrosion Resistance
  GU Qiang, CHEN Ying, CHEN Dong, ZHANG Ze-ting, LI Xiao-jiang and LIU Hao-ran
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):220-228
  View Abstract(1969)  Download PDF(1190)
Research Status on the Corrosion of Sink Rollin Molten Zinc
  XI Yan-jun and LIU Yong-jun
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):229-235
  View Abstract(2101)  Download PDF(1302)
Analysis of Surface Morphology and Failure Mechanism of Railway Relay Contacts
  LI Wen-hua, LI Shuang, LU Wen-jiang and ZHAO Yue-shan
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):236-243
  View Abstract(2028)  Download PDF(1468)
Experimental and Simulation Study on Intergranular Corrosion Mechanism of Brass
  YANG Zhi-yong, LI Ming-zhe, HAO Yi-lei, LIU Kai-li, SI Hui-ling and LIU Dong-mei
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):244-250
  View Abstract(2427)  Download PDF(1337)
High Temperature Corrosion Behavior of S30432 in Different Coal Ash/Flue Gas
  ZHANG Min-qiang, HUANG Li-qin, LIU Guang-ming, LIU Yu-gang, WANG Yuan-kui and MAO Xiao-fei
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):251-256
  View Abstract(2202)  Download PDF(1290)

Coating Material and Technology

Titanium-oxide Thin Films Prepared by Magnetron Sputtering Method
  WANG Bo, WEI Shi-cheng, WANG Yu-jiang, GUO Lei, LIANG Yi, PAN Fu-sheng and XU Bin-shi
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):257-264
  View Abstract(2547)  Download PDF(1382)
Effects of Temperature and Thickness on Residual Stresses of Nano-diamond Coating
  ZHANG Yong, YUAN Jian-hui, TAN Li-ming, CHEN Xiao-xiao, YAO Yang-guang and GU Qing-shan
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):265-270
  View Abstract(2247)  Download PDF(1310)
Microstructure Characterization of In-situ Synthesized VC Reinforced CoCrCuFeNiMn High-entropy Alloy-based Coatings by Plasma Cladding
  WANG Hu, WANG Zhi-hui, LI Hong-bo, HE Ding-yong, PANG Guo-xing and XIE Zheng
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):271-275
  View Abstract(2344)  Download PDF(1284)
Technology Improving the Stability of Ni-Cr Alloy Film Resistance
  QI Yun-juan and DENG Yong-sheng
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):276-279
  View Abstract(2092)  Download PDF(1251)

Precision and Ultra-precision Machining

De-painting Technology Based on Ultrasonic Compounding of Molten Salt and Technology Optimization
  ZHANG Bao-cai, SUN Yi-hang, JIA Xiu-jie, LI Fang-yi, YANG Ming-bin, XIN Ben-li, WANG Xing and WANG Guang-cun
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):280-287
  View Abstract(2211)  Download PDF(1303)
Optimal Parameters of Electro-polishing for 316 Stainless Steel
  LIU Kun-kun, SUN Ling-li, HO Hsin-shen and ZHANG Er-liang
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):288-294
  View Abstract(3620)  Download PDF(1631)
Effects of Ultrasonic Impact Technology on Surface Quality of 16MnR Cross Joint
  YU Ying-xia, LIU Yi-fan and HE Bo-lin
  Published August 20, 2018
  2018,47(8):295-301
  View Abstract(2175)  Download PDF(1296)