Volume 46,Issue 6,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题—摩擦与润滑

Effect of Surface Texture and Oil Supply on Lubricating Performance Based on Modeling
  ZHANG Sheng-guang, WANG Wen-zhong and ZHAO Zi-qiang
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):1-8
  View Abstract(2174)  Download PDF(1295)
Effects of Surface Texture on Wear Behavior and Mechanism of Friction Pair Made of Metal and POM
  ZHANG Chang-tao, WANG Mei-ling and WANG Xiao-lei
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):9-14
  View Abstract(1993)  Download PDF(1897)
Microscopic Morphology Observation and Analysis of Boundary Layer State of Powder Lubrication Interface
  TIAN Ming, WANG Chao, YANG Bin and LIU Kun
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):15-20
  View Abstract(1997)  Download PDF(1587)
Experimental Study on Pantograph-Catenary Current-carrying Efficiency and Its Influence on Wear Resistance of Carbon Strip
  WU Yun-long, HUANG Hai, FU Wen-ming and CHEN Guang-xiong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):21-26
  View Abstract(1932)  Download PDF(1111)
Effect of Surface Roughness and Fouling on Ship Resistance Based on CFD Analysis
  YAO Xue-lei, YUAN Cheng-qing, ZHAO Xiang-kuan and BAI Xiu-qin
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):27-34
  View Abstract(1775)  Download PDF(1697)
Effects of Non-heterogeneous Affinity Interface on Hydrodynamic Lubricant Films
  WANG Zhi-jun, TIAN Peng-hui and GUO Feng
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):35-41
  View Abstract(1826)  Download PDF(1550)
Effects of Surface Wettability on Interfacial Drag Reduction in Micro-channel
  LI Xiao-lei, MA Xiao-wen, CHANG Yun-le and ZHANG Hui-chen
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):42-48
  View Abstract(2238)  Download PDF(1672)
Partial EHL Analysis of Point Contact in Low Viscosity Fuel
  GU Le, CUI Hai-xu, MA Fang, ZHANG Jing-jing, ZHANG Chuan-wei and CUI Shu-hui
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):49-54
  View Abstract(1598)  Download PDF(1096)
Tribological Properties of Graphite Reinforced Polyimide Composite in Seawater
  YI Meng, GU Ka-li, LI Jian and DUAN Hai-tao
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):55-60
  View Abstract(1914)  Download PDF(1043)
Progress of Magnetic Fluids Lubrication Technology
  YANG Jin-lin and HUANG Wei
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):61-68
  View Abstract(2016)  Download PDF(1153)
Effects of Ambient Temperature Variation on Thermal Elastohydrody-namic Lubrication of Water-lubricated Hybrid Journal Bearings
  ZHANG Tong-gang, WANG You-qiang, XU Cai-hong and WANG Li-mei
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):69-76
  View Abstract(1871)  Download PDF(1281)
Influence of Load Time-varying on Elastohydrodynamic Lubrication of Gear Rack
  XU Cai-hong, WANG You-qiang, ZHANG Tong-gang and WANG Li-mei
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):77-83
  View Abstract(1873)  Download PDF(1308)
Effect of Graphene on Properties of Copper-based Brake Materials
  GAN Gui-jiang, XI Xin-guo and YAO Guan-xin
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):84-89
  View Abstract(1969)  Download PDF(1174)
Effects of Aloe Mucilage on Tribological Properties of Co-Cr-Mo Alloy
  ZHANG Dong-ya, ZHAO Fei-fei, GAO Feng, GUO Jun-de and QIN Li-guo
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):90-95
  View Abstract(2132)  Download PDF(1554)
Study Progress of High Ionization Rate Physical Vapor Deposition Coatings
  ZHONG Li and LONG Yong-jie
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):96-101
  View Abstract(1935)  Download PDF(1111)
Study Progress of Hard Multicomponent Nitride Films
  ZHAO Yan-hui, XU Li, YU Hai-tao, ZHAO Sheng-sheng, LIU Zhan-qi and YU Bao-hai
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):102-109
  View Abstract(1780)  Download PDF(1249)
Properties of DLC Films Doped with Metal by Selective Bonding
