Volume 46,Issue 9,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题—复合涂层及其制备技术

Residual Thermal Stress of Sm2Ce2O7/YSZ Functional Graded Thermal Barrier Coatings
  ZHANG Hao-ming, LI Zhen-jun, SANG Wei-wei, LI Gang, ZHANG Hong-song and CHAO Ming-ju
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):1-6
  View Abstract(2162)  Download PDF(1586)
Erosion Wear Behavior of WC-12Co Coatings Prepared by APS
  LIANG Cun-guang, LI Xin-mei and ZHANG Peng-fei
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):7-12
  View Abstract(2121)  Download PDF(1757)
Structure and Properties of Al-Mg3Sb2 Multi-phase Coatings with Different Composition
  HAN Ting-ting, LONG Wei and ZHOU Xiao-ping
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):13-17
  View Abstract(2372)  Download PDF(1592)
Preparation of Ni-P Diamond Electroless Composite Coatings and Analysis of Their Friction and Wear Properties
  WANG Jian, ZHANG Feng-lin, LIU Wen-guang and ZHOU Yu-mei
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):18-25
  View Abstract(2460)  Download PDF(1982)
Effect of (Ti+B4C)/Fe901 Ratio on Microstructure and Microhardness of Fe-based Coatings Synthesized by Plasma Cladding
  JIANG Shao-qun, WANG Gang and LYU Chang-yue
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):26-31
  View Abstract(2181)  Download PDF(1451)
Metal-based Solid Self-lubricating Composite Coating and Its Preparation Technology
  LI Bo-ya and CAO Zhi-qiang
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):32-38
  View Abstract(2310)  Download PDF(1890)
Research Progress in Preparation of Ni-based Alloy Coating by Induction Cladding Technology
  HUANG Si-yu and WANG Shui-bo
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):39-47
  View Abstract(2241)  Download PDF(1699)
Effects of Coating Structure on Properties of Building Energy-saving Coatings
  YANG Guang and DENG An-zhong
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):48-53
  View Abstract(2115)  Download PDF(1723)
Influence of Green Pigments on Properties of Solar Reflective Insulation Coatings
  YANG Guang and DENG An-zhong
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):54-59
  View Abstract(2301)  Download PDF(2454)
Synthesis of Waterborne Polyurethane and the Properties of Strippable Coating
  DING Zu-qun, FU Nian-qing and WANG Yun-ying
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):60-65
  View Abstract(2720)  Download PDF(2162)

Coating Material and Technology

Fabrication and Structure Properties of Si-Cr-Ti-SiC-MnO2 Coatings on Molybdenum Alloy
  XIAO Lai-rong, GUO Yi, CAI Zhen-yang, ZHAO Xiao-jun, OUYang Hao, ZHANG Bei, PIAO Sheng-ming and LIU Jian-fei
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):66-72
  View Abstract(2310)  Download PDF(1792)
Effects of Sputtering Techniques and Substrate Materials on Microstructure of Titanium Oxide Films
  JI Lyu, WANG Qing, MA Dong-lin, XIE Dong, CHENG Dan, JING Feng-juan and HUANG Nan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):73-80
  View Abstract(2288)  Download PDF(1715)
Effect of TiN Particles on Micro-arc Oxidation Process and Film Properties of Magnesium Alloy
  ZHANG Rui-zhu, JIA Xin-jie, TANG Ming-qi, REN Yang-yang and CAI Hui-ping
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):81-86
  View Abstract(2683)  Download PDF(1901)
Research Progress of Pretreatment Process for Electroless Nickel Plating on Magnesium Alloy Surface
  XU Hui, ZHANG Chun-bo, WANG Zuo-kai, DING Da-lin, WANG Wen-jing, XU Tian-yue and LIU Hui
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):87-94
  View Abstract(2478)  Download PDF(1331)
The Hdrothermal Preparation of Stable Zirconia Nano Powder
  XU Gao-feng, SONG Hong-zhang and YANG De-lin
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):95-100
  View Abstract(3027)  Download PDF(2185)
Influence of Polymer Precoating on Adherence and Surface Properties of Enameled Cold-rolled Steel Sheet
  FANG Wen-qi, MA Yuan and DAI Yi-gang
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):101-106
  View Abstract(2403)  Download PDF(2149)

Friction, Wear and Lubrication

Load-dependent Friction Hysteretic Behaviors of Fullerene-like Films
  YANG Bao-ping, XUE Yong, ZHANG Bin, WANG Yong-fu, WANG Zhao-long and ZHANG Jun-yan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):107-113
  View Abstract(2462)  Download PDF(1324)
Lubrication Analysis of Gear Rack Transmission in Reciprocating Motion
  XU Cai-hong, WANG You-qiang, WANG Li-mei and ZHANG Tong-gang
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):114-120
  View Abstract(1968)  Download PDF(2173)
Wear Analysis of Gas-Solid Two-phase Flow Atomizing Nozzle
  ZHANG Gui-guan, ZHAO Yu-gang, GAO Yue-wu, LIU Bo and SUN Yi
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):121-126
  View Abstract(2402)  Download PDF(1744)
Research Progress of Oxide Lubricating Materials
  WANG Rui, GAO Dong-qiang, HE Nai-ru and WANG Zhe
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):127-133
  View Abstract(2425)  Download PDF(1867)
Effects of Sulfurizing Treatment on Microstructure and Scratch Resistance of W360 Hot Work Die Steel
  QI Hai-quan, YI Cheng-gong and SUN Yan-huan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):134-140
  View Abstract(2485)  Download PDF(1870)

