Volume 44,Issue 7,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Coating Technology

Study of Experimental and Numerical Simulation of Continuous Forming Coating by Supersonic Particle Deposition
  ZHOU Chao-ji, REN Zhi-qiang, WANG Xiao-ming, ZHU Sheng and WANG Qi-wei
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):1-5,39
  View Abstract(2597)  Download PDF(1957)
Physical and Chemical Properties of NaAu(Cys) 2·3H2O and Technology Research on Electroless Nichel / Immersion Gold
  LIU Hui-min, SHENG Guo-jun, LI De-liang, HUANG Shi-yu, LIU Shen and YANG Yan
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):6-10,33
  View Abstract(2064)  Download PDF(2349)
Effects of Ytterbium Oxide on Electroless Plating Ni-Zn-P Alloy on Surface of Low Carbon Steel
  WAN Li-juan, JIANG Bo-quan and WEI Lin-sheng
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):11-15
  View Abstract(2617)  Download PDF(1809)
Effect of Thiourea on Corrosion Resistance of Ni Coatings on the Surface of 304 Stainless Steel
  LI Qing-yu, FAN Hai-lin, CHEN Jia-rong, CHEN Zhao-kai, WANG Hong-qiang and HUANG You-guo
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):16-22
  View Abstract(2486)  Download PDF(2551)
Solderability of a Kind of a Semi-bright Nickel Plating Process
  LIU Yong-yong, LIU Tao-tao, CHEN Yue-hua, YUAN Li-hua, JIANG De-feng and ZHU Jun-hao
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):23-26
  View Abstract(3204)  Download PDF(3730)

李长河教授特邀——多场赋能清洁切削/磨削

Effect of SiO2 on the Abrasion Resistance of E-coatings on Magnesium Alloy
  ZHU Ruan-li, ZHANG Jin, GAO Shuai and NI Na
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):27-33
  View Abstract(3218)  Download PDF(2267)

Surface Functionalization

Copolymer Modified Nano-silica via ‘Click' Chemistry
  LIU Zhi-lei, ZHOU Jie-sheng, ZHOU Jian-ping and LIU Guang-ming
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):34-39
  View Abstract(2967)  Download PDF(2224)
Mechanical Properties and Surface Morphology of SiC Fibers Containing Beryllium
  SHI Yang-gu, HUANG Xiao-zhong, DU Zuo-juan, XU Shen-wei, LIAO Pan-xing and ZOU Yang-jun
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):40-44,67
  View Abstract(2379)  Download PDF(2035)
Investigation of Structure and Magnetic Properties of Mn-doped SiC Dilute Magnetic Semiconductors
  SUN Xian-ke, ZHOU Xiao-dong, ZHOU Si-hua, WANG Shao-hui, JIANG Wei-hua and SUN Chun-mei
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):45-49
  View Abstract(1958)  Download PDF(2356)
Morphology Control of Pt-Ni Alloy Electrocatalysts Prepared by Potentiostatic Electrodeposition and Application in PEMFC Cathode
  CHEN Ze-lin and ZHANG Hua
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):50-55
  View Abstract(2221)  Download PDF(2456)
Preparation of Hierarchical Porous Structure on Ti Surface and Bioactivity
  ZHU Hong-qiang, HE Hong-yan, YUAN Yuan and LIU Chang-sheng
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):56-60,67
  View Abstract(2374)  Download PDF(2025)
Research Development and Application of Heat Insulation Coating
  YAO Meng-jia, LI Chun-fu, HE Jun-bo, LUO Ping-ya and HOU Yu
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):61-67
  View Abstract(1942)  Download PDF(3105)
Research Status and Prospects of Surface Strengthening Technology of Auto Parts
  DA Jian-cheng, ZHOU Xi-ying, ZHOU Tao, ZHANG You-wei and YANG Tao
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):68-75
  View Abstract(2571)  Download PDF(2752)
Study on Factors Leading to Failure of Electromagnetic Wave Absorbing Coatings
  YIN Zong-lian, ZHOU Xue-mei and WANG Jun-fang
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):76-80,102
  View Abstract(2311)  Download PDF(2036)

Corrosion and Protection

Numerical Simulation on the Erosion Behavior of Aeroengine Blade Substrate with TiN/ Ti Coating
  ZHANG Yi-fei, HE Guang-yu, WANG Xue-de, HE Wei-feng and CHAI Yan
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):81-85
  View Abstract(2783)  Download PDF(2054)
Study on Failure Process of Epoxy Coating on 5083 Aluminum Alloy under Salt Immersing Condition
  FANG Zhi-gang, JIA Fang-ke, ZUO Yu, TANG Yu-ming and ZHAO Xu-hui
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):86-91
  View Abstract(2442)  Download PDF(1824)
Corrosion Inhibition Performance of Composite Dopamine / BSA Film on Medical 316L Stainless Steel Surface
  CHEN Yu-lin, QU Jun-e, WANG Hai-ren and CAO Zhi-yong
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):92-96,113
  View Abstract(3094)  Download PDF(1909)
Performance of the Heavy-duty Coating Epoxy Glass Flake
  ZHANG Rui-zhu, LIU Xiao-dong, PU Ya-bo and LU Wei
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):97-102
  View Abstract(2866)  Download PDF(2291)
Comparative Study on the Inhibition Performance of Three Amines in HCl Solution
  LI Xiao-jie, GUO Qing-xing and ZHAO Jing-mao
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):103-107
  View Abstract(2436)  Download PDF(1623)
Study on Effects of pH Value and Oxygen Scavenger on Corrosion Rate of Carbon Steel in Softened Water Solution
  CHEN Li-rong, KAN Wei-hai, JIANG Qing-hong and WANG Zhe
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):108-113
  View Abstract(2349)  Download PDF(2420)
Feasibility of Replacing Inhibitor for Chilled Water System of Nuclear Power Plant
  XIE Jian-li, LU Ye-ting and WU Li-xin
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):114-119
  View Abstract(2154)  Download PDF(1679)

Precision and Ultra-precision Machining

Force Test and Analysis in the Process of Vibratory Barrel Finishing
  ZHANG Jian-li, LI Wen-hui, ZHANG Li, CHEN Yu-nan and LI Wei-dong
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):120-124
  View Abstract(2590)  Download PDF(2099)
Influence of Descaling Parameters on the Spalling and Pickling Properties of Oxide Scales
  YE Dong-dong, SHAO Su-juan, YIN Zi-liang, CHEN Guang and CHEN Jian-jun
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):125-130
  View Abstract(2273)  Download PDF(1595)
Simulation Research on the Surface Residual Stress of Ultrasonic Vibration Honing
  ZHENG Hua-lin and ZHANG Wei
  Published 7月 20日, 2015
  2015,44(7):131-136
  View Abstract(3265)  Download PDF(1840)