Volume 45,Issue 4,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

材料的表面改性技术与工艺

Residual Stress Analysis of High Temperature Alloy GH4169 by Two-dimensional Detector Method
  YE Zhang, WANG Jing-chen, CHEN Yu-xi and GAO Yu-kui
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):1-4
  View Abstract(3021)  Download PDF(1573)
Simulation Analysis of the Residual Stress Field of TC4 Ti Alloy under Laser Shock Peening and Shot Peening
  JIANG Cong-ying, HUANG Lu, WANG Jing-chen, GAO Yu-kui and ZHONG Zheng
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):5-9,52
  View Abstract(2573)  Download PDF(1876)
Microbial Fouling Characteristics of Slime-forming Bacteria on Composite Coating of Ni-P-PTFE
  XU Zhi-ming, YAO Xiang, BAI Wen-yu, LIU Zuo-dong and WANG Jing-tao
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):10-16,30
  View Abstract(2456)  Download PDF(1544)
Effects of Y2O3 on Microstructure and Mechanical Property of Granular Bainite Hardfacing Alloys
  XING Xiao-lei, ZHOU Ye-fei, ZHANG Peng, WANG Ji-bo, YANG Yu-lin and YANG Qing-xiang
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):17-24,39
  View Abstract(2792)  Download PDF(1535)
Preparation of Photocatalytic N-doped TiO2 Films by Combined Technology of Plasma Surface Alloying / Thermal Oxidation
  JIN Xiao-min, GAO Li-zhen and WANG He-feng
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):25-30
  View Abstract(2581)  Download PDF(1600)
Research Progress in Composite Coatings Prepared by Self-propagating High Temperature Synthesis
  GAO Hai-dong, WANG Ze-hua and SHAO Jia
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):31-39
  View Abstract(2786)  Download PDF(1480)
Corrosion Resistance of TiN Coating on 304 Stainless Steel
  LI Xuan-peng, GUO Ya-xin, HUA Shuai, FAN Ai-lan, LIU Xiao-ping and TANG Bin
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):40-45
  View Abstract(2929)  Download PDF(2075)
Electrochemical Synthesis and Properties of Polyaniline on Aluminum Surface
  WANG Hua and SONG Hang
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):46-52
  View Abstract(2441)  Download PDF(1375)
Effect of La2O3 Content on Microstructure of the TiB / Ti Composite Coatings Prepared by Laser Cladding
  ZHU Kuai-le, ZHANG You-feng, HE Li and HUANG He
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):53-56
  View Abstract(2722)  Download PDF(1649)
Surface Modification Technique of Nuclear Power Zirconium Tube
  HUANG Xiao-bo, SONG Jun-kai and GAO Yu-kui
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):57-64
  View Abstract(2280)  Download PDF(1550)
Application Research of Shot Peening Process on 300M Steel Surface
  ZHANG Zhi-gang, ZHAI Jia-you and GAO Yu-kui
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):65-68,74
  View Abstract(2899)  Download PDF(1544)
Deformation Influence of Shot Peening on Thin-wall Titanium Alloy Blade
  XU Kun-hao, ZHANG Chao, GAO Yu-kui, HUANG Xiao-bo and WANG Rui
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):69-74
  View Abstract(2944)  Download PDF(1604)
Test and Analysis Technology of Residual Stress
  SONG Jun-kai, HUANG Xiao-bo and GAO Yu-kui
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):75-82
  View Abstract(1961)  Download PDF(2996)
Preparation and Corrosion Resistance of Electroless Plating Ni-W-P Alloy
  LU Jie-qin, ZHANG Xiao-li, WEI Guo-ying and YU Yun-dan
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):83-88,104
  View Abstract(2553)  Download PDF(1545)
Effect of Electric-thermal Load on the Physical and Chemical Properties of Carbon Fiber's Surface
  WANG Zhi-ping, ZHAO Xia-zhi-zi, LU Peng-cheng and LI Na
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):89-94
  View Abstract(2432)  Download PDF(1578)
Double Active Screen Plasma Nitriding of 304 Stainless Steel
  MIAO Yue-qiong, GAO Yu-xin and ZHENG Shao-mei
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):95-98,115
  View Abstract(2390)  Download PDF(1767)
Performance Improvement of Iron Base Coating by Laser Cladding In-situ Generated Reinforced Phase
  YIN Quan, PENG Ru-shu and ZHU Hong-mei
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):99-104
  View Abstract(2580)  Download PDF(1591)
Microstructures and Properties of Laser Cladding Ti / Ni+Si3N4 / ZrO2 Composite Coatings on TA15 Titanium Alloys
  YU Juan-juan, ZHANG Xiao-yu, MA Ling-ling, LI Han, ZOU Long-jiang and ZHANG Wei-ping
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):105-109,174
  View Abstract(3022)  Download PDF(1494)
Effect of Surface Recrystallized Grains on the Fatigue Performance of Turbine Blade DZ4 Alloy
  MA Xian-feng and SHI Hui-ji
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):110-115