Surface Functionalization

Effects of Target Composition on Super-hydrophobic Polytetrafluoroethy-lene Films Prepared by Magnetron Sputtering
  REN Zhi-long, XIAO Jiao-yu and HUANG Jia-mu
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):141-146
  View Abstract(2534)  Download PDF(1941)
Effects of Post-mixed Water Jet Shot Peening Process on Surface Properties of 18CrNiMo7-6 Carburizing Steel
  WU Zheng-xie, MA Yong-tao, GONG Jun-zhen and ZHAO Le-chuan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):147-152
  View Abstract(2356)  Download PDF(1570)
Etching-induced Variation on Microstructure and Waxing Resistance of Brass Fabricated by Powder Metallurgy
  LIU Lin, LI Li, LIU Cheng-chen, ZHU Li-qun and ZHANG Zhi-rui
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):153-159
  View Abstract(2355)  Download PDF(1653)
A Novel Approach to Fabricate TiO2 Nanoparticles Loaded with Au Nanodots by Magnetron Sputtering Method
  ZHANG Yi-xiang, MA Han and SHEN Zhi-gang
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):160-165
  View Abstract(2289)  Download PDF(1819)
Effects of O2 Concentration on Morphology, Yield and Luminosity of ZnO Nanostructures
  TIAN Hui-juan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):166-170
  View Abstract(2137)  Download PDF(1271)

Corrosion and Protection

Origin of H2S and Corrosion Analysis of Tubing in Offshore Oilfield Flooding
  YIN Qi-shuai, YANG Jin, YANG Yu-ping, LI Wen-long, KAN Chang-bin, HU Nan-ding, CHEN Xiao-liang and LI Ya-tao
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):171-178
  View Abstract(2628)  Download PDF(1427)
Crack Propagation Behavior in the Remanufactured Coating
  WEN Fei-juan, DONG Li-hong, WANG Hai-dou and LYU Zhen-lin
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):179-184
  View Abstract(2002)  Download PDF(1982)
Research on Surface Characteristics and Fatigue Properties of 45# Steel by Ultrasonic Surface Rolling
  ZHANG Fei and ZHAO Yun-cai
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):185-190
  View Abstract(2419)  Download PDF(1627)
Hot Corrosion Behavior of Ni-based Coating with Various Ni and Cr Content in Simulated Fuel Gas
  ZHANG Ya-lin, MAO Xiao-fei, LIU Guang-ming, LIU Kang-sheng and LI Hua-cai
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):191-196
  View Abstract(2308)  Download PDF(1835)
Corrosion Resistance and Film Formation Mechanism of Phytic Acid Passivation Film on Brass Surface
  LIU Ren-hui, LIU Bin-bin, YU Xi, DU Jun-feng and XIAO Xiang-peng
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):197-202
  View Abstract(2247)  Download PDF(2434)
Characterization of Corrosion Resistance and Tribological Property of Super-hydrophobic Film on Metallic Zinc
  SHI Lei, CAO Lei, GU Yu-kang, YANG Zhi-Kang, WAN Yong and GAO Jian-guo
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):203-208
  View Abstract(2103)  Download PDF(1859)
Electrochemical Corrosion Behavior of Cerium Salt Doped Silane Composite Films on AZ91D Magnesium Alloy
  WU Hai-jiang, YANG Fei-ying, ZOU Li-hua, WANG Xiao-ming, ZENG Di-ping and GUO Wen-min
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):209-214
  View Abstract(2242)  Download PDF(1679)
Preparation of Al2O3-13%TiO2 Ceramic Coating in the Method of Thermo-chemical Reaction and Its Properties
  YANG Hong-bo, LIU Zhao-hui, DING Yi-dong, BAN Guo-dong and WANG Fei
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):215-222
  View Abstract(2165)  Download PDF(1541)
Corrosin-resisting Behavior of the Hastelloy C-276 Alloy in the Bromine Glue Mixture
  WANG Xiu-min, ZHANG Yan-ru, HAO Yi-lei and CHENG Meng
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):223-228
  View Abstract(2255)  Download PDF(1917)
Corrosion Resistance of Ni-Co Alloy Coating Prepared on AZ91D Magnesium Alloy in Simulated Marine Environment
  ZHANG Shi-yan, ZHANG Lun-wu, WEI Xiao-qin, YANG Wan-jun and YANG Xiao-kui
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):229-234
  View Abstract(2342)  Download PDF(1329)
Mechanical Galvanizing of 65Mn High Elastic Washer
  LIU Yun-tang, LIU Yin-ting and WANG Sheng-min
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):235-239
  View Abstract(2283)  Download PDF(2053)

Precision and Ultra-precision Machining

Surface Roughness Based Characterization of Slip Band for Damage Initiation
  SUN ling-li, HO Hsin-shen, LI Yan-min and ZHANG Er-liang
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):240-244
  View Abstract(2423)  Download PDF(1292)
Effect of Surface Morphology on Pressure and Lubrication of Grinding Wheel
  WANG Li-mei, WANG You-qiang, ZHANG Tong-gang and XU Cai-hong
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):245-251
  View Abstract(2412)  Download PDF(1782)
Composite Electrode-Powder Mixed Electric Discharge Machining Ti-6Al-4V Titanium Alloy
  LIU Yun, LI Li, LI Yao, LIN Ben-gang, ZHAO Lin and ZHANG Yan
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):252-257
  View Abstract(2410)  Download PDF(1966)
Finite Element Analysis of Texture Distribution on Tools Properties
  WANG xiao-ming, CAO Tong-kun, SUN He and Zhao Tao
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):258-263
  View Abstract(2097)  Download PDF(2074)
Surface Roughness and Surface Morphology of Milled Carbon/Epoxy Composite Surface
  LI Feng, LI Yong-quan, LI Wen-ke, WANG Bo and LI Zhe-jun
  Published September 20, 2017
  2017,46(9):264-269
  View Abstract(2545)  Download PDF(1869)