Volume 47,Issue 7,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—High Surface Integrity Processing

Experimental Research on Step Cut Process of Silicon Wafer
  YIN Shao-hui, YANG Hong-liang, CHEN Feng-jun, GENG Jun-xiao and ZHANG Jun-jie
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):1-7
  View Abstract(3166)  Download PDF(1910)
Control Algorithm of Feed Rate in Five-axis Linkage Machining
  GENG Jun-xiao, LI Li-wei, LI You-gang and YIN Shao-hui
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):8-14
  View Abstract(2481)  Download PDF(1533)
Uniform Distribution Characteristic of Fine Diamond Abrasive Particles Based on High Voltage Electrostatic Spraying
  CHEN Feng-jun, ZHANG Lei, YIN Shao-hui, HUANG Shuai and HAO Shan-mei
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):15-20
  View Abstract(1977)  Download PDF(1245)
Mirror Grinding Process for Aluminum Alloy Using Elastic Grinding Wheel
  YUAN Wei-jie, DENG Ri-tao, YANG Zhen-tao and YIN Shao-hui
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):21-27
  View Abstract(2654)  Download PDF(1362)
Experimental Study on Magnetorheological Finishing Using Large Polishing Tool for Zirconia Ceramic Plane
  GUO Mei-jian, LUO Hu, WANG Chang-bing, YIN Shao-hui, CHEN Feng-jun and GUO Yuan-fan
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):28-34
  View Abstract(2483)  Download PDF(1788)
Overview and Expectation on Gear Anti-fatigue Manufacture by Ultrasonic-assisted Machining
  BIE Wen-bo, ZHAO Bo, WANG Xiao-bo, CHEN Fan and ZHANG Yue-min
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):35-51
  View Abstract(2277)  Download PDF(1770)
Effects of Heating Temperature on Mechanical Properties of Ni-P/Ti/DLC Multilayer Films
  TANG Kun, ZHU Yong-jian, TAN Ke-cheng, ZHANG Jian, PENG Wen-bo and WANG Yu
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):52-58
  View Abstract(2123)  Download PDF(1501)
Friction and Wear Properties of Ni-P/Ti/DLC Multilayer Films
  TANG Kun, TAN Ke-cheng, ZHANG Jian, PENG Wen-bo, ZHU Yong-jian and WANG Yu
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):59-66
  View Abstract(2151)  Download PDF(1420)
Effects of Molding Parameters on Profile Deviation of Aspheric Lenses
  ZHU Ke-jun, OUYANG Bo, XU Bo-wen, XU Zhi-qiang and ZHANG Gao-feng
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):67-72
  View Abstract(2114)  Download PDF(1357)
Surface Topography and Accuracy Characteristics of Electrochemical Abrasive Belt Finishing of Rotational Groove
  PANG Gui-bing, XIN Kai-kai, XU Wen-peng, CAI Xiao, GAO Teng and BU Fan-ling
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):73-82
  View Abstract(1999)  Download PDF(1303)
Experimental Study on Electrochemical Polishing of Copper
  MA Ning, LIU Jia-ning, CHEN Yang, LI Jing-chun, SHAN Bao-feng and ZHAO Shu-guo
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):83-89
  View Abstract(3402)  Download PDF(1428)
Optimization Algorithm of Tool Axis Vector Interpolation in Five-axis Linkage
  WANG Yu-tao, TANG Qing-chun, ZHOU Ze-xi and LI Guo-qiang
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):90-95
  View Abstract(2062)  Download PDF(1542)
3D Tool Error Compensation
  TANG Qing-chun, ZHOU Ze-xi, WANG Yu-tao and XIE Dong
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):96-103
  View Abstract(2599)  Download PDF(1522)
Influence of Ultrasonic Polishing and Magnetic Abrasive Finishing Processing Parameters on Surface Roughness of Sapphire
  GENG Qi-dong and LI Chun-yan
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):104-111
  View Abstract(2026)  Download PDF(1345)
Experimental Study on Magnetic Abrasive Finishing K9 Optical Glass
  GENG Qi-dong and Li CHUN-yan
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):112-118
  View Abstract(2227)  Download PDF(1354)
Effect of Electrochemical Mechanical Machining on Surface Quality and Convexity of Bearing Rollers
  WEI Ze-fei, LI Lei, SHE Dong-sheng and XU Wen-ji
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):119-124
  View Abstract(2072)  Download PDF(1290)
Experimental on Bidirectional Composite Vibration-assisted Magnetic Abrasive Finishing
  SUN Yan, LAN Yong, YANG hai-ji and CHEN Yan
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):125-131
  View Abstract(2121)  Download PDF(1463)
Effect of Grinding on the Stability and Sensitivity of Oxide Film Removal Quality
  WEI Ze-fei, LI Lei, SHE Dong-sheng, LI Kun and XU Wen-ji
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):132-138
  View Abstract(2143)  Download PDF(1233)
Influence of Tool Angle on Contour Precision of Complicated Surface
  WU Zhi-qing and TANG Qing-chun
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):139-145
  View Abstract(2257)  Download PDF(1380)