  View Abstract(2563)  Download PDF(1617)
Research Progress in Plasma Spraying TiB2 Coating of Wettable Cathodes for Aluminum Electriclysis
  PENG Ru-zhen, LI Rong-xing, YU Xiao-hua, HOU Yan-qing and XIE Gang
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):116-123,161
  View Abstract(2372)  Download PDF(1469)
Development of Corrosion Surface Modification Technology for Magnesium Alloys
  LIN Rui, LIU Zhao-hui, WANG Fei, JIA Yi-fan, DING Yi-dong, BAN Guo-dong and LI Zhen-qiang
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):124-131
  View Abstract(2535)  Download PDF(1868)
Effect of Sodium Dodecyl Sulfate on Electrochemical Behavior of Nickel Plating Electrodeposition
  YANG Bin, LIU Jing-xuan, QI Liang, XIAO Xiang-peng and XIE Yi-gao
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):132-136,155
  View Abstract(2945)  Download PDF(1707)
Effects of Pressure on Aluminum Nitride Thin Films Deposited by Ion Source Assisted Magnetron Sputtering
  LI Peng-fei, CHEN Jun-fang and FU Si-lie
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):137-143
  View Abstract(2691)  Download PDF(1663)
Experimental Study on High-pressure Abrasive Water Jet Descaling for Alloy Wire
  CHENG Peng-fei, ZHOU Xiang-hong and TANG Yong
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):144-148,188
  View Abstract(2381)  Download PDF(1436)
Preparation of Electrophoresis Co-deposition NiCoCrAlY Adhesive Layer and Its Resistance to High Temperature Oxidation
  QI Xiao-xiao, WANG Wei and WANG Li-li
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):149-155
  View Abstract(2708)  Download PDF(1521)
Effect of Attapulgite-CeO2 on the Microstructure and Oxidation Resistance of the Composite Coating on the Surface of Exhaust Pipe of Ship
  SHEN Yan and WANG Hong-xing
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):156-161
  View Abstract(2708)  Download PDF(1364)
Effect of Negative Voltage on Properties of Micro-arc Oxidation Coating Prepared on the Surface of Aluminum Alloy Drill Pipe in Offshore Platform
  SHEN Yan and WANG Hong-xing
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):162-168
  View Abstract(2418)  Download PDF(1461)
Corrosion Behavior of Ni-Zn-P Alloy Coating in Artificial Seawater
  ZHAO Dan, XU Xu-zhong and XU Bo
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):169-174
  View Abstract(3024)  Download PDF(1762)
Research Progress of Electron Beam Polishing Technology
  WEI De-qiang, LI Xin-kai and WANG Xiao-bing
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):175-182
  View Abstract(2998)  Download PDF(2205)
Properties of Pack Boriding for 2205 Duplex Steel
  LIU Kai, ZHOU Fang, LUO Hong, LIN Xiu-zhou and CHEN Xue-dan
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):183-188
  View Abstract(2813)  Download PDF(1510)
Heat Treatment and Surface Zinc Plating of 2011-Snow Remover Rolling Brush Welding Gear
  ZENG Rui, LIN Zhen-rong, WANG Chao and WANG Jian-wu
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):189-192,207
  View Abstract(2196)  Download PDF(1341)
Effect of Different Compounds of Rare Earth Lanthanum on Corrosion resistance of Zinc layer
  DONG Xiao-lin, SHI Xiao-jun, HUANG Yan-bin, LIU Qian and DENG Yan-jun
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):193-197
  View Abstract(2700)  Download PDF(1423)
Experimental Study on the Grinding Process of Safe Valve Seat and Disc
  DENG Jun-xiu and ZHU Hai-qing
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):198-202,212
  View Abstract(2595)  Download PDF(1656)
Mechanism Analysis and Process Improvement of Chemical Oxidation of 60Si2Mn Steel
  YANG Wen-mao, WU Zhi-yong, LI Xue-yuan and DU Dong-xing
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):203-207
  View Abstract(2273)  Download PDF(1866)
Shot-peened Residual Stress of Aeroengine Titanium Alloy Blades
  ZHANG Cai-zhen, YANG Jian, WEI Lei, LI Yue-hui, LYU Jian-xun and CHEN Lin-hong
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):208-212
  View Abstract(2608)  Download PDF(1417)
Effects of SnCl2 and Nano-silica on Hydrophilicity of PET Materials
  ZHOU Sheng-wen, FANG Liang, ZHAO Huan, LYU Xiao-xuan and WANG Li
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):213-217,231
  View Abstract(2803)  Download PDF(1748)
Status and Development of Metal and Surface Strengthened Layers by Argon Arc Remelting Technology
  MA Li and ZHANG Ya-ming
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):218-225,231
  View Abstract(2049)  Download PDF(1553)
Re-melting Process and Wear Resistance of Ni60 Alloy Powder in Furnace
  FAN Qiao-fang, ZHANG Bo and LIN Ying
  Published April 20, 2016
  2016,45(4):226-231
  View Abstract(2699)  Download PDF(1567)