Volume 45,Issue 5,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专题——2015 年度国家自然科学基金进展

Diamond-like Carbon Film and Its Application on Articular Surface of Artificial Joint for Increasing Wear Resistance
  DENG Qiao-yuan, ZHANG Teng-fei, WU Bing-jie, LI Shi-sha, LENG Yong-xiang and HUANG Nan
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):1-7
  View Abstract(2779)  Download PDF(2358)
Review on Preparation of Micro-nano Structure on Implant Surface and Its Biocompatibility
  WANG Gui-sen, WAN Yi, WANG Teng and ZHANG Dong
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):8-18
  View Abstract(2227)  Download PDF(2315)
Research Status of the Process Mechanism of Batch Hot-dip Galvanizing
  WANG Sheng-min, ZHAO Xiao-jun, DANG Jian-wei and HE Ming-yi
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):19-25
  View Abstract(2339)  Download PDF(1877)
Research Progress in Cathodic Protection of Stainless Steel in Sea Water
  DU Jian-qiang and DU Min
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):26-32
  View Abstract(2143)  Download PDF(1619)
Research Progress of Graphene Reinforced Copper Matrix Composites
  ZHAO Ya-ru, LI Yong and LI Huan
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):33-40
  View Abstract(2569)  Download PDF(2903)
Recent Developments in Improving Tribological Behaviors of Iron and Steel via Surface Texturing
  LIU Qiang, LIN Nai-ming, ZOU Jiao-juan, XIE Rui-zhen, WANG Zhen-xia, MA Yong, WANG Zhi-hua and TANG Bin
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):41-50
  View Abstract(2519)  Download PDF(1588)
Surface Residual Stress Field by Shot Peening on Corroded Aircraft Structural Part
  CHENG Xiu-quan, XIA Qin-xiang, CHEN Zhi-chao and LIN Lie-shu
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):51-55
  View Abstract(2224)  Download PDF(2023)
Effect of Partial Pressure of CO2 on Corrosion of Carbon Steel Subsea Pipeline in CO2/H2S Environment
  HU Li-hua, CHANG Wei, YU Xiao-yi, TIAN Yong-qin, YU Tian, ZHANG Lei and LU Min-xu
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):56-61
  View Abstract(3051)  Download PDF(2139)
Influence of Corrosion Scales on the Corrosion Inhibitor Efficiency in Submarine Pipelines
  YU Xiao-yi, CHANG Wei, HU Li-hua, ZHANG Lei and LU Min-xu
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):62-66
  View Abstract(2723)  Download PDF(1572)
Predicting Method for the Influence of Stray Current on the Potential Distribution of Submarine Pipeline
  YU Xiao-yi, CHANG Wei, YU Tian, HUANG Yi, SONG Shi-de, SHANG Shi-chao and HU Yao
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):67-71
  View Abstract(2311)  Download PDF(1458)
Corrosion Behavior of Super 13Cr Stainless Steel in Environment with High CO2 Level
  FENG Huan-zhi, XING Xi-jin, XIE Ren-jun and HE Song
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):72-78
  View Abstract(2561)  Download PDF(2092)
Corrosion Behaviour of 13Cr in Supercritical CO2 Environment
  XING Xi-jin, XIE Ren-jun, MA Yan and LIU Shu-jie
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):79-83
  View Abstract(2763)  Download PDF(1696)
Corrosion Behavior of L80 Tubing Steel in CO2/H2S Environment
  LIN Hai, XU Jie, XING Xue-song, FAN Bai-tao, YANG Jin and WANG Xiao-peng
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):84-90
  View Abstract(2937)  Download PDF(2161)
Mechanical Properties of L80 Steel in CO2/H2S Environment
  LIN Hai, XU Jie, FAN Bai-tao, ZHANG Yu-chen, WANG Gui-ping, HUO Hong-bo and YIN Qi-shuai
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):91-96
  View Abstract(2577)  Download PDF(2097)
Review on CO2 Corrosion Rule of Down-hole Strings in Bohai Oil Field and Current Status of Anticorrosion Material Selection
  LIN Hai, XU Jie, FAN Bai-tao, YAN Wei, YUAN Wei-wei and HAN Yao-tu
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):97-103
  View Abstract(2230)  Download PDF(1576)
Corrosion Failure of Bypass Pipe of Well F in Bohai Oilfield
  WANG Xiao-peng, WANG Xiao, XIU Hai-mei, TAN Cai-yuan, YANG Jin and YIN Qi-shuai
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):104-110
  View Abstract(2496)  Download PDF(1618)
Experimental Research on the Anti-corrosion Design out of the Tube and Casing Material Selection Chart in the Offshore Oilfields
  ZHANG Hai-shan
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):111-117
  View Abstract(3437)  Download PDF(2035)
Influence of Sand in Fracturing String on Sleeve Tee
  LIU Jing-chao, LIU Chao and WANG Xiao
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):118-122
  View Abstract(2221)  Download PDF(1444)
Effect of Functional Monomer on Scrubbing Resistance of Elastic Exterior Wall Latex Paint
  QIU Peng
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):123-127
  View Abstract(2269)  Download PDF(1692)
Risk of Galvanic Corrosion among API X65, 316L and Inconel 625
  TIAN Yong-qin, CHANG Wei, HU Li-hua, JIA Xu, ZHOU Xiao-hong, XING Yun-ying, YU Xiao-yi and YU Tian
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):128-134
  View Abstract(2917)  Download PDF(2003)

