Volume 46,Issue 12,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题—海洋涂层技术

Preparation and Performance of Environment-friendly Copper-free Self-polishing Antifouling Paints
  LIU Yi-long, WANG Sheng-long, LI Chun-guang, FANG Da-qing and WU Jian-hua
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):1-5
  View Abstract(2473)  Download PDF(1689)
Development of Self-polishing Antifouling Paints Based on Silicone Acrylate Copolymer
  LI Chun-guang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):6-10
  View Abstract(2364)  Download PDF(1507)
Development and Performance of Copper Antifoulant-free Marine Biocide Antifouling Paints
  YU Xue-yan, WANG Ke, CHEN Zheng-tao, ZHANG Hua-qing, CONG Wei-wei, LYU Zhao and GUI Tai-jiang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):11-17
  View Abstract(2481)  Download PDF(1798)
Waterborne Epoxy Anticorrosive Paint
  CUI Can-can, WANG Lei, LIU Hao-liang, GUO Xiao-jun, HAN Zhong-zhi, DUAN Shao-ming, DING Chao and ZHANG Qi-bin
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):18-22
  View Abstract(2932)  Download PDF(2094)
Marine Low-temperature Curing Acrylic Polyurethane Anti-corrosive Coatings
  CUI Can-can, SHI Jia-feng, HAN Zhong-zhi, GUO Xiao-jun, DUAN Shao-ming, LI Shi and ZHANG Qi-bin
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):23-27
  View Abstract(2509)  Download PDF(1643)
Development of High-solid Epoxy Ballast Tank Paint
  HAN Zhong-zhi, GUO Xiao-jun, CUI Can-can, DUAN Shao-ming, ZHANG Qi-bin and LI Shi
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):28-33
  View Abstract(2271)  Download PDF(1471)
Development and Performance of Anticorrosion Repair Material of Marine Complex Steel Structure
  YANG Yao-hui, LI Ling-jie, ZHANG Yan-jun, LIN Zhu and WANG Zhi-tao
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):34-38
  View Abstract(2561)  Download PDF(1717)
Corrosion Behavior of High Velocity Arc Sprayed Al Coatings in Simulated Deep Water
  TONG Hui, SU Qian, LOU Liang-jie, CUI Jian-jun, GAO Jun-kui, CAI De-jun, AN Chao and DANG Wen-jie
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):39-42
  View Abstract(2237)  Download PDF(1380)
Effects of Fluorocarbon Coating on Resistance to Chloride Ion Penetration of Concrete in Marine Environment
  LI Wei-hua, LIAO Xiao, JI Tao and WU Shi-jun
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):43-47
  View Abstract(2334)  Download PDF(1613)
Protective Coating and Performance of Offshore Platform
  MA Sheng-jun, FANG Jian-jun, WANG Xiu-juan, LI Min and LIAN Bing-jie
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):48-54
  View Abstract(2800)  Download PDF(2076)
Effects of Constant Potential on Corrosive Wear of TiN Coating in Artificial Seawater Environment
  WANG Long-liang, WANG Yong-xin, SHAN Lei and SUN Run-jun
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):55-61
  View Abstract(2282)  Download PDF(1493)
Development of Novel Environment-friendly Antifouling Materials
  YE Zhang-ji, CHEN Shan-shan, MA Chun-feng, WU Jian-hua and ZHANG Guang-zhao
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):62-70
  View Abstract(2948)  Download PDF(1874)
Preparation and Wear-Corrosion Resistance of Iron Sodium Titanate Whisker/FEVE Composite Coatings
  HU Ya-long, LI Chang, SHEN Li-ming and BAO Ning-zhong
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):71-77
  View Abstract(2569)  Download PDF(1706)

