Volume 47,Issue 1,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Surface Functionalization

Fabrication and Emulsified Oil/Water Separation Properties of Superwettable Stainless Steel Fiber Felts
  LUO Wen, ZHU Hai-yan, YU Shi-ping, GUO Peng-ye, SHANG Zhen-zhen, CAI Ming-juan, YAN Zi-yao, ZHONG Wen, YU Xin-quan and ZHANG You-fa
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):1-7
  View Abstract(3241)  Download PDF(2258)
Optimization of Shot Peening Process Parameters Based on CFD-DEM Simulation
  LIU Xue-mei, GU Jia-wei, QI Guo-dong, YANG Lian-sheng and LI Ai-ping
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):8-15
  View Abstract(2573)  Download PDF(1866)
Distribution Rule of Residual Stress Field of Zirconium Alloy Induced by Shot Peening
  HUANG Xiao-bo, LIU Hong-fei, GAO Yu-kui and XU Kun-hao
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):16-20
  View Abstract(2598)  Download PDF(2149)
Preparation and Oxidation Resistance of Ni-based Alloy Coating with High Cr Content by Electric Arc Spraying
  ZHAO Ya-xuan, WANG Shao-gang, YE Qing-feng, CHEN Yuan and ZHAO Li
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):21-26
  View Abstract(2669)  Download PDF(1784)
Effects of Aging Temperature on Super-hydrophilic Stability of Chemical Etching 304 Stainless Steel
  WANG Yan-wei, ZHU Guang-ming, ZHAO Pi-yang, MIN Fan-lei, CAO Xiao-lin, DING Ming-kai, YIN Ji-li, ZHAI Xiao-qing and GUO Na-na
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):27-32
  View Abstract(2804)  Download PDF(1960)
Effects of Doping on Leakage Current and Ferroelectricity of Bismuth Ferrite Films
  XIE Yuan-tao, WANG Feng-qi, ZHANG Yi-ze and CAI Wei
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):33-38
  View Abstract(2659)  Download PDF(1932)
Near-infrared Absorption and Heat Resistance of Graphene Modified Polyurethane/Sm2O3 Composite Coating
  ZHANG Wei-gang and WU Jia-jia
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):39-44
  View Abstract(2405)  Download PDF(1834)
Effects of Sol-Stearic Acid Sealing on Adhesion of Electrodeposited Zinc to Aluminium Cathodes
  LIU Jian-hua, TAN Min, PENG Ying, LIU Shuang-yi and XIAO Li
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):45-50
  View Abstract(2385)  Download PDF(1940)
Progress in Superhydrophobic Anti-icing Coating for Transmission Line
  WU Ya-ping, LI Xin-geng, MI Chun-xu, ZONG Li-jun, WANG Xiao-ming, GUO Kai and SONG Fu-ru
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):51-59
  View Abstract(2781)  Download PDF(2122)
Influencing Factors and Prediction Model of Material Surface Wettability
  JIANG Hua-yi, ZHANG Yi-xiang, LIANG Ai-guo and QI Hong-yuan
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):60-65
  View Abstract(3365)  Download PDF(3286)

Friction, Wear and Lubrication

Fretting Fatigue of Si-Al Alloy Diesel Engine Block Fastening Surface
  ZHANG Yi, LI Jie, CAI Qiang and GE Yao
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):66-71
  View Abstract(2479)  Download PDF(1941)
Influence of Ionic Liquids on Friction and Lubrication Performance of Lubricants as Additives
  ZHANG Dong, PANG Qing-qing, YANG Shu-yan and GUO Feng
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):72-77
  View Abstract(2593)  Download PDF(2267)
Lubrication Analysis of Commutation Position of Reciprocating Gear Rack
  XU Cai-hong, WANG You-qiang, ZHANG Tong-gang and WANG Li-mei
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):78-84
  View Abstract(2232)  Download PDF(2020)
Optimization of Micro-arc Oxidation Electrolyte for Ti2AlNb Alloy and Wear Resistance of Coatings
  LIU Huan-huan, WANG Shuai-xing, LIU Xiao-hui, ZHAO Qing, YU Li-xia, GAO Ao and ZHONG Hong
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):85-91
  View Abstract(2546)  Download PDF(1732)
Effects of Load and Sliding Velocity on Dry Friction Properties of Mg-based Bulk Metallic Glass
  LYU Zhi-jia, HE Zhi-yong, ZHENG Qiang, BAO Ming-dong, FENG Chao and XU Xue-bo
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):92-99
  View Abstract(2842)  Download PDF(1865)