  WANG Zhi-feng, XU Bin, ZHANG Shu-jiao, ZHU Li-nan and ZHOU Bing
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):110-116
  View Abstract(1871)  Download PDF(1400)
Optical Emission Spectroscopy Diagnosis of Plasma Near Substrate Surface in Large Scale Planar HiPIMS
  ZUO Xiao, CHEN Ren-de, KE Pei-ling, WANG Tie-gang and WANG Ai-ying
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):117-124
  View Abstract(1916)  Download PDF(1088)
Machinability of New Type Ta-C Coating Milling Cutter
  ZHANG Er-geng, HUANG Biao, HE Cheng and ZHOU Qiong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):125-130
  View Abstract(2186)  Download PDF(1220)
Dry Friction and Wear Properties of Graphite-like Carbon Films of Different Ti Content
  DING Lan, HE Zhi-yong, BAO Ming-dong, XU Xue-bo, WU Ming-ying and ZHANG Ying
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):131-137
  View Abstract(2021)  Download PDF(1248)
Effects on Tribological Properties and Corrosion Resistance of Zr-doped DLC Films
  CHEN Mei-rong, ZENG Xian-guang, SUN De-en and HUANG Jia-mu
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):138-142
  View Abstract(1921)  Download PDF(1148)
Influence of Ion Source Power on Structure and Properties of a-C:H(Al) Films
  ZHAO Feng-li, DAI Ming-jiang, LIN Song-sheng, XU Wei and HOU Hui-jun
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):143-150
  View Abstract(2040)  Download PDF(1309)
Deposition of TiBN Nanocomposite Coatings by Cathodic Arc Plating
  TIAN Can-xin, LI Zhu-jun, LIU Yi-fei, YANG Bing, FU De-jun and SU Feng-hua
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):151-155
  View Abstract(1829)  Download PDF(1382)
Effects of Modulation Period on Mechanical Properties of Magnetron Sputtered WB2/CrN Multilayer Films
  FAN Di, LEI Hao, GUO Chao-qian, GONG Jun and SUN Chao
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):156-160
  View Abstract(2123)  Download PDF(1180)
Effect of N2 Flow Rate on TiN Coatings Deposited by Plasma Enhanced Magnetron Sputtering
  XIE Qi, FU Zhi-qiang, YUE Wen and WANG Cheng-biao
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):161-167
  View Abstract(2477)  Download PDF(1167)
Colors and Properties Regulation of Ti-N Film Deposited by Unbalanced Magnetron Sputtering
  YAN Sheng-shuo, LI An-suo, ZHU Chao-yue, YE Chong-hui, ZHANG Ling, BAO Xiao-xuan and BAO Ming-dong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):168-173
  View Abstract(2044)  Download PDF(1790)
Effects of W and Mo Ion Implantations on Surface Structures and Properties of Ion-plated Titanium Nitride Coatings
  TIAN Bin, LIU Bao-hui, YUE Wen and WANG Cheng-biao
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):174-179
  View Abstract(1758)  Download PDF(1129)
Effect of Electrodeposition Method on Properties of Ni-SiC Nanocomposite Coatings
  WANG Lin, LU Jin-lin, LIU Kun, HE Long-long, ZHENG Qi and LUO Xiao-yuan
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):180-184
  View Abstract(1877)  Download PDF(1293)
Prediction of Surface Residual Stress on High Velocity Arc Sprayed Coat-ings
  WANG Min
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):185-191
  View Abstract(1730)  Download PDF(1185)
Effect of Temperature on Morphology and Corrosion Resistance of Pure Cr Coating
  WANG Hao-ran, QIU Chang-jun, ZENG Xiao-an, ZHANG Wen, WANG Xiao-jing, LIU Yan-hong and LI Huai-lin
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):192-196
  View Abstract(1783)  Download PDF(1251)
Corrosion Resistance of 50BA Steel Treated with High Current Pulsed Electron Beam
  LUO Tian-xing, ZHOU Zhi-ming, HUANG Can, HUANG Wei-jiu, YUAN Lin, CHEN Xi, LI Cheng-xin, GU Cheng-yu and GAO Zheng-jun
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):197-201
  View Abstract(2162)  Download PDF(1329)
Properties of Bis-silane Chromium-free Passive Film on Hot-dip Galvanized Steel
  GAO Bo, DONG Li-yang, ZHU Guang-lin, GAO Chao and ZHOU Ying-wei