Surface Functionalization

Surface Modification and Dispersibility Evaluation of Silica Fume
  GUO Li-ping, LEI Dong-yi, CHEN Bo and WU Yue
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):146-151
  View Abstract(2349)  Download PDF(1333)
Preparation of Vanadium Oxides Thermochromic Thin Films in Sputtering Method and Electrical Properties
  ZHU Yu, LIU Si-yang, ZHU Zi-shu and ZHU Wei
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):152-159
  View Abstract(2124)  Download PDF(1458)
Effects of Ultrasonic Deep Rolling Force on Microstructure and Surface Properties of Ti-6Al-4V
  GUAN Liang-peng and WANG Wei-ze
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):160-166
  View Abstract(1950)  Download PDF(1675)
Effects of Rare Earth Content on Microstructure and Properties of Composite Carbon-Niobiumizing Coatings Prepared on 20CrMnTi Steel
  ZHENG Pan, SHANG Jian and ZHANG Yue
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):167-172
  View Abstract(2009)  Download PDF(1352)
Effects of Indirect Strengthening by Pure Water Jet on Surface Roughness and Residual Stress of 18CrNiMo7-6 Steel
  SUN Jun-jie, DENG Chong-qi, QU Chen-ming and WANG Wen-tao
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):173-178
  View Abstract(1870)  Download PDF(1162)
Structure and Electrical Properties of N-doped Nanocrytalline Diamond Films
  GONG Yao-ting
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):179-184
  View Abstract(1910)  Download PDF(1288)

Corrosion and Protection

Influence of Atmospheres on Morphology, Microstructure and Properties of Laser Cladding IN718 Coatings
  LI Dong, ZHANG Qun-li, ZHANG Jie, YAO Jian-hua and Volodymyr S. Kovalenko
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):185-190
  View Abstract(2552)  Download PDF(1560)
Particle and Coating Formation Characteristics during Arc Spraying with AlMg/Al2O3 Cored Wires
  LUO Xing, HE Ding-yong, ZHOU Zheng, WANG Guo-hong, WANG Zeng-jie and WU Xu
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):191-196
  View Abstract(2055)  Download PDF(1353)
Corrosion Behaviour and Mechanism of Delay Circuit in High Temperature and Humidity Environment
  WEI Xiao-qin, ZHANG Lun-wu, XIAO Yong, WANG Yan-yan, ZHAO Fang-chao and WANG Shi-wei
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):197-202
  View Abstract(2147)  Download PDF(1398)
Effects of Current Density in Electrolyte Containing Graphene on Properties of 2024 Aluminum Alloy Micro-arc Oxidation Coating
  TANG Yu-hao, XIANG Dong, LI Dong-hao, WANG Lei, WANG Ping and HAN Pei-dong
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):203-208
  View Abstract(2564)  Download PDF(1293)
Constituents and Reaction Mechanism of Electrochemical Conversion Coating on Magnesium Alloys
  LIU Zhi-jiang and ZHU Wei-guo
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):209-213
  View Abstract(2072)  Download PDF(1279)
Effects of C19H42NBr on Corrosion Resistance of Electro-synthesized Cobalt Oxide/Polyaniline Composite Coatings
  HAO Jian-jun and MU Shi-hui
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):214-218
  View Abstract(1947)  Download PDF(1393)
Toxicity Estimation and Inhibition Performance Research on Mild Steel of Three Quinoline Derivatives in 1M Hydrochloric Acid
  ZHOU Kun, JIANG Lu and XIANG Bin
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):219-224
  View Abstract(2242)  Download PDF(1328)
Effect of Wielding Gases on Corrosion Resistance of SUS304 MAG Welding Joints
  LIU Zhi-ping, LU Er-jing, ZHANG Yan-hui, HAO Xiao-wei, MA Fu-qiang and SHEN Chang-bin
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):225-229
  View Abstract(2337)  Download PDF(1197)

Coating Material and Technology

Electrodeposition of Al-Ni Alloy Coatings in AlCl3/Trimethylamine Hydrochloride Ionic Liquid
  HOU Yuan-yuan, LI Rui-qian, LIANG Jun, SU Pei-bo and JU Peng-fei
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):230-235
  View Abstract(2422)  Download PDF(1380)
Microstructure of Electro-spark Deposition Zr-based Amorphous Coating on ZL101
  HE Yan-ling, WANG Yan-fang, SI Shuang-shuang, SONG Zeng-jin, SUN Xu and SHI Zhi-qiang
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):236-240
  View Abstract(1992)  Download PDF(1200)
Electroless Nickel Plating of Fiber Bragg Gratings and Influence Factors of Coating Properties
  ZHU Yue-hong and WEN Ji-hua
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):241-245
  View Abstract(2336)  Download PDF(1288)
Growth and Microstructure of Tantalum Film Deposited by Arc Ion Plating Method
  CHEN Da-jun, LI Zhong-sheng, WU Hu-lin, CHEN Han-bin, CONG Da-long and HE Qing-bing
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):246-251
  View Abstract(1956)  Download PDF(1357)

Precision and Ultra-precision Machining

Spheroidal Machining Test Based on Variable Turning Curvature Grinding Method with Single Turntable
  GUO Wei-gang, YUAN Ju-long, XIANG Zhen, ZHOU Fen-fen, LYU Bing-hai and ZHAO Ping
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):252-258
  View Abstract(2578)  Download PDF(1255)
Application of Nonsubsampled Contourlet Transformation in Steel Strip Image Denoising
  YANG Jian-xin and WANG Zhong-ye
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):259-264
  View Abstract(1984)  Download PDF(1453)
Simulation and Experimental Analysis of Ultrasonic Vibration Assisted Creep Feed Grinding Temperature Field
  LI Sha and WANG Kai-lin
  Published July 20, 2018
  2018,47(7):265-269
  View Abstract(1937)  Download PDF(1201)