Corrosion and Protection

Preparation of Silicon Nitride Doped Epoxy-based Composite Coatings and Their Corrosion Resistance
  ZHANG Yong-xing, CHEN Shou-gang, LI Hang, ZHANG Meng and CHENG Yu-feng
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):100-108
  View Abstract(2788)  Download PDF(1998)
Ultrasonic Cavitation Erosion Behavior and Mechanism of Pb-Brass Alloy in Different Liquids
  ZHANG Tao, LIU Hai-xia, KANG Can and LI Xiu-ge
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):109-115
  View Abstract(2538)  Download PDF(1827)
A Review on Evaluation Technology of Oil-Gas Pipelines with Corrosion Defect
  HUANG Kun, WU Jia-li, QUAN Kai and KONG Ling-zhen
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):116-122
  View Abstract(2532)  Download PDF(2048)
Analysis of Erosion Effect of Environmental Factors on Polyimide Films and Coatings
  WANG Dan, GAO Zhi-min, LI Zhong-hua, MAN Yan-ru and GAO Yuan
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):123-128
  View Abstract(2888)  Download PDF(1784)
Causes of Marine Transportation Mildew of Coated Glass
  WANG Qi, ZHAO Hui-feng, ZHANG Zhen-hua, ZHOU Li and JIANG Hong
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):129-134
  View Abstract(3050)  Download PDF(2335)
Diffusion Numerical Simulation of Zinc in Sherardizing
  GAO Hai-yun, LI Xiao-bo, FENG Wen-ying and PENG Dian
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):135-141
  View Abstract(2604)  Download PDF(1977)
Failure Process Analysis of Electrodes with TiB2-ZrB2/Ni Coatings for Spot Welding Galvanized Steel Sheet
  XIAO Yao, LI Zhi, QIN Fu-cheng, WANG Chong, DONG Shi-jie and LUO Ping
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):142-148
  View Abstract(2359)  Download PDF(2022)
Development and Application of a HAP Type Efficient Corrosion and Scale Inhibitor
  GAO Qing-Hua
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):149-153
  View Abstract(2193)  Download PDF(1928)
Factors Influencing Corrosion Resistance of Reinjection Water Treatment System in a Gas Processing Plant in Northern Shaanxi
  MA Yun, ZHANG Qing-bo, FAN Yang-jie and LU Ya-ting
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):154-159
  View Abstract(2463)  Download PDF(1921)
Surface Corrosion and Corrosion Prevention of 6xxx-series Aluminium Al-loy
  WANG Hui-ting, SHI Na, LIU Zhang, XING Ya-long, ZHAO Yao, SHAO Chuang-jiang and XING Ya-zhe
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):160-167
  View Abstract(3296)  Download PDF(4358)
Chromium-free Passivating Technology Based on BTA and TTA for Copper
  SONG Jiu-long, CHEN Wen-ge and ZHENG Yan
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):168-175
  View Abstract(3907)  Download PDF(2317)
Microstructures and Properties of Laser Cladding Al/Zr+B4C/Y2O3 Composite Coatings on AZ91D Magnesium Alloys
  GUO Yu, ZHANG Ying-qiao, ZHANG Tao and LIU Sheng-yao
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):176-180
  View Abstract(2821)  Download PDF(2443)
Electrochemical Performance of Surface Modification Coatings on Aluminum Alloy in Marine Environment
  LI Xiao-juan, LIU Dong, LIU Zhe and LI Bing-zhong
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):181-185
  View Abstract(2294)  Download PDF(1829)
Hot-dip Aluminizing Technology of 35CrMo Steel
  GUO Li-juan, ZHANG Xiao-hua, XU Ji-chang2, TAN Zhe and WANG Wei
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):186-191
  View Abstract(2493)  Download PDF(1909)

Coating Material and Technology

Property of TiN Coating on Surface of Ti Bipolar Plate
  TAO Tao, CHEN Gang, GAO Ping-ping, XIE Zhi-yong and LIU Chun-xuan
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):192-197
  View Abstract(2812)  Download PDF(1988)
2024 Aluminum Alloy Anodic Oxidation in Mixed Acid
  DAI Yi-fan, SHEN Shi-tai, LU Jie-qin and WEI Guo-ying
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):198-202
  View Abstract(2818)  Download PDF(2091)
Effects of Pretreatment on Quality and Adhesion of Diamond Films on Cemented Carbides
  XIONG Chao, LI Lie-jun, SU Dong-yi and PENG Ji-hua
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):203-210
  View Abstract(3165)  Download PDF(1710)
Investigation on the Grain Size Control of Diamond Films in CO2-CH4 Gas Mixture
  WENG Jun, LIU Fan, SUN Qi and WANG Jian-hua
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):211-217
  View Abstract(2992)  Download PDF(1643)
Ni-Co Alloy Coatings Prepared by Pulse Brush Electroplating and Their Microhardness
  LIU Ji-yun, ZHAO Yang, DONG Shi-yun and XU Bin-shi
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):218-223
  View Abstract(2563)  Download PDF(1768)
Fabrication and Properties of Nano Fe-Al/Cr3C2 Composite Coatings
  LIU Xiao-ming, DONG Jun-hui and HAN Ji-wei
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):224-229
  View Abstract(2307)  Download PDF(1757)
Curing Kinetic of Hydantoin Epoxy/HHPA System by Non-isothermal Data
  LI Ling, XIN Ya-quan, QIN Xu-feng, TIAN Jin-li and CHEN Jian-nan
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):230-235
  View Abstract(2892)  Download PDF(1700)

Precision and Ultra-precision Machining

Simulation of Surface Crack Detection of Q235 Steel in DC-bit Method
  DAI Zhan-xin, HU Bo, YU Ye-shan and LIU Yi
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):236-241
  View Abstract(2371)  Download PDF(1888)
Roughness Prediction and Experimental Study on Grinding Repair of Safety Valve Closure Members
  HUA Peng, ZHU Hai-qing, ZHANG Mao-li, SHI Xiao-min and DENG Jun-xiu
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):242-248
  View Abstract(2283)  Download PDF(1650)
3D Surface Profile Test on Auto Sheet 180BH
  GUO Jing, WU Chang-jiang and LI Zhi-wei
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):249-253
  View Abstract(2290)  Download PDF(1939)
Application of Atomic Force Microscope and White Light Interferometer in Surface Material Tests
  GUO Zhi-feng, GUO Zhao-hua, WANG Yong-wang, CHEN Dong and ZHANG Yun-feng
  Published January 20, 2018
  2018,47(1):254-260
  View Abstract(3270)  Download PDF(3322)