Coating Material and Technology

Effects of Heat Treatment Temperature on Microstructure and Properties of Cr/Al Coatings
  YAN Yan-qin, QIU Chang-jun, HUANG He, HU Liang-bin, LIU Yan-hong and LI Huai-lin
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):78-83
  View Abstract(2188)  Download PDF(1548)
Preparation and Properties of Self-healing Coatings Containing Epoxy Resin Microcapsules
  TONG Xiao-mei, HAO Qin-qin, YAN Zi-ying and YUAN Meng
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):84-90
  View Abstract(2378)  Download PDF(1471)
Silicon Manganese Molybdenum Chemical Conversion Coating on Surface of Steel
  ZHANG Qiao-yun, CHEN Ze-min and LI Tian-zi
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):91-95
  View Abstract(2471)  Download PDF(1721)
Development Trend of High Performance Ceramic Coatings and Preparation Technologies
  ZHANG Ji-hao, SONG Kai-qiang, ZHANG Min, ZHAO Zi-peng, HE Qing-bing and LI Zhong-sheng
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):96-103
  View Abstract(2902)  Download PDF(1679)
Research Progress and Development Trend of Chemical Plating
  ZHANG Li and ZHANG Yan
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):104-109
  View Abstract(2760)  Download PDF(3208)

Friction, Wear and Lubrication

Microstructure and Wear Properties of Cu-coated SiCp/Ni35 Coating by Laser Cladding
  PAN Cheng-gang, WU Zhu, DING Zi-zheng and CHANG Qing-ming
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):110-117
  View Abstract(2117)  Download PDF(1501)
Wear and Corrosion Resistance of Plasma Arc-assisted Ion Permeable 316L Stainless Steel at Low Temperature and Low Pressure
  WU Meng-ze, LI Lie-jun, CHEN Shi-jia and PENG Ji-hua
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):118-125
  View Abstract(2326)  Download PDF(1605)
Finite Element Optimization of WC-12Co Coatings Aiming to Improve Wear Resistance of the Extrusion Container Inner Wall
  XIE Ling-ling, CHEN Chang-peng, LI Lan and HUANG Zhen-yi
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):126-132
  View Abstract(2274)  Download PDF(1472)
Correlation between CrxTiyOz Structure and Its Tribological Properties
  GAO Dong-qiang, WANG Rui, HE Nai-ru and WANG Zhe
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):133-140
  View Abstract(2056)  Download PDF(1662)
EHL Analysis of Textured Fractal Surface Based on Thermal Effect
  HAN Xiang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):141-146
  View Abstract(2399)  Download PDF(1413)
Simulation Optimization Design of Surface Finish Types for Inconel 718 Alloy in Finite Element Method
  QI Xiao-hua, WEI Guan-yi and WEN Xiao-juan
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):147-152
  View Abstract(2303)  Download PDF(1535)

Surface Functionalization

Hydrophobicity of Metal Surface
  WANG Liang-liang, ZHAO Bo and YIN Sen
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):153-161
  View Abstract(2886)  Download PDF(2176)
Surface Adsorption Capacity of BOPET-based Al-Coated Film in Electrostatic Field
  XIE Dong-bai, LI Da-wu, SHI Li-min and LYU Shi-lei
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):162-167
  View Abstract(2615)  Download PDF(1957)
Peeling Characteristics of Removed Coating on Rubber Outsole Surface
  LIU Luo-xi and LUO Ya-ping
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):168-174
  View Abstract(2205)  Download PDF(1350)
Effects of Graphene on Glossiness and Infrared Emissivity of Polyurethane/Al Composite Coating
  ZHANG Wei-gang and ZENG Yin-wu
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):175-178
  View Abstract(2629)  Download PDF(1379)
Preparation and Hydrogen Production Property of Supported Co-Ni-Cr-P/γ-Al2O3 Catalysts
  ZHANG Yue, YAN Shuang, SUN Kai-li, WANG Gui-xue and XIE Guang-wen
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):179-185
  View Abstract(2260)  Download PDF(1622)
Electroconductibility and Electromagnetic Shielding Effectiveness of Electroless Copper Plating on PI Baseplate
  ZHANG Lin and WANG Jin-cao
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):186-191
  View Abstract(2788)  Download PDF(1720)

