Volume 43,Issue 3,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—HydrogenPermeation and Hydrogen Detection

Impact of Exterior Wall Coating on Concrete Durability
  LIU Fang,YOU Zhan-ping,GUAN Bo-wen and ZHANG Gao-qin
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):1-5
  View Abstract(1993)  Download PDF(1792)
Influence of Borane Concentration on the Boron-doping of Nano-crystalline Diamond Films
  XIONG Li-wei,CUI Xiao-hui,WANG Jian-hua,GONG Guo-hua and ZOU Wei
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):6-9,24
  View Abstract(2487)  Download PDF(2507)
Oxidation Behavior of T92 Steel in High-temperature Water-vapor Atmosphere
  LI Mao-dong,NI Jin-fei,WANG Cai-fu,TIAN Ji-hong and LIU Guang-ming
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):10-14
  View Abstract(2242)  Download PDF(2380)
Effects of DTAB and Glycine on the Corrosion Resistance of Potassium Fluoferrite Conversion Coating on the Surface of Steel
  ZHAO Yong,GUO Rui-guang,NIU Lin-qing,LEI Yong-gang and SHI Li-ping
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):15-19,30
  View Abstract(2261)  Download PDF(2301)
Effects of Hydrothermal Time on Hydroxyapatite Synthesis of Microarc Oxidized Titanium
  TAN Si-min,WANG Shuai-xing,ZHAO Qing,MA Gang,LIU Kang-sheng and GAO Peng
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):20-24
  View Abstract(2500)  Download PDF(2570)
Research on In-situ Synthesis of WC-B4C Reinforced Ni-based Coatings by Laser Cladding
  ZHOU Si-hu,CHAO Ming-ju,LIU Kui-li and GUO Yan-hua
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):25-30
  View Abstract(2715)  Download PDF(1923)
Plasma Surface Zirconium Alloying of Ti-6 Al-4 V and the Performance of the Zr-alloy
  CHEN Kai,LIU Xiao-ping,FAN Wen-juan,AN Kang,ZOU Peng-yuan and YAO Wen-wei
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):31-36,47
  View Abstract(2520)  Download PDF(2387)
Analysis of Propagation Direction of Rail Surface Crack
  CAO Shi-hao,LI Xu,WEN Liang-hua and JIANG Xiao-yu
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):37-42
  View Abstract(2480)  Download PDF(2611)
Growth and Characteristics of Hard Anodic Oxidization Film with Low Sulfuric Concentration for Aluminum Alloy
  ZHAO Hai-yan,WEI Xiao-wei,YANG Fan,HUANG Ling and LUO Ting
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):43-47
  View Abstract(2055)  Download PDF(2511)
Influence of High-silicon FeSi Alloy Coatings on the Magnetic Properties of the Common Grain-oriented Silicon Steel
  ZHANG Li,WU Jun,ZHU Jun,HAO Qing-liang,QIN Zhuo,CONG Shan-hai,ZHAN Dong-fang and FENG Da-jun
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):48-53,84
  View Abstract(2422)  Download PDF(2409)
Effect of NH4HF2 on the Cathodic Process of Iron Electrodeposition
  TIAN Yong-chang,FANG Xiao-hong,PAN Bing-suo and YANG Kai-hua
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):54-58
  View Abstract(2291)  Download PDF(2066)
Microstructure and Mechanical Properties of the VAlSiN Hard Coatings
  LI Dong,MENG Fan-ping,XUE Qun-ji and HUANG Feng
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):59-63
  View Abstract(2002)  Download PDF(2351)
Study on Oxidation Resistance of ZrO2-Y2O3and A12O3-TiO2Coatings by Plasma Spraying on Copper Alloy
  KE De-qing and PAN Ying-jun
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):64-67,73
  View Abstract(2205)  Download PDF(2165)
Effect of Dry-heat Environment on the Surface Structure of Polystyrene
  WANG Ling,ZHAO Quan-cheng,WEN Jing,CHEN Xi-dong and FU Zhao-xu
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):68-73
  View Abstract(2229)  Download PDF(2310)

