Volume 46,Issue 11,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题—海洋环境表面工程

Preparation and Anti-corrosion Property of Water-based Coatings Modified with Chitosan Microspheres Loaded with Sodium Phytate
  LI Wei-hua, LIU Xiao-jie, FAN Wei-jie and WANG Wei
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):1-5
  View Abstract(3063)  Download PDF(1679)
Fabrication and Application Status of Fe-based Amorphous Alloy Coatings
  NIE Gui-mao, HUANG Cheng, LI Bo, ZHONG Jing and WANG Shan-lin
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):6-14
  View Abstract(2681)  Download PDF(1521)
Effects of Cr Layers on Properties of Cr/Cr2N Nano-multilayer Coatings
  GUAN Xiao-yan, WANG Yong-xin, LI Ze-chao, LI Jin-long, LU Xia, WANG Li-ping and XUE Qun-ji
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):15-21
  View Abstract(2748)  Download PDF(1632)
Preparation and Oil-Water Separation Properties of Cellulose/Ceramic Composite Membrane
  ZHANG Da-wei, MI Shi-chao, FU Chao, CHEN Jun-jun, ZHI Shu-di, WANG Gang, ZENG Zhi-xiang, WANG Li-ping and XUE Qun-ji
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):22-28
  View Abstract(2810)  Download PDF(2386)
Erosive Wear Resistance of Fiber-reinforced Epoxy Resin to Solid Particle Flow
  YU Jing-jing, WU Yang-min, ZHAO Wen-jie, WANG De-liang and XUE Qun-ji
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):29-36
  View Abstract(2484)  Download PDF(1584)
Preparation of Low Adhesion Superhydrophobic Metal Mesh and Its Application to Oil Spillage Cleanup
  XU Kai-le, FU Chao, XU Meng-ya, ZHI Shu-di, XIA Shuang, WANG Gang, ZENG Zhi-xiang, WANG Li-ping and XUE Qun-ji
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):37-46
  View Abstract(2424)  Download PDF(1271)
Corrosion Mechanism and Protective Measures of Inner Wall Baseplate of Large Crude Oil Storage Tank
  LIU Shuan, WANG Juan, CHENG Hong-hong, NAN Feng, GUO Xiao-ping, CHENG Qing-li, PU Ji-bin and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):47-54
  View Abstract(1941)  Download PDF(1938)
Research Progress of Structure and Property of TiSi(CN) Coatings
  XIE Xin-ming, LI Jin-long, WANG Yong-xin, ZHANG Heng-hua and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):55-61
  View Abstract(2778)  Download PDF(2201)
Research Progress of Structure and Performance of PVD Hard Coating Incorporated with Copper
  BAI Xue-bing, LI Jin-long, WANG Yong-xin, ZHU Li-hui and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):62-68
  View Abstract(2121)  Download PDF(1561)
Research Progress of Static Conductive Anti-corrosive Paints
  NAN Feng, LIU Shuan, PU Ji-bin and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):69-76
  View Abstract(2255)  Download PDF(1351)
Application of Antibacterial, Antimildew, Anti-corrosive and Flame-retardant Integrative Nanocoatings
  LIU Zhi-xiong, TIAN Shu, PU Ji-bin, WU Xue-dong and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):77-82
  View Abstract(2614)  Download PDF(1429)
Anticorrosion Mechanism of Graphene Anticorrosive Coating in Oil Tank Sedimentary Water
  CHENG Hong-hong, LIU Shuan, WANG Juan, ZHANG Ren-kun, ZHAO Xiao-dong, GUO Xiao-ping, PU Ji-bin and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):83-89
  View Abstract(2298)  Download PDF(1376)
Corrosion Inhibition of PEG-TA Amphiphilic Block Copolymer on Q235 Steel in 1 mol/L HCl Medium
  LI Xiang-yu, YANG Feng, LIU Tong, ZHENG Wen-ru, ZHAO Hai-chao and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):90-95
  View Abstract(2267)  Download PDF(1281)
Structure and Tribological Properties of TiSiN-Cu Coatings Prepared by Multi-arc Iron Plating
  BAI Xue-bing, LI Jin-long, ZHU Li-hui, WANG Yong-xin and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):96-103
  View Abstract(2152)  Download PDF(1343)
Effect of Sputtering Target Power on Structure and Tribological Properties of W-C:H Films
  SUN Shang-qi, LIU Xiang, WANG Yong-xin, LI Jing-long and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):104-109
  View Abstract(2178)  Download PDF(1567)
Development and Application of Antifouling Coatings Based on Fluorinated Amphiphilic Polymer Brushes
  TIAN Shu, LIU Wen-qing, LIU Zhi-xiong, PU Ji-bin and WANG Li-ping
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):110-115
  View Abstract(3054)  Download PDF(1892)
Research Progress of Silver-loaded Composites with Anti-fouling Properties
  WU Wen-ting, WANG Yan-jun, ZHAO Wen-jie and ZHANG Xin
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):116-125
  View Abstract(2463)  Download PDF(1284)
Research Progress of Anti-corrosive Graphene Oxide Composite Coatings
  JIANG Feng-wei, WU Ying-hao, LIU Gang and ZHAO Wen-jie
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):126-134
  View Abstract(2191)  Download PDF(1636)
Waterborne Preparation Technology and Corrosion Resistance of Epoxy Resins
  WU Yang-min, ZHOU Sheng-guo, LU Guang-ming and ZHAO Wen-jie
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):135-142
  View Abstract(2489)  Download PDF(1550)
Tribological Behavior of TiN and TiSiN Coatings in Seawater
  WU Bin, LU Xia, WANG Yong-xin, LI Jin-long, YE Yu-wei and ZHAO Wen-jie
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):143-148
  View Abstract(2164)  Download PDF(1512)
Corrosive Wear and Integrated Anti-wear & Anti-corrosion Technology Metallic Materials in Seawater
  LIU Er-yong, ZENG Zhi-xiang and ZHAO Wen-jie
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):149-157
  View Abstract(2675)  Download PDF(2525)
Effect of Applied Potential on the Tribocorrosion Behaviors of Monel 400 Alloy in Seawater
  MA Fu-liang, LI Jin-long, ZENG Zhi-xiang and GAO Yi-min
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):158-164
  View Abstract(1980)  Download PDF(1383)
Effects of Constant Potentials on Abrasion Resistance of TiAlN Coating in Seawater
  SHAN Lei, WANG Long-liang, SUN Run-jun and WANG Yong-xin
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):165-171
  View Abstract(2383)  Download PDF(1372)
Carbon Materials for Marine Antifouling
  XU Xiao-min, LIU Yi, HOU Wen-jia and LI Hua
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):172-182
  View Abstract(2322)  Download PDF(1540)