Corrosion and Protection

Polyaniline Microemulsion and Its Effects on Anticorrosion Property of Waterborne Anticorrosive Coatings
  LI Zi-jun, LIU Sheng-lin, KANG Jia, WANG Guo-gang and GENG Gang-qiang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):192-198
  View Abstract(2518)  Download PDF(1524)
Corrosion Behavior of Super304H Steel in 1.5% SO2 Simulated Fuel Gas
  WANG Yuan-kui, HUANG Li-qin, LIU Guang-ming, ZHANG Min-qiang, NI Jin-fei and LI Mao-dong
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):199-205
  View Abstract(2189)  Download PDF(1380)
Oil-Gas Pipe Corrosion and Protection
  LI Xue, ZHU Qing-jie, ZHOU Ning, XIE Xing, YU Feng-jie, SU Dan-yang, QIAN Jing and CHEN Wei
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):206-217
  View Abstract(2825)  Download PDF(1602)
Influence of Transition Layer on Corrosion Resistance of Evaporated Al Coating on NdFeB Magnets
  LIN Song-sheng, SU Yi-fan, SONG Ke-wei, HU Fang, SHI Qian, HOU Hui-jun, WEI Chun-bei, LI Hong and DAI Ming-jiang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):218-224
  View Abstract(2740)  Download PDF(1560)
Application of Corrosion Inhibitor in the Treatment of PVC Heat Stabilizer Wastewater as Cooling Water
  LU Dao-rong, WAN Rui, ZHAO Shuang-chao, ZHU Ying-xi, WU Gang-feng, SHANG Hong-fei and SHI Tong
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):225-232
  View Abstract(2270)  Download PDF(1609)
Corrosion Resistance of Ceramic Coating on 304 Steel in Sol-Gel Method
  LIU Fu, XIANG Jun, ZHANG Yue, MA Sheng-nan and ZHAO Zhi-wei
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):233-237
  View Abstract(2612)  Download PDF(1424)
Preparation and Corrosion Resistance of Al2O3 Superhydrophobic Film
  LIU Sheng-you, LIU Chang-song and CHENG Qian-hui
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):238-244
  View Abstract(2507)  Download PDF(2238)
Effects of Electroplating Current Density on Corrosion Resistance of Aluminum-Magnesium Alloy
  CAI Ting-ting, YANG Yun, LI Yan-fang and CAO Yang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):245-250
  View Abstract(2790)  Download PDF(1673)

Precision and Ultra-precision Machining

Simulated Analysis and Experimental Research on Grinding Temperature of Zirconia Ceramic Plane
  ZHANG Ke, ZHAO Guo-huan, SUN Jian, HAN Tao and LIU Chun-guang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):251-258
  View Abstract(2037)  Download PDF(1429)
Polishing of Inner Surface ofφ4×150 mm TC4 Tube by Magnetic Abrasive Finishing
  YANG Hai-ji, ZHANG Xiao-jun, CHEN Yan and HAN Bing
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):259-264
  View Abstract(2634)  Download PDF(1570)
Residual Stress Field in the Process of 2D Ultrasonic Rolling 7050 Aluminum Alloy
  ZHENG Jian-xin and JIANG Shu-xiang
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):265-269
  View Abstract(2336)  Download PDF(1458)
Effects of Polishing Pad Characteristics on CMP (Chemical Mechanical Polishing) Result of Cemented Carbide Tool
  MAO Mei-jiao, WU Feng and HU Zi-hua
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):270-276
  View Abstract(3187)  Download PDF(1578)
Analysis of Surface Integrity of EA4T Axle Being Processed in Different Technologies
  XU Feng, ZHANG Wu-lin, DU Yong-qiang, SONG Chuan, SHAN Rong-cheng and ZHU Min-hao
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):277-282
  View Abstract(2189)  Download PDF(1493)
Surface Microstructure Measurement and Application of Diesel Engine Nozzle Holes
  YANG Hai-tao, ZHANG Qing-lin and CHEN Da-lu
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):283-289
  View Abstract(2532)  Download PDF(1512)
Research and Development of High Efficiency Low Foam Water-based Cleaning Agent at Low Temperature for Cold-rolled Aluminum Sheet
  LI Gao-feng
  Published December 20, 2017
  2017,46(12):290-294
  View Abstract(3129)  Download PDF(1488)