Coating Material and Technology

Discussion on the Process for Preparing Co-Cr3C2 Composite Coatings by Reverse Pulse Jet-electrodeposition
  WANG Meng, TAN Jun, WU Di and LAN Long
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):135-142
  View Abstract(2381)  Download PDF(2029)
Effect of Grinding Media Ball with Different Densities on Corrosion Resistance of Mechanical Attrition Electroplated Cu Coating
  FANG Hua, LI Ye, GUO Fang-song and JIANG He
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):143-148
  View Abstract(2271)  Download PDF(1962)
Performance of Coating End Mill and PCD End Mill Cutting Aluminum Alloy
  ZHANG Er-geng, HUANG Biao and CHEN Qiang
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):149-153
  View Abstract(2173)  Download PDF(1877)

Surface Functionalization

Hydrophobic Properties of Hydrogenated DLC Films
  WEI Xiao-li, ZHANG Ling, CHEN Xia-ping and WANG Fu-ming
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):154-161
  View Abstract(2686)  Download PDF(2954)
Effect of Deposition Time on the Corrosion Resistance of Ca-P Coating on the Surfaces of Mg-based Alloy Prepared by Electrodeposition Method
  ZHU Ming, ZHU Qing, YU Yong and XU Xiong
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):162-168
  View Abstract(2514)  Download PDF(1717)
Microstructure and Properties of CuCr50 Processed by Laser Surface Treatment
  LIU Jie, ZHOU Zhi-ming, TU Jian, HUANG Chan, CHAI Lin-jiang, HUANG Wei-jiu and WANG Ya-ping
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):169-174
  View Abstract(2609)  Download PDF(1515)
Hydrothermal Synthesis of Strontium Titanate Biofilms on NiTi Alloy
  MU Wei-yi, SUN Jia-mao and FU Tao
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):175-180
  View Abstract(2483)  Download PDF(1901)
Antibacterial and Photocatalytic Properties of Ag-TiO2 Nanorod Arrays
  LI Meng, HE Xiao-jing, WANG Hui-zhen, HANG Rui-qiang, HUANG Xiao-bo, ZHANG Xiang-yu and TANG Bin
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):181-186
  View Abstract(2543)  Download PDF(2265)
Effect of Electric Contact Strengthening on Microstructures and Properties of Ni-P/Nano-WC Composite Coating
  XU Meng-kuo, ZHU Shi-gen and DING Hao
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):187-193
  View Abstract(2352)  Download PDF(1580)

Corrosion and Protection

Performance of Anticorrosion Greases Used for Splash Zone in Filling Piles of a LNG Wharf
  WANG Zai-feng, SONG Ji-wen, CHEN Sheng-li, FU Yao-qing, LI Yan-tao, ZHANG Jie and HOU Bao-rong
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):194-200
  View Abstract(2174)  Download PDF(1564)
Effects of Fe Element on Intergranular Corrosion of Al-Mg Filler Metal
  LU Quan-bin, LONG Wei-min, DONG Xian, JIU Yong-tao and XUAN Qing-qing
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):201-206
  View Abstract(2686)  Download PDF(2107)
Corrosion Resistance Comparison of Prepainted Sheets of Hot-dip Zinc and Al-Zn Alloy
  ZHANG Huan-le, MING Zhen-tao, HUANG Da-hua, HOU Guang-ya and TANG Yi-ping
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):207-213
  View Abstract(2448)  Download PDF(2350)
Corrosion Resistance of P2 Inhibitor Treatment of Aluminum Alloy
  FENG Jin-yao, QU Feng-zuo, XU Tong-kuan, WANG Da-zhi and WU Ai-hua
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):214-218
  View Abstract(2505)  Download PDF(2308)

Precision and Ultra-precision Machining

Modelling Analysis on Ductile Removal of Hard-brittle Material by Single Grain
  WU Shu-an, ZHU Xi-jing, WANG Jian-qing and GUO Ce
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):219-223
  View Abstract(2345)  Download PDF(1555)
Theoretical Analysis and Experimental Study of an Adjustable Honing Head for Hole Finishing
  CHEN Shi-bin, YANG Sheng-qiang and LI Wen-hui
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):224-228
  View Abstract(2350)  Download PDF(1712)
Application of Wavelet Transform in the Signal Noise Reduction of Film Surface Images
  ZHANG Wei-ke
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):229-234
  View Abstract(2306)  Download PDF(1495)
Prospect of the Cleaner Production of Steel Surface Pickling
  DING Jie-wei and TANG Bing
  Published May 20, 2016
  2016,45(5):235-240
  View Abstract(2106)  Download PDF(1718)