专题—2016年度国家自然科学基金研究进展

Effects of Si, Mg and RE on Microstructure and Properties of Hot Dip Galvanized Alloy Coatings
  ZHOU Ying-wei and GAO Bo
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):183-189
  View Abstract(2077)  Download PDF(1728)
Process Parameters Optimization for Abrasive Jet Milling
  ZHANG Wen-chao, WU Mei-ping and SONG Lei
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):190-197
  View Abstract(2111)  Download PDF(1522)
Application of Cold Spraying Equipment and Cold Spraying Technology
  ZHAO Guo-feng, WANG Ying-ying, ZHANG Hai-long, TANG Jun-lei and CHEN Yong-dong
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):198-205
  View Abstract(3046)  Download PDF(3115)
Design of High Stability Rigid Wire Feeder for Arc Spraying
  XIE Fang, ZHAO Peng-hui, ZHAI Chang-sheng, ZHOU Xian-hui and CAI Guang-yu
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):206-211
  View Abstract(2569)  Download PDF(1301)
Relationship between Structure and Tribological Properties of Aryl-substituted Aromatic Acid Ionic Liquid Lubricants
  SUN Wen-jing, ZHANG Shuai, DONG Rui, WEN Ping, YANG De-suo and FAN Ming-jin
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):212-222
  View Abstract(2480)  Download PDF(1732)
Dry Friction of Metal Materials under DC Magnetic Field
  WEI Yong-hui, WANG Xiu-li, LIU Yuan-peng, JIANG Zhi-qiang and FENG Xian-zhang
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):223-229
  View Abstract(2034)  Download PDF(1350)

Coating Material and Technology

Effects of Al2O3 Microparticle Size and Heat Treatment on Plating Performance in Ni/Al2O3 Composite Plating
  LIU Peng, CHEN Deng-fu, HE Wen-jie, LONG Mu-jun, DUAN Hua-mei and TAN Kai
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):230-236
  View Abstract(2523)  Download PDF(1624)
Effects of Substrate Bias Duty Cycle on Morphology and Mechanical Properties of TiAlSiN Coating Deposited by Muti-arc Ion Plating
  WANG Lu, JIN Yong-zhong, LIN Xiu-zhou and CHEN Chang-hao
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):237-240
  View Abstract(1933)  Download PDF(1392)
Al2O3 Based Composite Coatings Prepared by Plasma Spraying
  CHEN Meng, LIU Chang-yong, ZHOU Liang, GAO Xi-xian, TIAN Xiao-wei and CHANG Hua-ting
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):241-247
  View Abstract(2461)  Download PDF(1912)
Microstructure of Ti(Al,C) Composite Powder Prepared by Mechanical Alloying
  CHEN Xiao
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):248-253
  View Abstract(1963)  Download PDF(1428)

Surface Functionalization

Fouling Resistance of Composite Ceramic Coating to High-alkali Coal
  SHAO Zhen-long, WANG Jin-qing, CHI Zuo-he and ZHANG Guang-xue
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):254-259
  View Abstract(1905)  Download PDF(1519)
Progress and Modification Technology of Pigments Used for Reflective Thermal Insulation Coating
  YANG Guang and DENG An-zhong
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):260-268
  View Abstract(2232)  Download PDF(1581)
Preparation and Insulation Properties of Colorful Solar Reflective Insulation Coating
  YANG Guang, DENG An-zhong and CHEN Jing-bo
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):269-275
  View Abstract(2099)  Download PDF(1257)

Corrosion and Protection

Mathematical Model for Pickling of Automotive High Strength Steel
  ZHANG Xin-yu, CHEN Jian-jun, PAN Xun-ping, YANG Cheng, YUAN Wei-jie and WU Wen-chao
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):276-281
  View Abstract(2278)  Download PDF(1344)
Graphene/Sodium Metavanadate/Organic Silicone Modified Resin Composite Anticorrosive Coating
  CHEN Jun, CHEN Yu and LU Hai-yan
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):282-286
  View Abstract(2568)  Download PDF(1608)
In-situ Synthesis of Polyaniline/Graphene and Corrosion Resistance of Waterborne Anticorrosive Coatings
  KANG Jia, LIU Sheng-lin, LI Zi-jun, GENG Gang-qiang, ZHANG Wei-wei, DONG You-bang and YANG Jing-jing
  Published November 20, 2017
  2017,46(11):287-291
  View Abstract(2100)  Download PDF(1417)