Special Topic—Space Functional Coatings Technology

Study on CMP Alkaline Polishing Liquid with High Removal Rate for Copper Film and the Determination of Its Performance
  LI Yan,SUN Ming,LI Hong-bo,LIU Yu-ling,WANG Ao-chen,HE Yan-gang,YAN Chen-qi and ZHANG Jin
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):74-79
  View Abstract(2465)  Download PDF(3175)
Study on Application of a New Silane Compound in the Treatment of Aluminum Surface
  GE Sheng-song,ZHANG Hui-xin,WANG Jun-xiang and LI Meng-long
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):80-84
  View Abstract(2709)  Download PDF(1980)
Research on Performance of Cationic Polyurethane Chemical Conversion Coating
  LU Wei-xing,TIAN Piao-piao,YE Peng-fei,WU Xiao-hong and ZHANG Qian-feng
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):85-89,100
  View Abstract(2208)  Download PDF(2196)
Synergistic Inhibition Mechanism of Mannich Bases and Thiourea in Corrosion System of Gas-field Wastewater
  MENG Fan-ning,LI Qian-ding and LI Shan-jian
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):90-94,110
  View Abstract(2140)  Download PDF(2040)
Preparation of Silica Aerogel Coated Fabric and Studies of Its Performance
  HE Xiang-mei,XU Bi and CAI Zai-sheng
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):95-100
  View Abstract(2814)  Download PDF(2985)
Influence of Carbon Nanotubes on the Shielding Effectiveness and Visibility of Metal Shield
  MA Zhi-mei,MA Fu-hua,LI Ji-hong,WANG Teng and XU Xiao-li
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):101-104
  View Abstract(2403)  Download PDF(2110)
Development of Vacuum Evaporation Regeneration System for Waste Acid in Superconducting Material Cleaning Industry
  JIA Qing-gong,ZHANG Wan-jun,PENG Chang-hu and FANG Xiang-ming
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):105-110
  View Abstract(2525)  Download PDF(2529)
Study on Accuracy Control of Zn-Cr Coatings
  CUI Yong-xin,SAI Yin,YANG Ming-jia and LIU Ying-zhi
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):111-114,128
  View Abstract(2325)  Download PDF(2341)
Preparation and Antirust Performance of a Nontoxic Water-based Rust Inhibitor
  ZHONG Xue-li,YANG Zhi-xia and GUO Pei-kuan
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):115-119,128
  View Abstract(2482)  Download PDF(2982)

Special Topic—Application of Graphene in Friction, Wear and Lubrication

Applications of the Composite Processing Technology in the Preparation of Sulfide Self-lubricating Film
  ZHANG Meng-ke and HAN Bin
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):120-128
  View Abstract(2193)  Download PDF(2120)
Research Progress in the Sol-Gel Preparation and Electrical Properties of Bismuth Ferrite Thin Films
  LEI Tian-yu,SUN Yuan-yang,REN Hong,ZHANG Yu,CAI Wei and FU Chun-lin
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):129-136,174
  View Abstract(2433)  Download PDF(3334)
Research Progress in Influencing Factors of Cathodic Disbondment of Organic Coatings
  YAO Jing-di,LIANG Cheng-hao,HUANG Nai-bao and WU Jian-hua
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):137-143,151
  View Abstract(2327)  Download PDF(2942)
Research Progress and Surface Modification in Key Materials of Direct Methanol Fuel Cells
  HE Bi,NIE Ming,LI Qing,LIU Xiao-wei,DU Sheng-juan,ZHOU Qian,LIAO Yu-jia,WANG Hong-yu,YUAN Yu,LIU Qi-yang,LI Huan and TANG Bin-bin
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):144-151
  View Abstract(2357)  Download PDF(2766)
Research Progress on Modification in Compositions of MCrAlY Coatings
  WANG Hao and WANG Quan-sheng
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):152-157,174
  View Abstract(2097)  Download PDF(2791)

Special Topic—Application of Micro-arc Oxidation in Corrosion Field

Preparation and Properties of Epoxy Resin Anticorrosive Coating Cured by Aniline Trimer
  CHEN Yu-dong,ZENG Zhi-xiang,PENG Shu-sen,WU Xue-dong and XUE Qun-ji
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):158-162
  View Abstract(2340)  Download PDF(2791)
Preparation and Property Investigation of Epoxy Zinc-rich Coating Toughened by Polyurethane
  TANG Nan,DENG Jing-wei,YIN Gui-lai,LIU Zhi-lei and LIU Guang-ming
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):163-168
  View Abstract(2348)  Download PDF(2181)

Special Topic—Corrosion Inhibitor and Its Application Technology

Determination of Interface Bonding Strength of Casting Mold Coating
  ZHANG Hong-jie,WEN Mao-yuan,HOU Zhen and LI Da
  Published 6月 10日, 2014
  2014,43(3):169-174
  View Abstract(2249)  Download PDF(2672)