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):202-206
  View Abstract(2019)  Download PDF(1122)
Influence of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of Laser Cladding Ti2SC/TiS Coating on TA2 Alloy
  ZHAI Yong-jie, LIU Xiu-bo, QIAO Shi-jie, XU Jiang-ning, GENG Rong-hua and PENG Yong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):207-214
  View Abstract(1911)  Download PDF(1141)
Laser Quenching Technology and Friction & Wear Properties of Mud Pump High Chromium Iron Material
  HUA Xi-jun, HAO Jing-wen, WANG Rong, ZHANG Pei-yun, DING Ji-lin and FU Yong-hong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):215-220
  View Abstract(1829)  Download PDF(1162)
Microstructure and Properties of Fe-based Laser Cladding with Different Ni Content
  ZHANG Jing-yi, QIU Chang-jun, HE Yuan-wei and QI Lin-sen
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):221-225
  View Abstract(1630)  Download PDF(1111)
Microstructure and Properties of Laser Cladding AlBxCoCrNiTi High-entropy Alloy Coating on Titanium Alloys
  LI Han, MA Ling-ling, WEI Chao-qun, SUN Lin and ZHANG Wei-ping
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):226-231
  View Abstract(2433)  Download PDF(1802)
Effects of Laser Shock Processing on Surface Properties of W6Mo5Cr4V2 High-Speed Steel
  WU Jian, ZHOU Jian-zhong and MENG Xian-kai
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):232-237
  View Abstract(1786)  Download PDF(1055)
Microstructure and Properties of Y2O3-doped Laser Cladded Composite Coating on TC4 Titanium Alloy
  MA Yong, ZHU Hong-mei, SUN Chu-guang, LIAO Bang-liang, SHEN Long-zhang, HE Bin, ZHU Wei-hua and WANG Xin-lin
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):238-243
  View Abstract(1899)  Download PDF(1524)
Skin Effect of Low Stress Repeated Impact of Ni-based Exponential Gradient Cladding
  KONG Ming, SHEN Ling-lin and SHI Shi-hong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):244-248
  View Abstract(1844)  Download PDF(1210)
Laser Cladding for Piston Rods of Hydraulic Jacks
  CHENG Xiang-bang, MENG He-chao and ZHANG Zi-qiang
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):249-255
  View Abstract(2148)  Download PDF(1476)

Coating Material and Technology

Structure Evolution of Nano-7YSZ Ceramic Coating During Gradient Thermal Cycle
  CHEN Huan-tao, ZHANG Xiao-feng, ZHOU Ke-song, LIU Min, DENG Chun-ming and DENG Chang-guang
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):256-262
  View Abstract(2480)  Download PDF(1177)
Compound Coordination Agent of Electroless Gold Plating
  XIAO Zhong-liang, LU Yi-peng, LIU Jiao, ZENG Peng, ZHOU Chao-hua, WU Rong, WU Dao-xing and CAO Zhong
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):263-269
  View Abstract(2418)  Download PDF(1341)
Comparison of Sand Erosion Resistance of CVD Diamond Film and Com-mon Infrared Optical Materials
  DUAN Meng, ZHANG Yun-qiang, PAN Guo-qing, ZHU Rui-hua, WEI Jun-jun, CHEN Liang-xian and LI Cheng-ming
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):270-275
  View Abstract(2199)  Download PDF(1138)
Electroless Nickel-plating on Carbon Fiber in Wire Mesh Catalyzing Method
  ZENG Wen-qing, ZENG Wei-min, GAO Zhong-zheng and MA Yu-lu
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):276-281
  View Abstract(1861)  Download PDF(1231)
A New Technology for Preventing Plating Cracks of 4J29 Lead Frame
  WANG Lie-yan, ZHU Chao-feng, LIN Chuo-hong and CAI Yang-lun
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):282-286
  View Abstract(1856)  Download PDF(1158)
Current Situation and Prospect of Lead-free Electroplating Technology in Electronic Industry
  HE Yan-feng, WANG Fang and LU Tong-juan
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):287-292
  View Abstract(2077)  Download PDF(1924)
Effect of Electrolyte Composition on Synergy of Electrodeposition Additives
  WANG Fang, LU Tong-juan and HE Yan-feng
  Published June 20, 2017
  2017,46(6):293-297
  View Abstract(2031)  Download PDF(1234)